presentatie onderzoeksvoorstel groep 21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Trajecten van jongvolwassenen na opname in een therapeutische gemeenschap in België:een 10-jarig longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling groepsleden: Tiel Leenaert Chloë Van Wonterghem Marie-Lien Verbeke Naomi Vincke

Comments

Presentation Transcript

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Trajecten van jongvolwassenen na opname in een therapeutische gemeenschap in België: een 10-jarig longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Tiel Leenaert Chloë Van Wonterghem Marie-Lien Verbeke Naomi Vincke ACADEMISCHE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Inhoudsopgave Probleemstelling Methodologie Tijdspad Randvoorwaarden Verwachte resultaten en discussie 1

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Probleemstelling Maatschappelijke relevantie Impact op lichamelijk en emotioneel welbevinden Maatschappelijke en sociale schade Kwetsbare doelgroep: jongvolwassenen 2

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

probleemstelling Wetenschappelijke relevantie Nood aan verder longitudinaal onderzoek Weinig onderzoek in Europa 3

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Probleemstelling Hoe ziet het traject van de jongvolwassene eruit na afronding van een behandeling van een therapeutische gemeenschap in België? Evolutie op de verschillende levensdomeinen: Lichamelijke gezondheid Arbeid Opleiding Inkomen Alcohol Drugs Justitie/politie Familie/sociale relatie Psychische en emotionele klachten 4

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Methodologie Onderzoeksstrategie: Literatuurstudie Kwalitatief onderzoek Longitudinaal 5

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Methodologie Gegevens verzamelen Doelgroep Semi-gestructureerde interviews 6

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Methodologie Gegevens analyseren Transcriberen SPSS 7

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

methodologie Ethische richtlijnen Privacy Betrouwbaarheid Onpartijdigheid Neutraliteit 8

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Tijdspad Augustus – december 2017 Subjecten verzamelen 2018 Meting 1 2019 Meting 2 2020 Meting 3 2021 Meting 4 2022 Meting 5 2023 Meting 6 2024 Meting 7 2025 Meting 8 2026 Meting 9 2027 Meting 10 2028 Onderzoeksartikel schrijven 9 10-jarig longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling.

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Tijdspad 10 Overzicht van de activiteitenplanning.

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Randvoorwaarden Goede relatie Voldoende grote steekproef Financiële middelen Continuïteit Documentatie Ethische richtlijnen 11

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Verwachte resultaten en discussie Evaluatie Belgische therapeutische gemeenschappen Inzicht verwerven in het traject na behandeling Protectieve en risicofactoren in kaart brengen Adviezen formuleren Preventie Behandeling Retentie 12

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Verwachte resultaten en discussie Limitaties Kleine steekproefgrootte + kans op drop-out Beperkte veralgemeenbaarheid Beperkte keuze in toe te passen statistische technieken 13

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Conclusie 14 Substantiële, vernieuwende bijdrage Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie Richting voor verder onderzoek en verfijning van behandeling

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Referenties Bauman , A. & Phongsavan , P . (1999). Epidemiology of substance use in adolescence : prevalence , trends and policy implications . Drug and alcohol dependence , 55, 187-207. doi : http://dx.doi.org/10.1016/S0376-8716(99)00016-2 Bergman, B., Kelly, J., Nargiso , J., & McKowen , J. (2016). "The Age of Feeling in-Between ": Addressing Challenges in the Treatment of Emerging Adults With Substance Use Disorders. Cognitive and behavioral practice , 23, 270-288. doi : http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2015.09.008 Cheetham , A., Allen, N., Yuecel , M., & Lubman, D. (2010). The role of affective dysregulation in drug addiction . Clinical Psychology Review , 30, 621-364. doi : 10.1016/j.cpr.2010.04.005 Ford, J., & Perna , D. (2015). Prescription drug misuse and suicidal ideation : Findings from the National Survey on Drug Use and Health. Drug and Alcohol Dependence , 157, 192–196. doi : http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.10.010 Hammink, A., Altenburg, M., & Schrijvers, C. (2012). De sociale gevolgen van verslaving. Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving. Rotterdam: IVO. Gedownload op 5  april 2017, van https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Desociale%20gevolgen%20van%20verslaving.%20Een%20state%20of%20the%20art%20studie%20naar%20verstoring%20van%20sociale%20relaties%2C%20schooluitval%2C%20dakloosheid%2C%20schulden%20en%20huiselijk%20geweld%20als%20gevolg%20van%20alcohol-%20of%20drugsverslaving&author=A..%20Hammink&author=M..%20Altenburg&author=C..%20Schrijvers&publication_year=2012 15

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Referenties Lansford , J., Erath , S., Yu, T., Pettit , G., Dodge , K., & Bates , J. (2008). The developmental course of illicit substance use from age 12 to 22: links with depressive , anxiety , and behavior disorders at age 18. Journal of Child Psychology and Psychiatry , 49, 877-885 . doi : 10.1111/j.1469-7610.2008.01915.x Lievens , D., Vander Laenen , F., Verhaeghe , N., Schils , N., Putman , K., Pauwels , L., Hardyns , W., & Annemans , L. (2016). The social cost of legal and illegal drugs in Belgium . Antwerpen: Maklu . Gedownload op 5 april 2017, van   http://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR65_Socost_sum_nl.pdf Soyez , V. & Broekaert , E. (2009). De psychosociale situatie van bewoners van ‘De Kiem’ voor en na de behandeling: Een follow-up onderzoek bij bewoners die de laatste 12 jaar de behandeling startten. Tijdschrift van De Kiem vzw, 1, 10-14. Van Hove , G., & Claes , L. (2011). Qualitative Research and Educational Sciences: A Reader about Useful Strategies and Tools. Harlow : Pearson Education Limited . Wolitzky-Taylor , K., Bobova , L., Zinbarg , R., Mineka , S., & Craske , M. (2011). Longitudinal investigation of the impact of anxiety and mood disorders in adolescence on subsequent substance use disorder onset and vice versa. Addictive Behaviors , 37, 982-985 . doi : http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2012.03.026 16

Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë, Verbeke Marie-Lien, Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be :

Ghent University @ ugent Ghent University Leenaert Tiel, Van Wonterghem Chloë , Verbeke Marie-Lien , Vincke Naomi Presentatie onderzoeksvoorstel Prof. BOEL CARL www.ugent.be

authorStream Live Help