Ερειστικό Σύστημα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Παρουσίαση για το μάθημα της βιολογίας Α Λυκείου

Comments

Presentation Transcript

Ερειστικό Σύστημα:

Ερειστικό Σύστημα Παρουσίαση για το μάθημα της Α Λυκείου Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 1

Παρατηρήστε τα παρακάτω αντικείμενα::

Παρατηρήστε τα παρακάτω αντικείμενα: Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 2 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατάσταση αυτή; Τι τους λείπει για να γίνουν λειτουργικά;

Η απώλεια μορφής κάνει τα αντικείμενα ακατάλληλα για χρήση.:

Η απώλεια μορφής κάνει τα αντικείμενα ακατάλληλα για χρήση. Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 3

Ποιο μέρος της σφεντόνας είναι αυτό που βοηθά στην εκτόξευση μιας πέτρας;:

Ποιο μέρος της σφεντόνας είναι αυτό που βοηθά στην εκτόξευση μιας πέτρας; Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 4

Έτσι κι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει το σκελετό:

Έτσι κι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει το σκελετό Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 5 Ζωντανός ιστός Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα σκέλλω

Ο ανθρώπινος σκελετός::

Ο ανθρώπινος σκελετός: Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του Σχηματίζει κοιλότητες και προστατεύει όργανα Συμβάλλει στην κίνηση με τη συνεργασία των _________ μυών Έχει αιμοποιητικό ρόλο Αποτελεί αποθήκη ασβεστίου και φωσφόρου Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 6

Οστά:

Οστά Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 7

Οστεοκύτταρα:

Οστεοκύτταρα Βρίσκονται μέσα σε κοιλότητες της μεσοκυττάριας ουσίας και παρουσιάζουν πολλές αποφυάδες Οι αποφυάδες συνδέονται με την κυτταρική μεμβράνη γειτονικών κυττάρων Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 8

PowerPoint Presentation:

Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 9

Οστίτης ιστός:

Οστίτης ιστός Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 10

Οστεώνας:

Οστεώνας Περιέχονται αιμοφόρα αγγεία για τη θρέψη του οστού και νεύρα Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 11

Μυελοκυψέλες:

Μυελοκυψέλες Η αραιή διάταξη των οστεοκυττάρων και της μεσοκυττάριας ουσίας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους του οστού Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 12

Μορφολογία οστών:

Μορφολογία οστών Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 13

Επιμήκη οστά:

Επιμήκη οστά Το περιόστεο και το ενδόστεο περιέχουν μεγάλο αριθμό οστεοβλαστών . Παίζουν ρόλο στην κατά πάχος αύξηση του οστού και στην αναγέννησή του. Το περιόστεο έχει πολλά αγγεία και νεύρα , οπότε χρησιμεύει στη θρέψη του οστού και στην πρόσφυση μυών και συνδέσμων . Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 14

Η διάφυση από έξω προς τα μέσα::

Η διάφυση από έξω προς τα μέσα: Περιόστεο Συμπαγή οστίτη ιστό Μυελώδης αυλός που επενδύεται με ενδόστεο Οι επιφύσεις αποτελούντα από έξω προς τα μέσα από: Αρθρικό χόνδρο Λεπτό οστίτη ιστό Σπογγώδη ιστό Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 15

PowerPoint Presentation:

Τα βραχέα οστά καλύπτονται από περιόστεο . Στο κέντρο έχουν σπογγώδη οστίτη ιστό που περιβάλλεται από συμπαγή οστίτη ιστό . Τα πλατιά οστά καλύπτονται από περιόστεο και έχουν δυο πλάκες συμπαγούς οστίτη ιστού μεταξύ των οποίων υπάρχει σπογγώδης . Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 16

Μυελός των οστών:

Μυελός των οστών Βρίσκεται στο μυελώδη αυλό των μακρών οστών και στις μυελοκυψέλες της σπογγώδους ουσίας Είναι ειδικός τύπος μαλακού συνδετικού ιστού. Διακρίνεται σε ερυθρό και ωχρό . Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 17

Ερυθρός μυελός των οστών:

Ερυθρός μυελός των οστών Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 18

Σχηματισμός και ανάπτυξη οστών:

Σχηματισμός και ανάπτυξη οστών Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 19

Ο οστίτης ιστός αποικοδομείται από τους οστεοκλάστες και σχηματίζεται από τους οστεοβλάστες:

Ο οστίτης ιστός αποικοδομείται από τους οστεοκλάστες και σχηματίζεται από τους οστεοβλάστες Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 20

Οστεοπόρωση:

Οστεοπόρωση Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 21

Αρθρώσεις :

Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση ενός ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού. Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 22 Συνάρθρωση Διάρθρωση

PowerPoint Presentation:

Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 23

Διαρθρώσεις:

Διαρθρώσεις Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 24

Τέλος για σήμερα!!!:

Τέλος για σήμερα!!! Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 25

authorStream Live Help