Ερειστικό Σύστημα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Παρουσίαση για το μάθημα της βιολογίας Α Λυκείου

Comments

Presentation Transcript

Ερειστικό Σύστημα: 

Ερειστικό Σύστημα Παρουσίαση για το μάθημα της Α Λυκείου Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 1

Παρατηρήστε τα παρακάτω αντικείμενα:: 

Παρατηρήστε τα παρακάτω αντικείμενα: Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 2 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατάσταση αυτή; Τι τους λείπει για να γίνουν λειτουργικά;

Η απώλεια μορφής κάνει τα αντικείμενα ακατάλληλα για χρήση.: 

Η απώλεια μορφής κάνει τα αντικείμενα ακατάλληλα για χρήση. Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 3

Ποιο μέρος της σφεντόνας είναι αυτό που βοηθά στην εκτόξευση μιας πέτρας;: 

Ποιο μέρος της σφεντόνας είναι αυτό που βοηθά στην εκτόξευση μιας πέτρας; Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 4

Έτσι κι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει το σκελετό: 

Έτσι κι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει το σκελετό Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 5 Ζωντανός ιστός Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα σκέλλω

Ο ανθρώπινος σκελετός:: 

Ο ανθρώπινος σκελετός: Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του Σχηματίζει κοιλότητες και προστατεύει όργανα Συμβάλλει στην κίνηση με τη συνεργασία των _________ μυών Έχει αιμοποιητικό ρόλο Αποτελεί αποθήκη ασβεστίου και φωσφόρου Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 6

Οστά: 

Οστά Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 7

Οστεοκύτταρα: 

Οστεοκύτταρα Βρίσκονται μέσα σε κοιλότητες της μεσοκυττάριας ουσίας και παρουσιάζουν πολλές αποφυάδες Οι αποφυάδες συνδέονται με την κυτταρική μεμβράνη γειτονικών κυττάρων Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 8

PowerPoint Presentation: 

Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 9

Οστίτης ιστός: 

Οστίτης ιστός Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 10

Οστεώνας: 

Οστεώνας Περιέχονται αιμοφόρα αγγεία για τη θρέψη του οστού και νεύρα Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 11

Μυελοκυψέλες: 

Μυελοκυψέλες Η αραιή διάταξη των οστεοκυττάρων και της μεσοκυττάριας ουσίας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους του οστού Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 12

Μορφολογία οστών: 

Μορφολογία οστών Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 13

Επιμήκη οστά: 

Επιμήκη οστά Το περιόστεο και το ενδόστεο περιέχουν μεγάλο αριθμό οστεοβλαστών . Παίζουν ρόλο στην κατά πάχος αύξηση του οστού και στην αναγέννησή του. Το περιόστεο έχει πολλά αγγεία και νεύρα , οπότε χρησιμεύει στη θρέψη του οστού και στην πρόσφυση μυών και συνδέσμων . Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 14

Η διάφυση από έξω προς τα μέσα:: 

Η διάφυση από έξω προς τα μέσα: Περιόστεο Συμπαγή οστίτη ιστό Μυελώδης αυλός που επενδύεται με ενδόστεο Οι επιφύσεις αποτελούντα από έξω προς τα μέσα από: Αρθρικό χόνδρο Λεπτό οστίτη ιστό Σπογγώδη ιστό Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 15

PowerPoint Presentation: 

Τα βραχέα οστά καλύπτονται από περιόστεο . Στο κέντρο έχουν σπογγώδη οστίτη ιστό που περιβάλλεται από συμπαγή οστίτη ιστό . Τα πλατιά οστά καλύπτονται από περιόστεο και έχουν δυο πλάκες συμπαγούς οστίτη ιστού μεταξύ των οποίων υπάρχει σπογγώδης . Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 16

Μυελός των οστών: 

Μυελός των οστών Βρίσκεται στο μυελώδη αυλό των μακρών οστών και στις μυελοκυψέλες της σπογγώδους ουσίας Είναι ειδικός τύπος μαλακού συνδετικού ιστού. Διακρίνεται σε ερυθρό και ωχρό . Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 17

Ερυθρός μυελός των οστών: 

Ερυθρός μυελός των οστών Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 18

Σχηματισμός και ανάπτυξη οστών: 

Σχηματισμός και ανάπτυξη οστών Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 19

Ο οστίτης ιστός αποικοδομείται από τους οστεοκλάστες και σχηματίζεται από τους οστεοβλάστες: 

Ο οστίτης ιστός αποικοδομείται από τους οστεοκλάστες και σχηματίζεται από τους οστεοβλάστες Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 20

Οστεοπόρωση: 

Οστεοπόρωση Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 21

Αρθρώσεις : 

Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση ενός ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού. Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 22 Συνάρθρωση Διάρθρωση

PowerPoint Presentation: 

Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 23

Διαρθρώσεις: 

Διαρθρώσεις Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 24

Τέλος για σήμερα!!!: 

Τέλος για σήμερα!!! Επιμέλεια: Ελένη Τσιλιβή, βιολόγος 25