105-SaiGon night

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: taivang (99 month(s) ago)

nhạc hay, người đẹp, hình ảnh thời sự và nhất là trình diễn rất nhuyễn, tuyệt vời. cảm ơn bạn cho thưởng thức. TV

Presentation Transcript

Slide 1: 

Gởi đến các bạn những hình ảnh Giáng Sinh 2010 và New Year 2011 Nhạc: SàiGòn đẹp lắm Ca sĩ : Thanh Hà PPS: Mỹ Hạnh Photos: Trân Nguyễn

Slide 10: 

SàiGòn đẹp lắm SàiGòn đẹp lắm SàiGòn đẹp lắm PPS: My Hanh Photos: Tran Nguyen

authorStream Live Help