oef 1

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kantoorautomatisering: 

Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 philips@telin.ugent.be http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/

Copyright notice: 

Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 1998' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: philips@telin.ugent.be Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium

Oefeningenlessen: algemene info: 

Oefeningenlessen: algemene info Doel: NIET: leren van allerlei trucjes WEL: leren ‘je plan trekken’, gebruik van helpfunctie, leren zoeken naar oplossing een grondige kennis verwerven van de 'Office 2003' software (Excel, Word, PowerPoint, Access en VBA) problemen leren analyseren en op een creatieve manier oplossen met de software zelfstandig leren de mogelijkheden van kantoorsoftware evalueren

Oefeningenlessen: algemene info: 

Oefeningenlessen: algemene info Vereist: Doorwerken van hoofdstukken uit boek! Sommige dingen leer je pas door er over te lezen. Zie 'planning' op oefeningen website om te weten welke hoofdstukken je best doorneemt tegen welke oefeningenles.

Oefeningenlessen: algemene info: 

Oefeningenlessen: algemene info 1 à 2 studenten per PC Aanwezigheid niet verplicht (wél voor het practicum!) De opgaven vind je op de website http://telin.UGent.be/kantoor/ De opgaven worden ook geprojecteerd om het tempo aan te geven Tijdens de oefeningenlessen kan je vragen stellen, over de huidige oefeningen, of vorige oefeningenlessen De oplossingen worden na afloop op de website gezet 14u30 ± 16u00 16u15 17u30 PAUZE

Kennismaking met Office en InternetExcel: 

Kennismaking met Office en Internet Excel

Te kunnen na deze les: 

Te kunnen na deze les De Office-programma’s Word, Excel en PowerPoint kunnen opstarten Bestaande documenten kunnen openen en opslaan De On-line help gebruiken Customisatie: alle commando’s in de menu's tevoorschijn toveren; experimenteren met 'smart options' toolbars tevoorschijn toveren

Te kunnen na deze les: 

Te kunnen na deze les Een bestand kunnen e-mailen als een elektronisch bijvoegsel (attachment) De nieuwsgroepen van de UGent lezen met Netscape/Mozilla/Thunderbird Consulteren van de website kantoorautomatisering overhalen, decomprimeren en bekijken van brondocumenten idem voor postscript- en pdf-versies Opsporen van de DICT(=ex-ARC)-formulieren en reglementen

Net 1: 

Net 1 Consulteer de website kantoorautomatisering 1. Haal een PowerPoint-presentatie over; zet ze op de lokale harde schijf; decomprimeer ze en open ze 2. Hoe kan je de presentatie bekijken zoals in de les (volledig scherm, animaties, …) Tip: zoek uit in de on-line help 4. Hoe kan je vooruit, achteruit en naar een bepaalde slide gaan? 5. Haal van de website een pdf-bestand over en bekijk het op de computer 6. Haal van de website een ps-bestand over en bekijk het op de computer (indien geen ps-bestanden aanwezig, haal er dan eentje van een andere site)

Net 2: 

Net 2 1. Bezoek enkele belangrijke nieuwsgroepen van de UGent (voorheen RUG) nieuwsgroepen die te maken hebben met MTI (voorheen ASI) andere die je zelf kiest Lees enkele berichten 2. Ga naar de nieuwsgroep rug.junk; verstuur een bericht en controleer dat je het kan lezen

Net 3: 

Net 3 1. Zoek op het net informatie op over hoe je een DICT-account kan aanvragen de url (webadres) vind je in de slides van de theorieles 2. Stel dat je de url niet kende; hoe zou je dan te weten kunnen komen waar de informatie zich bevindt? Tip: gebruik de geavanceerde zoekmethode op Google Probeer het ook eens met alltheweb.com 3. Hoe vind je snel een formulier i.v.m. vergoedingen voor woon-werkverkeer aan de UGent?

Word intro 1: 

Word intro 1 1. Creëer een leeg document Schrijf een tiental zinnen in het Nederlands en schrijf je document weg 2. Zorg dat alle spellingsfouten worden aangegeven (door rode onderlijning) in het document tip: gebruik de on-line help 3. Experimenteer met de verschillende mogelijkheden in het 'view' menu; tracht zo goed mogelijk uit te vissen wat die mogelijkheden precies doen 4. Hoe kan je speciale karakters zoals é ë en dergelijke intikken? 5. Reproduceer dit:

Excel intro: 

Excel intro 1. Haal het bestand 5Ch2 Big Worksheet.xls over; zorg dat je het deftig kan bekijken onderzoek wat dit bestand doet maak enkele kleine aanpassingen en zie wat er gebeurt zoek in de on-line help … 2. Maak een eenvoudig rekenblad waarin je de kwadraten van de eerste 10 natuurlijke getallen berekent 3. Maak een eenvoudig rekenblad: de eerste rij bevat de datums van alle werkdagen van deze week; de tweede rij bevat een (fictieve) beurskoers van een aandeel; de derde het verschil met de vorige koers

Word intro 2: 

Word intro 2 1. Maak door trial-and-error een eenvoudige, maar volledige brief aan tip: gebruik hier voor de 'letter wizard'; experimenteer met het aanpassen van lettertypes gebruik de on-line help 2. Kies uit de menu’s drie commando’s die je niet kent; zoek op wat ze doen en probeer uit of ze werken indien het te moeilijk wordt, kies dan andere commando’s

PowerPoint intro: 

PowerPoint intro 1. Haal twee PowerPoint-presentaties over van de website van van de cursus 'Optimalisatietechnieken' 2. Maak een nieuwe lege PowerPoint-presentatie kopieer de eerste 4 slides uit de eerste presentatie en de laatste 4 uit de tweede presentatie in de lege presentatie zoek uit hoe je die presentatie kan tonen zoals in de theorielessen gebeurt gebruik de on-line help om uit te vissen hoe dit alles moet 3. Converteer de nieuwe presentatie naar een webpagina en test het resultaat 4. In stap 2 zullen de slides door het kopiëren veranderen zoek uit waarom gebruik je gezond verstand om dit probleem op te lossen

Excel: Begrippen: 

Excel: Begrippen Werkbladen en werkmappen verschil tussen absolute en relatieve referenties benoemde celbereiken Wat zijn add-ins en hoe activeer je ze Het verschil tussen hoe Excel gegevens opslaat en hoe Excel ze toont Hoe worden datums opgeslagen en welke berekeningen kan je ermee uitvoeren? Formules, hun syntax en de datatypes van hun argumenten Wat zijn matrixformules en wanneer heb je ze nodig?

Excel: Technieken …: 

Excel: Technieken … Werkbladen Selecteren, kopiëren, verplaatsen van werkbladen aanpassingen tegelijk doorvoeren in meerdere werkbladen Efficiënt navigeren, selecteren en waarden en formules invoegen toetsencombinaties, muisoperaties, paste special, fill, … matrixformules ingeven navigeren naar benoemde bereiken enkel de waarden of de opmaak of de kolombreedtes of de rijhoogtes kopiëren naar andere cellen Omschakelen tussen absolute en relatieve referenties; refereren naar een volledige rij of kolom; refereren via namen; 3D referenties

…Technieken: 

…Technieken Uitzicht rijen en kolommen bevriezen en verbergen; vensters splitsen kolombreedtes en rijhoogtes aanpassen de manier waarop Excel data en getallen toont, wijzigen voorwaardelijke opmaak ('conditional formatting') Tekeningen en figuren invoegen Gebruik van stijlen Afdrukinstellingen goed instellen: afdrukgebied, manuele pagina-afbrekingen, kop- en voetteksten, herhaalde titels Lettertypes instellen Complexe formules en matrixformules invoegen Werken met opzoekfuncties ('lookup functions') en de 'goal seeker' en 'solver'

Opmerkingen: 

Opmerkingen Een aantal rekenbladen zijn beveiligd zodat je de formules niet ziet verschijnen maar wel kan experimenteren met de manier waarop ze werken Indien je dat wenst kan je de beveiliging ongedaan maken (Tools; Protection; Unprotect Sheet), maar er wordt aangeraden om dat enkel te doen als je de oefening niet vindt of om je resultaat te controleren Zoals steeds is het zoeken naar de correcte oplossing in het boek en in de on-line help of door experimenteren belangrijker dan het kennen van 'trucjes', formules, …

Excel 1: 

Excel 1 Open E0772006.xls. Navigeer door deze werkmap en onderzoek de structuur ervan maak eerst de 'auditing' toolbar zichtbaar; onderzoek voor diverse waarden in diverse bladen welke cellen ze beïnvloeden en welke cellen erdoor beïnvloed worden waar nodig, hef beveiligingen op (leeg paswoord!) selecteer in blad 6 in 1 keer alle cellen met commentaar en navigeer van de ene naar de andere cel met de TAB toets; verander de commentaar in twee cellen zoek uit waar de data staat die de grafiek op blad 6 weergeeft; verander het eerste gegeven en controleer dat de grafiek verandert op blad 3, selecteer in 1 keer alle ingangsgegevens voor de maanden juni en juli en vervang ze door de waarde 12; let op dat je enkel constanten en geen formules overschrijft

Excel 2: 

Excel 2 In een nieuw werkblad (en nieuwe map), doe de volgende opdrachten met zo weinig mogelijk klik-en-tik werk vul de eerste 20 cellen in de eerste kolom met random getallen m.b.v. rand() (Aselect() in de Nederlandstalige versie); observeer wat er gebeurt als je in de tweede kolom getallen tikt Converteer de random getallen nu in constanten en plaats ze in kolom 2 creëer in kolom 3 een reeks constanten 1 2 4 8 16 32 … creëer een reeks getallen die gelinkt zijn aan de cellen D4 tot D21 van blad #1-Names in E0772006.xls doe dit in kolom 5 door voor elke cel een afzonderlijke link te voorzien doe dit in kolom 6 met een 'array formula' verander enkele gegevens in E0772006.xls en kijk of de veranderingen ook verschijnen in jouw werkblad Resultaat: zie rand.xls

Excel 3: 

Excel 3 Maak een rekenmap die zich gedraagt als rand2.xls maak de eerste kolom met randomgetallen en toon ze achtereenvolgens als een percentage, een bedrag, een getal met 1, 2 of meer decimalen, … voeg de datum van vandaag toe en tik de datums in kolom B; experimenteer met verschillende formaten en in het bijzonder met de Europese en Amerikaanse notaties 31/12/2000 en 12/31/2000 bereken kolommen C en D; gebruik eventueel hulpkolommen om het gepaste resultaat te verkrijgen berekenen kolom E; tip: gebruik een functie waarmee een datum wordt gereconstrueerd uit (dag, maand, jaar); gebruik ook evt. de MOD functie controleer de correctheid door andere datums in te vullen; let op de details (b.v. 31/10/00 - 6 maand = …)

Excel 4: 

Excel 4 Open getallen.xls; onderzoek de gebruikte formules en leg uit waarom deze een verkeerd resultaat produceren Maak een kolom die de bedragen in BEF omrekent naar EURO (1 EURO=40.3399 BEF); let erop dat deze kolom bedragen toont in de vorm '2.30 EURO' en dat de bedragen mee veranderen met de bedragen in BEF; achtergrondkleur is geel zorg ervoor dat de kolommen niet breder zijn dan nodig om de getallen voor te stellen, maar dat de titels toch leesbaar blijven en rechts uitgelijnd staan Voeg een hoofdtitel toe gecentreerd over de 3 kolommen, Comic Sans MS, 14 pt, vet geef het werkblad het uitzicht van een tabel: dubbele lijn onder hoofdtitel; enkele lijn onder kolomtitels; geen gridlines; zet ook een figuurtje naast de kolommen het resultaat ziet er uit als getallen1.xls;

authorStream Live Help