oef 3 opl

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Voorbeeldoplossingen: 

Voorbeeldoplossingen

Excel 10: 

Excel 10 De databank Membership.mdb bevat een tabel 'Inventory data' die aangeeft hoeveel verschillende items in voorraad zijn, wat de ideale voorraad is, wat hun prijs is enz… Maak een rekenblad met 3 pagina’s waarin alle data gekoppeld blijven aan de databank en dat er uit ziet als inventoryanalysis.pdf geef de pagina’s duidelijke namen pagina 1: berekent de totale waarde van alle producten in voorraad; let op het print area en de footer pagina 3: vergelijkt voor alle 'cross trainer'-achtige producten de effectieve en de ideale voorraad pagina 2: staafdiagram van data op pagina 3 Verander enkele getallen in de databank; controleer dat het werkblad verandert; tip: sluit Access Druk alle pagina’s ineens af (gebruik print to file) en zorg ervoor dat het document er uit ziet als inventoryanalysis.pdf Voor werkblad 1: 'Data', 'Import External Data', 'New Database Query…'. Kies de MS Access Database. Bij kolommen selecteren, kies enkel 'item', 'on hand' en 'price'. Zet naast de kolommen 'price' en 'on hand' een kolom die het product berekent van deze twee. Sleep door en bereken onderaan deze kolom de som. Voor werkblad 3 open je een nieuwe query zoals op werkblad 1. Je selecteert er de velden 'item', 'on hand' en 'optimum'. Om de gegevens te filteren, kies je bij ITEM 'contains', 'CROSS TRAINER'. Bij 'Properties' kan je ook instellen wanneer de gegevens moeten vernieuwd worden. Nota: in de PC-klas is het mogelijk dat MS Access Database niet selecteerbaar is. Dubbelklik in dat geval op andlt;New Data Sourceandgt;, geef je database een naam (1), selecteer Driver do Microsoft Access (*.mdb) (2), via Connect… (3) en Selecteren… kan je aan de gewenste database geraken.

Excel 11: 

Excel 11 Open het resultaat van de vorige oefening: inventoryanalysis.xls Pas het cross trainer blad aan zodat het enkel items toont waarvoor 'on hand' kleiner is dan 'optimum' pas eerst de query zodat alle producten worden getoond gebruik vervolgens autofilter in Excel (tip: voeg een 'testkolom' toe) Ga in het werkblad staan van de 'crosstrainers' van daarnet. Ga naar 'Data', 'Import External Data', 'Edit query…'. Selecteer hier nu alle items. Maak een extra kolom met het verschil van 'on hand' en 'optimum'. Start autofilter op met 'Data', 'Filter', 'Autofilter'. Controleer of het verschil van 'on hand' en 'optimum' kleiner dan nul is (trek optimum van on hand af, indien omgekeerd, controleer of het resultaat groter dan nul is…) Kopieer het blad cross trainer naar advfilter1, verwijder het filter en de testkolom en gebruik advanced filter om het zelfde resultaat te verkrijgen Voeg een criteriumveld toe ITEM ON HAND OPTIMUM speciaal =B8andlt;C8 Waarna je 'Advanced Filter…' toepast, met als lijstbereik gewoon de lijstcellen en als criteriumbereik bovenstaande gegevens. Deze typ je in in cellen BOVEN de tabel Maak nu advfilter2 dat via advanced filter enkel de records toont waarvoor 'on hand' ofwel kleiner is dan 50% van 'optimum' ofwel kleiner is dan 20 Idem, maar met criteriumbereik. ITEM ON HAND OPTIMUM speciaal andlt;100 =B8andlt;0.5*C8 andlt;20 Het resultaat vind je in inventoryanalysis1.xls Om de voorbeeldoplossing te kunnen zien, moet de eerst bij 'Data', 'Filter', 'Show all' selecteren. Dan kun je bij 'Format', 'Row', 'Unhide' kiezen. Vergeet niet de wekbladbeveiliging af te zetten.

Excel 12: 

Excel 12 Open salesrecords.xls. Het is de bedoeling dat je (zonder draaitabellen te gebruiken) de totale verkoopcijfers samenvat per verkoper; alle details verbergt behalve de totale verkoop per verkoper de lijst sorteert volgens verkoper Gebruik subtotals, group and outline en sort, maar let er op dat het resultaat correct is; verifieer b.v. dat het totaal voor Odegard $46 958 is (voer de operaties in de juiste volgorde uit) Voeg subtotalen toe; verberg alle details en sorteer op verkoper Het resultaat vind je in salesrecords1.xls Ga in de kolom staan waar de naam van de verkoper (verkoopster) vermeld staat. Sorteer deze alfabetisch met het icoontje . Daarna kies je 'data', 'subtotals' en je zet bij 'at each change in', 'salesrep' en 'add subtotal to' 'salestotal'. Met de menu links weergegeven kan je switchen tussen enkel volledig totaal (1), totaal per verkoper (2) en alle details (3). Probeer dit ook eens met draaitabellen (veel gemakkelijker)

Excel 13: 

Excel 13 Creëer een nieuw werkblad en koppel het aan salesrecords.mdb Associeer aan de koppeling een MSquery die, telkens je 'refresh data' aanklikt, vraagt naar de naam van een vertegenwoordiger volg de procedure beschreven in het boek op p. 809 (Office 2000-boek: p. 587); let er wel op dat in het waardeveld '[vertegenwoordiger]' moet worden ingevuld en niet 'vertegenwoordiger' test het resultaat door 'Virginia Henning' in te vullen Het resultaat vind je in salesrecords2.xls Open in Excel een nieuw werkblad. Daarna 'Data', 'Import External Data', 'New Database Query…', 'MS Access Database' en open dan salesrecords.mdb. Selecteer alle gegevens, volg de verdere stappen in de wizard, maar bij voltooien kies je 'View data or edit query in Microsoft query'. Er verschijnt een Microsoft Query venster. Kies hierin 'View', 'Criteria' waarna het gedeelte aangeduid in de kader verschijnt.

Excel 13: 

Excel 13 Klik hierin, waarna er een pull down menu verschijnt, waarin je kunt kiezen voor 'salesrep'. Typ bij 'Value' '[vertegenwoordiger]' in (met de vierkante haakjes!!) en klik op 'Return data'. De uitkomst wordt weergegeven in Excel. Telkens je 'Data', 'Refresh Data' klikt, wordt in een venstertje naar de naam van de vertegenwoordiger gevraagd. v v

Excel 14: 

Excel 14 Importeer het bestand survey.txt in Excel. Maak een draaitabel waarin men een overzicht heeft hoeveel percent van de vrouwen van leeftijd x opgenomen in het bestand over een PC beschikt. Het resultaat moet eruit zien als survey1.pdf Zorg dat met minimale veranderingen men een overzicht heeft hoe de verdeling is van PC gebruik tussen mannen/vrouwen en het platform waarmee ze werken. Het resultaat moet eruit zien als survey2.pdf. Modeloplossingen: zie survey1.xls en survey2.xls Importeren kan eenvoudigweg door 'File', 'Open…', kies daar dan als type 'Text Files (*.prn; *.txt; *.cvs)'. Je laat bij het importeren de optie 'delimited' aanstaan, en kiest als 'delimiters' 'comma'. Alternatief kan je ook werken met 'Data', 'Import external data', 'Import Data…', waardoor het geïmporteerde bestand kan geupdated worden. Dan selecteer je alle cellen (bijvoorbeeld door in de cel helemaal linksboven te gaan staan, en dan ctrl+shift+end in te drukken). Je gaat naar 'Data', 'PivotTable and PivotChart Report…'. Je kiest het volledige bereik van het werkblad. In stap 3 van de wizard kies je voor 'layout', en dan sleep je 'gender' in 'columns' en 'age' in 'row'. In het vak 'data' sleep je 'ownPC'. Bij finish kies je 'new worksheet'. Bij 'View', 'Toolbars' kan je ook de 'PivotTable toolbar' te voorschijn halen, waardoor de PivotTable wizard ogenblikkelijk weer kan worden opgeroepen om de pivot table (draaitabel) aan te passen. Voor de tweede opgave kies je de PivotTable wizard voor de net aangemaakte pivot table (ga in de cel linksboven staan en kies het icoontje in de menubalk). Je sleept nu gewoon 'platform' naast 'gender' in het gebied 'column'.

Excel 15: 

Excel 15 Open voorkeurstemmenspgent.xls. Hierin zijn 'geslacht', 'woonpl' en 'snelweg' bijgevoegd (fictief). 'woonpl' duidt de woonplaats van de kandidaat aan: (1: Gent centrum; 2: deelgemeente van Gent; 3: buiten Gent) 'snelweg' geeft het resultaat van een enquête onder de politici aan; deze enquête stelde 1 vraag en de politici konden tegen of voor zijn of geen mening hebben (t,v,g) 1. Maak een overzicht waarin men het aantal stemmen voor mannen/vrouwen tegenover hun woonplaats uitzet. Het resultaat ziet eruit als voorkeurstemmenspgent1.pdf 2. Maak nu een overzicht waarin men kan zien hoeveel stemmen de mannen en vrouwen kregen tegenover de mening die ze verkondigen en tegenover hun woonplaats. Het resultaat ziet eruit als voorkeurstemmenspgent2.pdf Oplossingen: voorkeurstemmenspgent1.xls, voorkeurstemmenspgent2.xls Open voorkeurstemmen.xls. Daarna ga je naar 'Data', 'PivotTable and PivotChart Report…' (draaitabellen), volg de wizard (die zelf normaal al het hele bereik selecteert van niet-lege cellen). Om de tabel op te bouwen sleep je 'geslacht' naar 'rows' en 'woonpl' naar 'columns'. 'Stemmen' sleep je naar 'data'. Om de draaitabel uit te breiden naar voorkeurstemmen2, moet je gewoon uit het menuutje ook nog 'snelweg' slepen naast 'woonpl'.

Excel 16: 

Excel 16 Kopieer salesrecords.xls naar een nieuw bestand Voeg een draaitabel toe, waarin elke rij correspondeert met een verkoper en elke kolom met een product; als je Office 2000 of hoger gebruikt, voeg dan meteen ook een draaigrafiek toe Organiseer de tabel optimaal om de volgende vragen te beantwoorden en probeer de layout in salesrecords3.pdf zoveel mogelijk te imiteren (resultaat: salesrecords3.xls) voor elke verkoper: hoeveel producten verkocht en voor welk bedrag? Sorteer op het bedrag (0 cijfers na de komma) voor elke verkoper: welke chocoladeproducten verkocht en voor welk bedrag? Zorg ervoor dat het resultaat kan worden beperkt tot de verkoop aan een welbepaalde klant (probeer Juanata’s cafe) voor elke maand: voor welk bedrag producten verkocht en aan wie? zorg ervoor dat het resultaat kan beperkt worden tot een bepaald product (kies b.v. chocolate cheesecake) Selecteer cel A4 (Year), druk ctrl+shift+end om het hele cellenbereik tot het einde te selecteren en stel een draaitabel op. Sleep 'Salesrep' naar 'rows' en 'quantity' naar 'data'. Sleep nu ook 'salestotal' naar het 'data' veld, wat je het gewenste resultaat oplevert. Sleep 'products' naar 'columns', 'salesrep' naar 'columns', 'salestot' naar data. Chocoladeproducten alleen: filteren d.m.v. Beperken van het resultaat door in het gebied 'Drop Page Fields here', 'sold to' in te voegen. Bij de pivotchart kan je ook gebruik maken van het dropdown menu om de selectie te beperken. Rijvelden: 'Month', Kolomvelden: 'Sold to', Datavelden: 'Salestotal'. Door voor paginavelden 'product' te selecteren, kan hier een specifiek product geselecteerd worden. Afwerken van opmaak kan met 'Format report'

Excel 17: 

Excel 17 1. Maak een werkblad met daarop twee rijen 'option buttons' uit de 'forms toolbar', dat zich gedraagt als actionbutton.xls vereisten: het korps van de tekst bij de buttons moet verschillen van de default grootte de cel onder de option buttons voor een bepaalde vraag bevat het getal 1, 2 of 3 naargelang de selectie van de gebruiker; de geselecteerde optie komt in het vet de antwoorden op beide vragen zijn onafhankelijk Tip: gebruik de forms toolbar en vergeet de 'group box'-knop niet 2. Maak nu een gelijkaardig werkblad, maar deze keer met 'option buttons' uit de 'control toolbar' Tip: ga in design mode en kies 'properties'; gebruik o.a. 'groupname' en 'link cel'; merk op dat elk knopje aan een andere cel moet worden gekoppeld; om het getal (1, 2 of 3) te berekenen gebruik je de rekenfuncties van Excel Het resultaat vind je in actionbutton2.xls 1. Maak de 'forms' toolbar zichtbaar (formulieren), met 'view', 'toolbars'. Maak een groepsvak aan, en plaats hierin enkele keuzerondjes. Haal daaruit de tekst weg en plaats de rondjes naast een cel, waar je met de gewone tekstopmaak de getypte tekst kan aanpassen. Klik met de rechtermuistoets op een rondje, en kies daar 'Format Control'. In het tabblad 'Control' kies je dan 'Cell link' en klikt de cel aan waar de output moet komen. 2. Met de 'Control Toolbox' ('werkset besturingselementen'): In ontwerpmode (klik het vakje met de tekendriehoek aan) kun je met de rechtermuistoets op het besturingselement klikken, om dan de eigenschappen op te vragen. Zie volgende bladzijde. Je verkrijgt uiteindelijk drie cellen, waarvan je er één de waarde 'TRUE' geeft en de anderen 'FALSE'. Met de functie 'MATCH' ('VERGELIJKEN') zoek je de relatieve positie van de cel die 'TRUE' bevat.

Excel 17: 

Excel 17 Zorg ervoor dat alle keuzeknoppen dezelfde groepsnaam krijgen Zorg dat de keuzeknoppen aan verschillende cellen gelinkt worden (zie ook actionbutton2.xls) Geef voor de cellen een waarde op, consistent met de andere cellen in de groep (True, False)

Excel 18: 

Excel 18 Open validatie.xls; breng in kolom B validatieregels aan die respectievelijk enkel toelaten om in te voeren: een geheel getal van 0 tot 20; zorg dat de gebruiker een venstertje met uitleg ziet zodra hij/zij de cel selecteert 'Data', 'Validation…', 'Whole number', 'minimum' 0 en 'maximum' 20. Bij het tabblad 'input message' kan je de gebruiker melden dat hier een getal tussen 0 en 20 verwacht wordt een datum in de volgende 30 dagen 'Data', 'Validation…', 'Date', 'between' '=TODAY()' en '=TODAY()+30' een datum in de huidige maand Datum tussen =DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1) en =DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())+1,0) Het gebruik van deze functies staat beschreven als je op het functieknopje fx klikt, maar dit knopje is niet bruikbaar vanuit het 'Data', 'Validation…' menu. Dus, eerst de formule samenstellen en dan inbrengen in het menu… Opmerking: de nulde dag van de maand is voor Excel de laatste dag van de vorige maand. een code bestaand uit 5 tekens (letters, cijfers, …) 'Data', 'Validation…', 'Custom', 'Formula' '=LEN(B4)=5' een code bestaand uit 5 cijfers (test o.a. 01234, -1234, …) (enkel positieve getallen!) 'Data', 'Validation…', 'Custom', 'Formula' '=G6' met in de cel G6 de formule =TEXT(VALUE(B5);'00000;qw')=B5. Dit zorgt dat wat men in B5 (celeigenschappen op tekst!!!) intikt, wordt omgezet in een getal, met als opmaak dat er nullen worden voorgezet indien er minder dan 5 cijfers aanwezig zijn als het getal positief is. Als het getal negatief is, wordt het vervangen door 'qw' (meer informatie over tekstopmaak is te vinden op p. 696 van het boek (Office 2000-boek: p. 480)). Dus, als we het resultaat hiervan weer aanbieden aan de functie TEKST, zal die van dat getal weer een tekststring maken. Wanneer het getal echter negatief was, staat er 'qw', wat een foutmelding zal veroorzaken, want TEXT verwacht een getal. Laatste stap is het vergelijken van de uitkomst met de inputwaarde. Deze functie laat echter ook getallen langer dan 5 cijfers toe. Combineren met =LEN(B5)=5 levert uiteindelijk =AND(TEXT(VALUE(B5),'00000;qw')=B5,LEN(B5)=5).

authorStream Live Help