oef 5 opl

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Voorbeeldoplossingen: 

Voorbeeldoplossingen

Word 1 & Word 2: 

Word 1 andamp; Word 2 Word 1 Haal het document Introduction to Word Processing.doc over. Pas het aan zodat het (naar jouw smaak) zo mooi mogelijk wordt Word 2 Creëer een Word-document en beschrijf in enkele lijnen je meest frustrerende ervaring met de Office-software. Zorg ervoor dat het resultaat goed leesbaar en zo mooi mogelijk geformatteerd is. Zorg ervoor dat in beide oefeningen de opmaak strookt met de richtlijnen uit de theorielessen

Word 3: 

Word 3 Open in Word het bestand purchasingacomputer.txt. Maak het bestand op zodat het eruit ziet zoals in purchasingacomputer_res1.pdf Broodtekst: times new roman 12pt; titels: Times New Roman 24, Arial 16 en Times New Roman 12 pt) Tekstbreedte is 15.24 cm; papier=letter Correcte splitsing van woorden Uitgevuld Op te lossen problemen Hoe pas je de marges aan? Ofwel door in de meetlatten bovenaan en links de vlagjes te verschuiven ofwel door in de 'File', 'Page Setup…' de kantlijnen aan te passen (met wat rekenwerk). Zet wel de afmetingen in centimeters ('Tools', 'Options…', 'General').

Word 3 (vervolg): 

Word 3 (vervolg) Hoe maak je de uitvulling correct met zo weinig mogelijk werk? (tip: denk na en gebruik zoek en vervang) Klik het ¶-symbool in de menubalk aan. Dat geeft aanleiding tot het verschijnen van dit symbool overal waar er een paragraafteken staat. We willen echter de paragrafen niet verliezen, dus moet overal waar dit symbool twee keer voorkomt behouden blijven. Met 'Find and replace' zoeken we op '^p' om het paragraafteken te vinden. Dat werkt enkel als dit knopje in de menubalk aangeklikt is en de paragraaftekens in de tekst zichtbaar zijn. We zoeken dus op '^p^p', en vervangen dit door iets wat nooit in een tekst voorkomt, zoals '%%%%'. Daarna vervangen we de enkele paragraaftekens door een lege ruimte, waarna we de '%%%%' weer door '^p' vervangen. Nadien kan bij de paragraafopmaak (onder 'Format') gekozen worden hoe de lege ruimtes voor en na de paragrafen best wordt ingesteld. Nota: dit werkt niet wanneer 'Use wildcards' aangeklikt is. Om meermaals voorkomende spaties te vervangen kan je wildcards gebruiken. Typ in het Find-veld een spatie gevolgd door {2,}. In het Replace-veld zet je een enkele spatie. De 'Use Wildcards'-optie moet aangevinkt zijn. Je kan ook een 'Find and replace' uitvoeren. Je zoekt dan op dubbele spaties (tik bij 'find and replace' gewoon in 'find' twee keer op de spatiebalk), en vervangt door enkele spaties. Telkens wordt aangegeven hoeveel vervangingen er zijn uitgevoerd. Herhaal dit tot er geen vervangingen meer optreden. De tekst bevat een aantal spellingsfouten Gebruik de spellingscontrole. Stel wel eerst de taal correct in ('Tools', 'Language', 'Set Language…', taal kiezen, afsluiten met 'Default…'). De afbreking van de woorden is niet correct Zoek op '-' en controleer manueel Wat is een 'optional hyphen', wat is een 'non-breaking hyphen'? Een optional hyphen treedt op wanneer op het einde van een regel een woord mag gesplitst worden. Een optional hyphen wordt ingevoegd door ‘ctrl’ + ‘-’ Een non-breaking hyphen is een woord dat een splitsingsteken bevat, maar dat op het einde van een regel niet mag gesplitst worden over twee regels. Dit wordt ingevoegd door ‘ctrl’ + ‘shift’ + ‘-’

Word 4.1: 

Word 4.1 Navigatie: open ita.doc Met welke toetsen kan je naar het volgend woord, het eind van de regel, de volgende paragraaf, de volgende pagina, de volgende sectie, het eind van het document (en idem voor 'vorige' en 'begin')? Woord naar woord : 'ctrl'+'' Vorig woord : 'ctrl'+'' Einde regel : 'end' Begin regel : 'home' Volgende paragraaf : 'ctrl'+'' Vorige paragraaf : 'ctrl'+'' Volgende pagina : 'ctrl'+'PgDn' Vorige pagina : 'ctrl'+'PgUp' einde document : 'ctrl'+'end' Begin document : 'ctrl'+'home' Hoe spring je van sectie naar sectie, titel naar titel, van tabel naar tabel, van voetnoot naar voetnoot? Die navigatie-opties zitten in aangeduide knoppen, rechts onderaan het Word-venster. Door de middelste knop aan te klikken komt een venstertje tevoorschijn waarmee je kunt kiezen van waar naar waar je wilt navigeren. De pijlen hierboven en -onder dienen dan voor de navigatie zelve. De sneltoetsen 'ctrl'+'PgDn' en ctrl'+'PgUp' kunnen ook hier gebruikt worden. Blader je niet per pagina, dan hebben deze toetsen een andere functie dan hierboven aangehaald.

Word 4.1 (vervolg): 

Word 4.1 (vervolg) Hoe spring je van het ene naar het andere woord 'visualisatie'? Zoek ook een methode waarbij de 'zoek en vervang' dialoog niet op het scherm komt De methode van zoek en vervang. Eerst moet je toch het woord met 'zoek en vervang' ingeven. Je zoekt eenmaal. Dan sluit je het 'zoek en vervang' dialoogvenster en dan kun je met 'ctrl'+'PgUp' en 'ctrl'+'PgDn' naar vorige of volgende voorkomen van dit woord navigeren. Gebruik een bladwijzer (bookmark) om een paragraaf te markeren en verwijs ernaar in het begin van het document {REF…} Een bookmark invoegen gebeurt met 'Insert', 'Bookmark…'. Daarmee kun je verwijzen naar nummers van paragrafen, figuren, tabellen, bladzijden, … zonder vooraf te weten hoeveel pagina’s, figuren, … er nog in het document tussengevoegd zullen worden. Je geeft de bookmark een naam, en vanaf dat ogenblik kun je verwijzen naar die naam met een gerust hart dat de nummering achteraf correct blijft, ongeacht wat je nog tussenvoegt of weglaat in het uiteindelijke document. Verwijzen naar een bookmark doe je met 'Insert', 'Reference', 'Cross-reference…', en dan kies je eerst het juiste 'Reference type' (hier dus 'Bookmark'), waarna je de naam van de bookmark kan kiezen.

Word 4.2: 

Word 4.2 Nog steeds met ita.doc Tracht een overzicht te krijgen van de structuur van dit document door het op verschillende manieren te bekijken en door de navigatiefuncties te gebruiken Met 'Document Map' (knop op de 'Standard' toolbar of via het 'View' menu) Met 'Print Preview' Door te navigeren tussen de secties, ... Welke voetnoten bevat het document? Hoe kan je ze lezen Met 'View', 'Header and Footer' Hoeveel secties bevat dit document? (Tip: gebruik de navigatiefuncties en tel) Zie vorige opgave over navigeren. Tussen haakjes, een groot document wordt ingedeeld in een klein aantal secties, die op hun beurt in hoofdstukken, … worden onderverdeeld. Hoeveel paragrafen bevat dit document ongeveer? Er bestaan (minstens) twee manieren om deze vraag te beantwoorden. Ze geven niet hetzelfde resultaat! Waaraan zou het verschil kunnen liggen? (1) Het ¶-symbool tellen, wat een paragraafeinde aangeeft en (2) de optie binnen Word 'File', 'Properties', 'Statistics' of 'Tools', 'Word Count…'. Tellen op paragraaftekens (overal waar manueel op de 'enter' ('return') gedrukt wordt) geeft niet noodzakelijk het aantal paragrafen. Als iemand lege ruimte maakt voor een figuur bijvoorbeeld door tien enters in te geven (wat niet goed is!), zijn dit geen nieuwe paragrafen.

Word 5: 

Word 5 Editering: nog steeds met ita.doc Kopieer de paragraaf 'Task 2.3: Surface fitting of scattered image data (Partner VUB)' naar een leeg document; zoek de gemakkelijkste methode; let erop dat de opmaak behouden blijft! Makkelijkst: zoek op 'Task 2.3', houd 'shift' ingedrukt en ga naar het einde van de paragraaf. Opmaak behouden: kopieer ook het paragraafteken mee, waarin de opmaak opgeslagen zit!! Meestal lukt het overnemen van de opmaak toch niet volledig… Tips: gebruik de navigatiefuncties en zoek hoe het vakje 'EXT' in de balk onderaan het Word-venster werkt Met de muis ergens klikken in de tekst, 'EXT' activeren (dubbelklikken) en dan ergens anders in de tekst klikken selecteert alles tussen de twee muisklikken in de tekst. Wat doen 'F8' en 'Shift-F5'? Experimenteer ermee Een keer F8 induwen is hetzelfde als klikken op 'EXT'. Twee keer selecteert het woord waarin de cursor staat. Drie keer selecteert de zin, vier keer de paragraaf en vijf keer het hele document. Shift+F5 gaat naar de plaats waar er tekst werd ingevoegd op het moment dat het document de laatste keer werd afgesloten. In paragraaf 2.4.2 vind je heel wat referenties. Kopieer de eerste twee referenties (in één keer) naar het einde van paragraaf 2.4.1. Hoe blijft de opmaak behouden? Zet een aantal paragrafen in een andere volgorde, weer zodanig dat de opmaak behouden blijft Telkens het paragraafteken meekopiëren…

Word 6: 

Word 6 Zoeken en vervangen: nog steeds met ita.doc Zoek alle plaatsen in de tekst waar het woord 'esat' (in hoofd- of kleine letters) vetgedrukt voorkomt in de tekst en verander de kleur telkens automatisch naar rood Doe dit alles met één commando In 'Find and replace', knop 'more', 'Format', 'Font…'. Zet nu alle woorden 'visualisatie' (al dan niet vetgedrukt) in het rood; let er op dat eventuele hoofdletters bewaard blijven Zorg dat 'Match case' niet aangevlagd staat. Zoek nu alle plaatsen waar het woord 'meer' voorkomt; let hierbij op dat woorden zoals 'vermeerderd', 'meerdere', … niet optreden Tip: gebruik jokers (wildcards) 'Find and replace', geef als zoekstring andlt;meerandgt; op (met 'Use wildcards' aangevlagd). Hoe vind je het gemakkelijkst alle optredens van 'multimedia', 'multi media' en 'multi-media' met jokers? Niet mogelijk in een enkele zoekstring: wel eventueel andlt;multi*mediaandgt;, maar deze string geeft soms volledige paragrafen. Anderzijds, als je andlt;mult?media.andgt; of andlt;multi[!a-z]mediaandgt; gebruikt, worden enkel die voorkomens gevonden waar er een karakter tussen mult en media voorkomt (dus niet de eerste versie).

Word 7: 

Word 7 Wijzigingen bijhouden: nog steeds met ita.doc. Stel de documentopties zo in dat wijzigingen worden bijgehouden, maar dat ze niet worden getoond 'Tools', 'Track Changes'. De 'Reviewing toolbar' verschijnt. Het 'Track Changes'-icoontje moet ingedrukt zijn. In het 'Show'-menu moeten een aantal vlagjes uitgezet zijn. Verander op diverse plaatsen tekst en opmaak; breng telkens een notitie aan die het waarom van de wijziging verklaart 'Insert', 'Comment'. Laat Word nu de wijzigingen tonen; navigeer van de ene naar de andere wijziging 'Tools', 'Track Changes'. Het 'Track Changes'-icoontje indrukken, en de vlagjes aanzetten in het 'Show'-menu. Navigeren gaat eenvoudig door gebruik te maken van de 'Reviewing' werkbalk. Gebruik 'accept/reject changes' om een aantal veranderingen te aanvaarden en om andere te verbergen 'Tools', 'Track Changes'.

Word 8: 

Word 8 Pas de tekst purchasingacomputer_res1.doc die je eerder creëerde aan zodat hij eruit ziet als in purchasingacomputer_paragraph_result.pdf Vanaf 'home and office' springt de tekst 1cm in (en de eerste lijn van elke alinea 1.5cm); 'Format', 'Paragraph…', 'Indentation'. De subparagraaf 'home and office' heeft dubbele interlinie 'Format', 'Paragraph…', 'Line spacing'. De verticale ruimte voor 'hardware issues' moet zo klein mogelijk worden Hiermee wordt bedoeld: de ruimte die de paragraaf voorafgaat. Dat kun je doen met 'Format', 'Paragraph…', 'Spacing' en dan 'before: 0 pts'. Opmerkingen: Extra ruimte tussen twee alinea’s creëer je best niet door een extra ¶ toe te voegen. Waarom? Een paragraafteken heeft een vaste lengte (zeg bijv 8 punts). Als je maar 6 punts ruimte nodig hebt, gaat dat al niet. Word denkt dat er een extra paragraaf is bijgekomen, met alle gevolgen vandien voor van paragraaf naar paragraaf navigeren, paragrafen tellen in de tekst, ... Lees (later) de tekst op p. 478 (Office 2000-boek: p. 276) over de betekenis en het gebruik van de verschillende soorten interlinie ('at least', 'exact', …)

Word 9: 

Word 9 Open FerretTermPaper.doc Dit document bevat weeskinderen en hoerenjongen Weeskind: een titel die onderaan een blad staat Hoerenjong: een korte paragraaf die over twee bladzijden gespreid is Los dit op een professionele manier op D.w.z. met een oplossing die goed blijft als men vooraan in het document tekst zou toevoegen (voeg dus zeker geen lege paragrafen, pagina-afbrekingen of extra spatiëring toe!) Het resultaat ziet eruit als FerretTermPaper_res1.pdf 'Format', 'Paragraph…', 'Line and Page Breaks', 'Keep lines together' en 'Keep with next'. Stel dat je wil dat de paragraaf 'Nail care' in elk geval op een nieuw blad begint. Hoe doe je dat? 'Insert', 'Break…', 'Page break' vlak voor 'Nail care'. Of m.b.v. de sneltoets 'ctrl'+'enter'.

Word 10: 

Word 10 Stap 1: Pas het document FerretTermPaper.doc verder aan zodat: Boven en onder elke titel 6pt ruimte wordt gelaten (hoe doe je dit het snelst?) Het document wordt uitgevuld Woorden worden gesplitst indien nodig 'Format', 'Paragraph…', 'Spacing' aanpassen zodat zowel 'Before' als 'After' elk 6pt hebben. Uitvullen is een knop in de menubalk (of sneltoets 'ctrl'+'j'). Splitsen van woorden gebeurt met 'Tools', 'Language', 'Hyphenation…', 'Automatically hyphenate document'. Het resultaat zou er moeten uitzien als FerretTermPaper_res2.pdf Stap 2: Professioneel werk: Zet nu alle titels in de 'heading 1' stijl; zorg ervoor dat hierbij het resulterend document er exact hetzelfde uitziet In de document map zou je nu de structuur van het document moeten terugvinden Het resultaat zou er nog altijd moeten uitzien als FerretTermPaper_res2.pdf

authorStream Live Help