oef 6 opl

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Voorbeeldoplossingen: 

Voorbeeldoplossingen

Word 11: 

Word 11 Creëer een leeg document Zorg ervoor dat Word de afkorting UG consequent vervangt door UGent, van zodra je het woord ergens intikt 'Tools', 'Autocorrect Options…' en voeg hier 'UG' toe, te vervangen door 'UGent'. het letterwoord 'LaTeX' moet niet vervangen worden maar moet automatisch in een 'Lucida Console 20pt' verschijnen als je het intikt Zelfde procedure, maar hier moet het originele woord eerst in Word ingetikt worden met opmaak volgens juiste fontsoort en -grootte. Selecteer het woord, en kies weer 'Tools', 'Autocorrect Options…'. Typ hier bij 'Replace' gewoon 'latex', en selecteer 'formatted text'.

Word 12: 

Word 12 Maak een tekening (b.v. in PowerPoint), waarop de betekenis van de marges in Word duidelijk wordt weergegeven Duid ook de kolombreedtes aan in het geval van 1 en 2 kolommen Schrijf eenvoudige betrekkingen neer die de verbanden aangeven tussen de verschillende grootheden in de trant van de (niet altijd correcte) formule 'marges + tekstbreedte=breedte van het blad'

Word 13: 

Word 13 Open ita.doc Op verschillende plaatsen in de tekst komen paragrafen met 'References' voor; zorg dat elk van deze paragrafen op een aparte bladzijde verschijnt in landschapsformaat begin met paragraaf 2.1.2 Voor en na de 'References' doe je 'Insert', 'Break…' en dan bij 'Section break types', 'Next page'. Dan ga je naar 'File' 'Page Setup…' en kies daar 'Landscape', met optie 'Apply to this section'. Alternatief kan je ook dubbelklikken op de onderste section break. de andere paragrafen doe je niet op dezelfde manier maar door 'section breaks' te kopiëren Als je met het ¶-symbool aan te klikken de section breaks zichtbaar maakt, moet je maar een gebiedje selecteren en kopiëren (wel de section break achter de bewuste sectie, want daarin zit de formattering opgeslagen).

Word 14: 

Word 14 Pas de tekst Introduction to Word Processing.doc aan zodat hij er uit ziet zoals in Introduction to Word Processing 2columns.pdf tekst uitgevuld, Garamond 11pt en gesplitst Uitvullen: 'Format', 'Paragraph…', 'Alignment': Justified. Splitsen: 'Tools', 'Language', 'Hyphenation', 'Automatically hyphenate document'. eerste deel in één kolom (9 cm breed, centraal), vervolgens een stuk in twee kolommen (7cm breed) en dan weer een stuk in één kolom (14cm, links) Eén kolom: een tekst met een enkele kolom neemt als kolom de breedte van het blad min de breedte van de marges. Dus: eerste deel selecteren en marges aanpassen! Gemakkelijkst is na het eerste deel een 'section break' in te voegen, en voor deze sectie via 'File', 'Page Setup…' de marges te veranderen. Via 'Format', 'Columns…' kan je de marges voor een enkele kolom niet aanpassen. Pas de hoofdingen aan; doe dit op een manier door de gegevens hieronder slechts één maal aan te brengen bovenaan: datum, titel en paginanummer (startend bij 17) onderaan: 'created by xxx', met xxx de automatisch ingevulde naam van de auteur 'View', 'Header and footer'. Dan verschijnt er een menu, waarin een menu 'Insert AutoText' toelaat 'Created by' in te geven. Een van de icoontjes staat voor 'Insert Page Number'. Een ander staat voor 'Format Page Number', waarbij je dan kunt opgeven dat je start met nummeren vanaf 17. Verander in de 'properties' instellingen de naam van de auteur en controleer dat die ook in de tekst verandert De 'properties' staan onder het 'File' menu. Als je daar de auteur verandert, wordt die verandering maar weergegeven als je het veld update (F9) (evt. eerst alle tekst selecteren met ctrl+A). Word afsluiten en daarna weer openen helpt niet in Word 2003 (wel in Word 2000).

Word 15: 

Word 15 Maak een brief aan die er uit ziet zoals contemporaryletter.pdf vertrek van één van de templates (niet de 'letter wizard'!) De 'Letter Wizard' gaat tewerk op basis van elementen die in de template aanwezig zijn. Direct de 'Letter Wizard' op een leeg document loslaten is dus geen goed idee. Dus gewoon eerst een template openen, zoals 'Contemporary Letter' (via 'File', 'New…', 'Letters andamp; Faxes'). stel vervolgens de Nederlandse taal in 'Tools', 'Language', 'Set Language…'. Daarna 'Default…' en bevestigen. Afhankelijk van de Office-installatie is dit al dan niet noodzakelijk. Heb je meerdere talen geïnstalleerd, dan kan je ook kiezen uit meerdere templates, in verschillende talen. gebruik tenslotte de brief om indien nodig de layout aan te passen en eventueel de 'vaste elementen' in te stellen Start pas na het openen van de template (sjabloon) en het correct instellen van de taal de letter wizard op in 'Tools', 'Letters and Mailings'. tik tenslotte de tekst in Waarom stel je eerst de taal in en niet na het gebruik van de wizard? Dan houdt de wizard al rekening met de taal. Waar zit de wereldbol? Hoe kan je hem verplaatsen? Bij 'Header and Footer'.

Word 16: 

Word 16 Vertrek van de originele Introduction to Word Processing.doc en maak een document dat eruit ziet als Introduction to Word Processing_res1.pdf het beeld vind je terug als baby1.jpg let er op dat de afmetingen min of meer correct zijn Je bevindt je best in 'Print Layout' View. 'Insert', 'Picture', 'From file…'. Klik dan met de rechtermuistoets op de figuur, kies 'Format picture…', 'Size' en pas aan. Klik bij de tab 'Layout' 'Square' aan en kies als horizontale uitlijning 'Left'. Wat gebeurt er met de beelden als je tekst toevoegt in het begin van het document? De figuur blijft bij de tekst waarbij die ingevoegd is. Hoe zorg je ervoor dat de lelijke lijn, die dient om de tekstmarge te krommen, verdwijnt? Zelf zulke lijnen invoegen kan met 'Autoshapes', een menuutje onderaan het Word venster. Dit menu is enkel zichtbaar als je bij 'View', 'Toolbars' de 'Drawing' werkbalk hebt aangevlagd staan. Om de lijn te laten verdwijnen, klik je op die lijn met de rechtermuistoets, kies voor voor 'Format AutoShape…', 'Colors and Lines' en kies je als kleur 'No Line' (of wit). Om de tekst rond de figuur te laten vloeien, moet je als 'Layout' 'Tight' kiezen. Bekijk het document in 'Web Page Preview' mode Dit commando staat onder het 'File' menu. Om te demonstreren dat Word er dan niets van bakt ;-) De layout en tekstwrapping is volledig verloren gegaan. Tracht vervolgens ook een vingertje te zetten zoals in Introduction to Word Processing_res2.pdf Maak eerst de 'Drawing' werkbalk zichtbaar ('View', 'Toolbars'). In het 'Draw'-menu 'Text Wrapping', 'Edit Wrap Points' kiezen voor 'Behind Text' en dan de tekst in de buurt van de figuur selecteren en dan in het 'Format'-menu met 'Borders and Shading…' (en niet met 'Background') de achtergrondkleur van de tekst in wit zetten.

Word 17: 

Word 17 Maak m.b.v. de tekst uit FerretTermPaper.doc een document dat eruit ziet zoals FerretTermPaper_res3.pdf broodtekst: Arial 10pt titels: Arial 14 pt gebruik hier geen kolomafbrekingen Dus niet de tekst in kolommen zetten en voor de verschillende subtitels via 'Insert', 'Break…', 'Column break' een kolomafbreking invoegen. Gebruik tabellen om de tekst op de eerste bladzijde te zetten 'Table', 'Draw table'. Gebruik gekoppelde tekstbakken (linked text boxes) om de tekst op de tweede bladzijde te zetten 'Insert', 'Text box'. Voeg er zo een aantal in. Klik dan met de rechtermuisknop op een tekstbox, kies 'Create link' en klik dan op de tekstbox waarnaar je wilt linken. Wat gebeurt er in beide gevallen als je ergens tekst tussenvoegt? De tekst loopt over van de ene tekstbox naar de andere. Alternatieve oplossing: tracht een gelijkaardig resultaat te verkrijgen met kolom- en sectieafbrekingen en indenteringen Door gebruik te maken van kolommen.

Word 18: 

Word 18 Open Thepowerofsound.txt en sla het op als Thepowerofsound.doc maak een paragraafprofiel ParagraafP1 met als kenmerken: rechts uitlijnen, 6pt voor en na paragraaf, eerste lijn inspringend, Times New Roman 11pt en lijnen bij elkaar houden De eenvoudigste manier is om eerst de paragraaf te selecteren en alle opmaak daarop aan te brengen. Daarna kun je de opmaak bijhouden als een paragraafstijl door ipv 'Normal' een eigen opgegeven naam te geven, op de plaats aangegeven in de figuur. maak een paragraafprofiel KopP1 met als kenmerken: Times New Roman 14pt, gecentreerd, 12pt na kop en bij volgende houden Idem. maak een tekenprofiel TekenP1 met als kenmerken: Times New Roman 11pt, onderlijnd Om zelf een tekenstijl te definiëren moet je werken via 'Format', 'Styles and Formatting…' waar je in de task pane 'New Style…' kiest. Bij 'Style type' geef je 'Character' in. pas bovenstaande profielen toe zodat het resultaat er uit ziet als Thepowerofsound_1.pdf

Word 19: 

Word 19 Ga verder met Thepowerofsound_1.doc zorg voor een uitgevulde uitlijning van alle paragrafen door eenvoudigweg het paragraafprofiel ParagraafP1 aan te passen. 'Format', 'Styles and Formatting…'. Selecteer de zelf aangemaakte stijl en pas aan ('Modify…' in het contextmenu). Vlag ook 'Automatically update' aan. pas alsook het tekenprofiel TekenP1 aan zodat Arthur C. Clarke cursief komt te staan. Het resultaat moet er uit zien als Thepowerofsound_2.pdf Gebruik opmaakprofielen steeds om een consistente opmaak te verkrijgen en om vlot wijzigingen te kunnen aanbrengen.

Word 20: 

Word 20 Importeer studenten.xls vanuit Word (het Word-bestand wordt gekoppeld aan het Excel-bestand); maak hiervan een tabel met 3 kolommen: naam student, e-mail, vorige studie De gemakkelijke optie was (in Word 2000, niet in Word 2003) 'File', 'Open…' te klikken en het Excel-bestand te openen. De data staan dan onmiddellijk in een tabel en je kan de kolom met het geslacht eenvoudig verwijderen. MAAR deze data zijn niet meer gekoppeld aan het Excel-bestand, zodat een update in Excel niet zichtbaar wordt in Word! Open daarom eerst het document 'studenten.xls' in Excel, tik iets in boven de kolom geslacht (anders kan je die niet verwijderen) en bewaar het bestand onder een andere naam (bijv studentenbis.xls). Werk verder met het hernoemde bestand om eventuele problemen met toegang, protecties, … te vermijden. Maak dan in het 'View' menu de 'Database' werkbalk zichtbaar. Klik dan: 'Insert Database', 'Get Data…', 'Files of type: MS Excel worksheets (*.xls)', 'Entire spreadsheet'. Daarna kies je 'Query Options…', 'Select fields' om de juiste velden te selecteren (als je boven de kolom met het geslacht niets getypt had, kon je dit veld hier niet verwijderen en kon je de studierichting dan niet zichtbaar maken). Kies dan 'Insert Data…', 'All'. Zorg ervoor dat 'Insert data as field' aangevinkt staat, zodat de data gelinkt blijven met het Excel-bestand. De data komen nu in een tabel te staan. gebruik Arial 12pt

Word 20 (vervolg): 

Word 20 (vervolg) zorg ervoor dat de tabel een hoofding heeft die op elk blad wordt herhaald In de tabel selecteer je de bovenste lijn, in het hoofdmenu van Word kies je 'Table', 'Heading Rows Repeat'. In 'Table Properties…' het tabblad 'Row' en daar 'Repeat as header row at the top of each page' aanvlaggen werkt ook. zorg ervoor dat bovenaan op elk blad de namen staan van de eerste en laatste student op dat blad Tip: hiervoor het 'Styleref' veld Selecteer eerst alle namen van studenten in de eerste kolom (zonder de heading). Hernoem de stijl van deze kolom bijv. in 'student'. In de hoofding (via 'View', 'Header and Footer') doe je 'Insert', 'Field…' en je kiest 'STYLEREF'. Als je linksonder 'Field codes' aanklikt, dan kan je de knop 'Options…' aanklikken, waar je in het tabblad 'Styles' een bepaalde stijl kunt selecteren. Deze stijl selecteer je dan door 'Add to Field' aan te klikken. Hiermee komt de naam van de eerste student naar voor. Herhaal dit voor de laatste student, maar kies ook bij de opties voor 'Field Specific Switches', '\l' met 'Add to Field'. STYLEREF student refereert namelijk naar de eerste keer op een blad dat de stijl 'student' voorkomt, terwijl met switch \l (kleine letter L) naar het laatste voorkomen verwezen wordt. Na selecteren van opties bij STYLEREF niet vergeten steeds op 'Add to field' te klikken!! Je kan ook zonder op de knop 'Field codes' te klikken je keuzes maken (iets minder uitgebreid). onderaan op elk blad staat de datum waarop het document werd gecreëerd en de datum waarop het werd afgedrukt Gewoon uit het menu dat je krijgt bij 'Header and Footer'.

Word 21: 

Word 21 Creëer een nieuw Word-document; Laad de databank membership.mdb in als een tabel neem enkel gegevens op uit de tabel 'Inventory data' neem enkel de velden 'item', 'price' en 'on hand' op beperk je bovendien tot items duurder dan 100 $ zorg dat de tabel gesorteerd is volgens stijgende prijs gebruik op het gepaste moment 'Insert data as field' Het resultaat moet er uit zien als membershipdatble.pdf Tips: open eventueel eerst eens de databank om een idee te krijgen van de tabellen die erin zitten gebruik 'Insert Database' (database toolbar) Word 2003 bevat een bug. Om deze te omzeilen, moet je eerst via 'Tools', 'Options…', 'General'-tabblad, 'Confirm Conversion at Open' aanvinken! Op de werkbalk 'Database' selecteer je 'Insert Database', 'Get Data…'. Kies de 'Inventory data'. Je krijgt ook een 'Confirm Data Source' dialoogvenster te zien. Kies hier voor MS Access Databases via DDE (*.mdb, *.mde). Bij 'Query Options…' kun je dan de gevraagde velden selecteren. Bij 'Filter records' kun je dan in 'Field' een veld selecteren, in ons geval 'Price'. Bij 'Comparison' kies je voor 'Greater than' en bij 'Compare to' vul je 100 in. Bij 'Sort records' kun je dan nog sorteren op 'Price' en kiezen tussen 'Ascending' (stijgende prijzen dus) en 'Descending'. Met de optie 'Table AutoFormat…' (o.a. in het menu 'Table') kan je gemakkelijk een tabel opmaken. Bij 'Insert Data…' kun je 'Insert data as field' aanvlaggen, waardoor de data aan het oorspronkelijke Access-bestand gekoppeld blijven. Als je wijzigingen in het Access-bestand aanbrengt, zal automatisch ook het Word-document aangepast worden (wel wijzigingen in Access opslaan, in een ander veld gaan staan en de velden updaten).

Word 22: 

Word 22 Ga verder met het Word-document dat je zojuist creëerde (of gebruik membershipdatble.doc als het niet wou lukken) Open de databank en maak van 'Jordan Special' een koopje door de prijs te verlagen naar 99 $; verhoog ter compensatie de prijs van een 'beginner’s racket' naar 150 $ Maak nu de verandering zichtbaar in het Word-document hoe doe je dit met minimaal werk? blijft de tabel gesorteerd? wanneer merkt Word de veranderingen in de databank op? Moet je de databank eerst opslaan, sluiten, … of niet? Besluit: krachtig, maar ook gevaarlijk Zie vorige oefening. Hou er wel rekening mee dat wanneer je een document opslaat, de volledige padnaam (bijvoorbeeld C:\temp\Membership.mdb) mee opgeslagen wordt voor links naar andere documenten. Als je dus ooit op een andere computer diezelfde gelinkte documenten wilt gebruiken, moeten die dus in dezelfde directorystructuur staan (Word zal dus Membership.mdb weer gaan zoeken in C:\temp\).

Word 23: 

Word 23 Een professor wil per brief een mededeling aan al zijn studenten omtrent het examen. Hij wil de brieven personaliseren zodat ze eruit zien als kettingbrief.pdf vertrek van contemporaryletter.doc; pas de logo’s, de naam en het adres van de professor aan Open het bestand contemporaryletter.doc waarin je de nodige veranderingen aanbrengt. Vervolgens start je onder 'Tools', 'Letters and Mailings', 'Mail Merge…' op. Een Task Pane verschijnt. Kies voor 'Letters', in het volgende paneel (2) 'Use the current document'. de namen en adressen van de studenten vind je in een tabel in bevolking.mdb In het volgende paneel (3) kies je 'Use an existing list' en klik je op 'Browse…'. Dan kies je het bestand 'bevolking.mdb', waarin je 'STUDENT' selecteert. Vanaf nu kan je best via de 'Mail Merge toolbar' verder werken. Haal in deze werkbalk ook de knop 'Insert merge field' tevoorschijn. Voeg nu velden in met 'Insert merge field'. de professor spreekt zijn mannelijke studenten aan met 'beste' en zijn vrouwelijke studenten met 'lieve' Met 'Insert word field’ uit ditzelfde menu kun je 'If…then…else…' Controleer de brief op fouten en maak vervolgens de gepersonaliseerde brieven aan

authorStream Live Help