oef 7

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kantoorautomatisering: 

Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 philips@telin.ugent.be http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/

Copyright notice: 

Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 1998' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: philips@telin.ugent.be Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium

Word: 

Word

Word 24: 

Word 24 Lees het document titels.txt en formatteer het als volgt: 1. hoofdtitels: 14 pt vet Arial 1.1 titels op niveau 2: 12 pt vet Arial 1.1.1 titels op niveau 3: 11pt Arial schuin De titels springen niet in, en worden respectievelijk geassocieerd aan nieuwe stijlen H1, H2 en H3 Zorg dat de titels automatisch correct worden genummerd als men ze in stijl H1, H2 of H3 zet Het resultaat ziet eruit als titels.pdf

Word 25: 

Word 25 Open famousquotes.doc Onderzoek d.m.v. shift+F1 hoe de tekst is ‘opgemaakt’. Bemerk het verschil tussen alinea- en tekenopmaak de hiërarchie die Word volgt om de opmaak te bepalen: alineaopmaak: alineaprofiel – directe opmaak tekenopmaak: alineaprofiel – tekenprofiel – directe opmaak Welke alinea- en tekenprofielen zijn er beschikbaar? Verwijder (in één operatie) de tekenopmaak van de volledige tekst zodat enkel de alinea-opmaak overblijft

Word 26: 

Word 26 Pas ita.doc aan zodat bovenaan op de oneven bladzijde de titel van de betreffende sectie verschijnt (d.w.z. de titels die genummerd worden met '1', '2', …) p. 116–130 zien er b.v. uit als in ita_res1.pdf tip: gebruik het 'Styleref' veld Toon in de footers op de oneven bladzijden wanneer het werd gecreëerd wanneer het werd afgedrukt hoeveel bladzijden het bevat (maar in woorden) Let hierbij op het formaat van de data Tip: gebruik velden Het eindresultaat (p. 116–130) ziet er uit als ita_res2.pdf

Word 27: 

Word 27 Maak een tabel met de voorkeurstemmen van de SP in Gent. voorkeurstemmenspgent.txt bevat de lijst met namen + het bijhorende aantal voorkeurstemmen gebruik het ‘AutoFormat Colorful 2’ zorg voor een rechtse uitlijning van de getallen gewenste eindresultaat: voorkeurstemmenspgent.pdf toemaatje: sorteer op de laatste kolom Tip: maak gebruik van de conversiefunctie tekst naar tabel, waarbij je tabs gebruikt om de scheiding tussen de verschillende kolommen aan te geven; aanbrengen van de tabs op de juiste plaats kan d.m.v. zoeken en vervangen (met goed gebruik van de jokers...) Opmerking: de data in dit voorbeeld werd louter toevallig gekozen en impliceert geen sympathie noch antipathie voor een bepaalde partij

Word 28: 

Word 28 Open forfigures.doc en voeg twee vlottende figuren met onderschriften in, n.l. snap-BBC2-20000312-132318-1.jpg en ms-ericsson.jpg Het resultaat moet eruit zien als forfigures_res1.pdf Let erop dat de figuren en de onderschriften correct mee verhuizen, b.v. als men de eerste alinea langer maakt

Word 29: 

Word 29 Open complexenummering.txt Pas de nummering van de opsommingen aan zodat het document er uitziet als complexenummering.pdf gebruik hierbij de stijlen die aangegeven zijn in de tekst zorg er ook voor dat het 'aantal artikels' dat op verschillende plaatsen in de tekst wordt vermeld automatisch wordt berekend idem voor de Engelse vertalingen let ook op de details: punten in de nummering uitlijning van de alinea’s

Word 29: Tip: 

Word 29: Tip Wanneer je de nummering van iets verandert, moet Word beslissen welke stijlen moeten worden aangepast Als er keuze mogelijk is, maakt Word doorgaans de verkeerde keuze Om Word een beetje te helpen gebruik je best verschillende stijlen in de verschillende opsommingen hier gebruiken we wel nog 'Heading 1' voor de tweede opsomming, om de hoofdnummering correct te houden voor de lagere niveau’s gebruiken we H2 en H3, waarbij we deze stijlen opbouwen vertrekkend van 'Normal' en niet van 'Heading 1' of 'Heading 2'

Word 30: 

Word 30 De oefening in opgave.pdf bevat een deel van een practicum van enkele jaren geleden. Hierin wordt de Mail Merge behandeld. Voorbeeldoplossingen vind je terug in KillingFieldsx.doc en mailmergex.doc (x = {1…4}) zelfstudie

authorStream Live Help