Past Simple Tense - Minulý čas jednoduchý - Prezentácia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Chcel si sa niekedy naučiť používať past simple – minulý čas jednoduchý? Začínaš s angličtinou a potrebuješ podrobné vysvetlenie toho, ako sa tento čas používa a ako sa ho naučiť? V tom prípade si na správnom mieste. Tu nájdeš všetky informácie, ktoré potrebuješ o jednoduchom minulom čase vedieť.

Comments

Presentation Transcript

KEDY SA POUŽÍVA:

KEDY SA POUŽÍVA MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ PAST SIMPLE

Potrebuješ sa v angličtine naučiť používať past simple? Tu nájdeš krátky návod kedy používať minulý čas jednoduchý v angličtine.:

Potrebuješ sa v angličtine naučiť používať past simple ? Tu nájdeš krátky návod kedy používať minulý čas jednoduchý v angličtine.

1.1 Keď dej začal aj skončil v určitom čase v minulosti Použiješ príslovky napr. yesterday (včera), last week (minulý týždeň) :

1.1 Keď dej začal aj skončil v určitom čase v minulosti Použiješ príslovky napr . yesterday (včera), last week (minulý týždeň )

1.2 Keď nasledujú činnosti, ktoré v minulosti prebehli jedna za druhou :

1.2 Keď nasledujú činnosti, ktoré v minulosti prebehli jedna za druhou

1.3.Keď ukončený dej, trval nejaký čas v minulosti Často použiješ výrazy ako all week (celý týžden), for ten minutes (desať minúť) :

1.3.Keď ukončený dej, trval nejaký čas v minulosti Často použiješ výrazy ako all week (celý týžden ), for ten minutes (desať minúť)

1.4 Keď hovoríš o zvykoch a návykoch z minulosti Použiješ výrazy napr. often (často), never (nikdy), always (vždy) :

1.4 Keď hovoríš o zvykoch a návykoch z minulosti Použiješ výrazy napr. often (často), never (nikdy), always (vždy)

1.5 Keď opisuješ všeobecné fakty minulé skutočnosti, ktoré už neplatia :

1.5 Keď opisuješ všeobecné fakty minulé skutočnosti, ktoré už neplatia

Ak sa ti páčil tento návod, tak si prečítaj celý článok Past simple - minulý čas jednoduchý, kde sa nachádza množstvo príkladov a viet (celý článok sa dá stiahnuť aj ako PDF zdarma).:

Ak sa ti páčil tento návod, tak si prečítaj celý článok Past simple - minulý čas jednoduchý , kde sa nachádza množstvo príkladov a viet (celý článok sa dá stiahnuť aj ako PDF zdarma).

authorStream Live Help