Maù Hoa Bí

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Màu Hoa Bí Ca sĩ Lily Doiron

Slide 2:

Đâu có thể phai mờ kỷ niệm tuổi thơ Đâu có thể phai mờ

Slide 3:

Cho ta còn đó chút ngây thơ Đến mãi bây giờ nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ

Slide 4:

Nhớ hoài hoa bí vàng thời mộng mơ

Slide 5:

Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh Ôi cái thuở ban đầu

Slide 6:

Bâng khuâng một mái tóc bay bay Tóc xỏa vai gầy tóc dài hoa bí dạt vào làn mây

Slide 7:

Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay

Slide 8:

Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng

Slide 9:

Anh tặng em màu hoa bí Hoa bí vàng thay con bướm vàng Nghe thương nhớ mênh mang

Slide 10:

Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa Nay bí trổ hoa vàng

Slide 11:

Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa Hoa vẫn tươi màu

Slide 12:

Mái trường xưa có Hoàng hạc lầu Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu

Slide 25:

Màu Hoa Bí Ca sĩ Lily Doiron

authorStream Live Help