TìnhTrong Mộng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tình trong mộng.... Thức đêm mới biết đêm dà i Nhớ ai mới biết chiều dài tình yêu Một mai tuổi đã về chiều Sao mình không nói những điều ...Yêu thương... Andrew Phan © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Đêm thanh vắng , trăng buồn lẻ bóng Vấn vương sầu , biển sóng đầy vơi © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Người còn cách biệt trùng khơi Cô phòng giá lạnh , bóng đời quạnh hiu © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Tình trong mộng , chắt chiu nỗi nhớ Vạn ngày dài , trăn trở khôn nguôi © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Đường tình lạc bước chia phôi Lẻ loi cánh nhạn , đơn côi bên trời © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Xuyên kẽ lá , trăng rơi từng mảnh Đối bóng mình , nghe chạnh lòng đau © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Cung thương từng phím giăng sầu Tương giang đôi ngả, canh thâu nhớ người © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Ngàn sao rụng , ngậm ngùi lệ nhỏ Trở giấc sầu , cơn gió ngẩn ngơ © <atp2001p@yahoo.com>

PowerPoint Presentation:

Nhện buồn , trăm mối đường tơ Sợi thương, sợi nhớ, bao giờ mới thôi © <atp2001p@yahoo.com>

authorStream Live Help