Ngọc Lan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ngoc Lan o

Slide 4:

lenguyen 63

Slide 6:

Ngọc Lan-giòng suối tơ vương ,

Slide 7:

Mắt thu hồ dịu ánh vàng .

Slide 9:

Ngọc Lan - nhành liễu nghiêng nghiêng Tà mấy cánh phong - nắng thơm ngoài song

Slide 10:

Nét thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều, nền gấm cô liêu .

Slide 11:

Gió rung mờ suối biếc, ý thơ phiêu diêu!

Slide 12:

Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng.

Slide 13:

Dáng tiên nga giấc mơ nghê thường lỡ làng .

Slide 14:

Ngọc Lan giọng ướp men thơ , Mát êm làn lụa bóng là

Slide 15:

Ngọc Lan trầm ngát thu hương. Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương .

Slide 18:

Bông hoa đời ngàn xưa tới nay. Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây ,

Slide 19:

Cho tơ trùng đàn hờ phím loan. Thê lương mây nước sắt se cung hàn.

Slide 20:

Ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong hương thắm. Nhớ phút khuê ly, hồn mê tuyết hoa ..... Ngọc Lan .

Slide 33:

Bông hoa đời ngàn xưa tới nay. Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây,

Slide 34:

Cho tơ trùng đàn hờ phím loan. Thê lương mây nước sắt se cung hàn .

Slide 35:

Ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong hương thắm. Nhớ phút khuê ly, hồn mê tuyết hoa ..... Ngọc Lan.

Slide 36:

Mờ mờ trong mây khói, Men nồng u ấp duyên hững hờ

Slide 37:

Dần dần vương theo gió, Tơ lòng dâng bao cùng thương nhớ

Slide 38:

Ngoc Lan o

authorStream Live Help