Hoa Xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: PHẠM DUY Tiếng hát: KHÁNH LY

Slide 2: 

Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn.

Slide 3: 

Hoa cười cùng tia nắng vàng tươi. Lũ ong lên đường cánh tung tròn.

Slide 4: 

Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi. Muốn yêu anh vác cầy trên đồi.

Slide 5: 

Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi. Thấy hoa tươi cuời bỗng yêu đời.

Slide 6: 

Xuân! Hoa còn tươi mãi. Hoa vì thế giới biết sum vầy cuộc vui.

Slide 7: 

Xuân! Hoa nở vì ai. Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai.

Slide 8: 

Có một chàng thi sĩ miền quê. Ngắt bông hoa biếu người xuân thì.

Slide 9: 

Có một đàn em bé ngoài đê. Hát câu i tờ đón Xuân về.

Slide 10: 

Sáng tác: PHẠM DUY Tiếng hát: KHÁNH LY

Slide 11: 

Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi. Muốn yêu anh vác cầy trên đồi.

Slide 12: 

Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi. Thấy hoa tươi cuời bỗng yêu đời.

Slide 13: 

Xuân! Hoa còn tươi mãi. Hoa vì thế giới biết sum vầy cuộc vui.

Slide 14: 

Xuân! Hoa nở vì ai. Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai.

Slide 15: 

Có một chàng thi sĩ miền quê. Ngắt bông hoa biếu người xuân thì.

Slide 16: 

Có một đàn em bé ngoài đê. Hát câu i tờ đón Xuân về.

Slide 17: 

Sáng tác: PHẠM DUY Tiếng hát: KHÁNH LY Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 1/2008

authorStream Live Help