Quỳnh Hương

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Nhạc: Trịnh Công Sơn Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn

Slide 3: 

Ta mang cho em một đóa quỳnh

Slide 4: 

Quỳnh thơm hay môi em thơm?

Slide 5: 

Em mang cho ta một chút tình

Slide 6: 

Miệng cười khúc khích trên lưng

Slide 7: 

Đêm này đêm

Slide 8: 

Buồn bã với những môi hôn

Slide 9: 

Trong vườn trăng

Slide 10: 

Vừa khép những đóa mong manh

Slide 11: 

Ta mang cho em một chút buồn

Slide 12: 

Vì ta như sông lênh đênh

Slide 13: 

Môi em cho ta một cánh hồng

Slide 14: 

Lụa là phút ấy chưa quên

Slide 15: 

Thôi chào em

Slide 16: 

Về giữa phố xá thênh thang

Slide 17: 

Không gì vui

Slide 18: 

Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Slide 19: 

Quỳnh Hương

Slide 20: 

Nhạc: Trịnh Công Sơn Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn

Slide 23: 

Ta mang cho em một đóa quỳnh

Slide 24: 

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Slide 25: 

Em mang cho ta một chút tình

Slide 26: 

Miệng cười khúc khích trên lưng

Slide 27: 

Đêm này đêm

Slide 28: 

Buồn bã với những môi hôn

Slide 29: 

Trong vườn trăng

Slide 30: 

Vừa khép những đóa mong manh

Slide 31: 

Ta mang cho em một chút buồn

Slide 32: 

Vì ta như sông lênh đênh

Slide 33: 

Môi em cho ta một cánh hồng

Slide 34: 

Lụa là phút ấy chưa quên

Slide 35: 

Thôi chào em

Slide 36: 

Về giữa phố xá thênh thang

Slide 37: 

Không gì vui

Slide 38: 

Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Slide 39: 

Thôi chào em Về giữa phố xá thênh thang

Slide 40: 

Không gì vui Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Slide 41: 

Không gì vui

Slide 42: 

Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Slide 43: 

Thơ Trịnh Tây Ninh Nếu Em là đóa hoa quỳnh ta xin thức trắng tỏ tình đêm nay chờ em êm giấc ngủ say ta hôn nhẹ cánh hoa thay tiếng lòng Quỳnh ơi! cánh mỏng tim hồng Ta mơ áo cưới rượu nồng với em....

Slide 44: 

Quỳnh hương chơi vơi Trong đêm tả tơi Ơi em ngày cũ làm sao phai phôi ơi em muốn hỏi tình sao cho vơi? Sầu đông muôn nơi dài tựa tình tôi đóa quỳnh cánh mỏng mùi thơm lả lơi tình sầu nghiêng đọng cúi đầu im hơi Trăng sao có đó cũng kể như thôi tình ta còn đó như lần hôn môi Tiếc chi tuổi nhỏ một thời xa xôi Thơ Trịnh Tây Ninh

Slide 45: 

Bỗng như huyễn mộng bỗng về trong tôi đầy tràn như nước như ngàn mơ ước có lần chung đôi Em về đến trước thềm hoa đợi tôi ta xem hoa rụng dưới trời mù khơi Quỳnh Hoa em hỡi tay gầy buông xuôi ta là con nhạn suốt đời đơn côi mình chỉ là bạn một lần đùa chơi .....

Slide 46: 

Ai đi qua tận gập ghình nửa đêm hát núi mang quỳnh về sông Này cô Hong tóc bên song Hãy ra đón lấy một bông vô thường.,,, Thơ Trịnh Tây Ninh

Slide 47: 

Thực hiện: Cuối tháng 3, 2008 Duy_Han@yahoo.ca

authorStream Live Help