вчительська презентація

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

«Краса врятує світ” (математика і закони краси) :

« Краса врятує світ” (математика і закони краси) вчитель математики Калітка Р.Д.

"Краса врятує світ". Ф.І. Достоєвський :

"Краса врятує світ". Ф.І. Достоєвський З давніх давен людина прагне оточувати себе гарними речами. Вже предмети побуту мешканців давнини, які, здавалося б, переслідували практичну мету - служити сховищем води, зброєю на полюванні і т. д. демонструють прагнення людини до краси. На певному етапі свого розвитку людина почала шукати відповіді на запитання: чому той чи інший предмет є гарним і що є основою прекрасного? Вже в Стародавній Греції вивчення сутності краси, прекрасного, сформувалося в самостійну гілку науки - естетику, яка у античних філософів була невіддільна від космології. Тоді ж народилося уявлення про те, що основою прекрасного є гармонія.

PowerPoint Presentation:

Краса скульптури, краса храму, краса картини, симфонії, поеми ... Що між ними спільного? Хіба можна порівнювати красу храму з красою ноктюрну? Виявляється можна, якщо будуть знайдені єдині критерії прекрасного, якщо будуть відкриті загальні формули краси, що поєднують поняття прекрасного самих різних об'єктів - від квітки ромашки до краси людського тіла. Якщо розглядати природні і створені людиною творіння, то можна знайти єдність і порядок, властиві всім цим предметам. Цей порядок і єдність і є Гармонія, визначальна Краси. Проблемі симетрії присвячена воістину неозора література. В "Короткому Оксфордському словнику" симетрія визначається як "краса, обумовлена ​​пропорційністю частин тіла або якого цілого, рівновагою, подобою, гармонією, узгодженістю" (сам термін "симетрія" по-грецьки означає "відповідність", яку стародавні філософи розуміли як окремий випадок гармонії - узгодження частин у рамках цілого). Симетрія є однією з найбільш фундаментальних і однією з найбільш загальних закономірностей світобудови: неживої, живої природи і суспільства. З симетрією ми зустрічаємося всюди. Поняття симетрії проходить через всю багатовікову історію людської творчості. Воно зустрічається вже біля витоків людського знання, його широко використовують усі без винятку напрямки сучасної науки. Сьогодні я вам розповім про симетрії в різних науках.

Таємниці симетрії і асиметрії :

Таємниці симетрії і асиметрії Прикладом дивного поєднання симетрії і асиметрії є Покровський собор (храм Василя Блаженного) на Красній площі в Москві. Ця химерна композиція з десяти храмів, кожен з яких має центральну симетрію, в цілому не має ні дзеркальної, ні поворотної симетрії. Симетричні архітектурні деталі собору кружляють у своєму асиметричному, безладному танці навколо його центрального намету: вони то піднімаються, то опускаються, то як би набігають один на одного, то відстають, створюючи враження радості і свята. Без своєї дивовижної асиметрії храм Василя Блаженного просто немислимий! Як і в будь-якій справі, абсолютизація однієї ідеї не могла привести ні до чого хорошого. Симетрія в мистецтві не склала винятку. "Краса неправильна", асиметрія, стала пробивати собі дорогу в мистецтві, бо зведення краси тільки до симетрії обмежувало багатство її внутрішнього змісту, позбавляло красу життя. Істинну красу можна осягнути тільки в єдності протилежностей. Ось чому саме єдність симетрії і асиметрії визначає сьогодні внутрішній зміст прекрасного в мистецтві. Симетрія сприймається нами як спокій, скутість, закономірність, тоді як асиметрія означає рух, свободу, випадковість. Отже, "сфера впливу" симетрії (а значить, її антипода-асиметрії), воістину безмежна. Природа - наука - мистецтво. Усюди ми бачимо протиборство, а часто і єдність двох великих начал - симетрії і асиметрії, які багато в чому і визначають гармонію природи, мудрість науки і красу мистецтва.

Висновок :

Висновок Таким чином, людські уявлення про красу формуються під впливом того, які втілення порядку і гармонії людина бачить у живій природі. А природа, як відомо, любить повторення. У різних своїх творіннях, здавалося б, дуже далеких один від одного, вона може використовувати одні й ті ж самі принципи. І людина у своїх творіннях: живопису, скульптурі, архітектурі, музиці застосовує ці ж принципи. Одним з основоположних принципів краси є симетрія.

PowerPoint Presentation:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

authorStream Live Help