Opinion essay guide_500 days of Summer

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Opinion Essay:What do you think about the relationship between Tom Hansen and Summer Finn? : 

Opinion Essay:What do you think about the relationship between Tom Hansen and Summer Finn? (Paràgraf 1 - Introducció) In my opinion,/To my view,/I think that aquesta relació no podia funcionar des del principi perquè els dos personatges tenen personalitats molt diferents i visions oposades de l'amor i per la falta de sinceritat entre ells.

Paràgraf 2 – Cos: Donem suport al que hem dit a la introducció : 

Paràgraf 2 – Cos: Donem suport al que hem dit a la introducció To begin/start with, / In the first place,Tom veu l'amor com un conte de fades, whereas la Summer no creu en l'amor. On top of that,/ Moreover,el Tom creu en l'amor a primera vista i la parella predestinada. On the contrary, la Summer vol una relació informal i no vol posar etiquetes al que hi ha entre ells dos. Apart from that, /What is more, no són sincers l'un amb l'altre. En Tom no és sincer perquè no la vol perdre I li diu que sí a coses que ella li demana encara que ell no hi creu, like for example/instance, quan li diu que està d'acord en ser només amics i tenir una relació informal. I la Summer no és sincera either, since/because no li diu que una de les raons per tallar amb ell és que la fa sentir incòmoda amb la seva actitut en la seva relació, però sobre tot és molt injusta quan el convida a la seva festa i no li diu que ja està compromesa amb un altre, donant-li falses esperances.

(Paràgraf 3 - Conclusió) : 

(Paràgraf 3 - Conclusió) In conclusion, / In short, és una relació que estava abocada al fracàs, però no només té coses negatives, ja que els dos personatges n'aprenen coses l'un de l'altre. En Tom obre els ulls i se n'adona -sobre tot gràcies a la seva germana- que ell només estava recordant les coses positives i que en realitat la relació no estava funcionant. I la Summer aprén que l'amor a primera vista pot existir i també aprén a distingir la persona adequada o l'amor dels teus somnis (“the one”) d'una relació passatgera.

Glossari : 

Glossari In my opinion,/To my view,/I think that (= Al meu parer,/Penso que) To begin/start with, / In the first place, (=En primer lloc,/ =Per començar,) whereas (=mentre que) On top of that,/ Moreover, (=A més,/ A sobre,) On the contrary, (=En canvi,/ pel contrari,) Apart from that, /What is more, (= A part d'això, /El que és més,) like for example,/ like for instance, (=com per exemple,) Either (=tampoc) since/because (=ja que, perquè) In conclusion, / In short, (=en conclusió, en resum,)

authorStream Live Help