MK-Finanse - odszkodowania za błędy medyczne

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Nieprawidłowa diagnoza medyczna, nieudana operacja, zakażenie czy rozstrój zdrowia - za tego typu zdarzenia pacjenci mają prawo do odszkodowań z tytułu błędu medycznego. Podana prezentacja zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności MK-Finanse, a w szczególności wiadomości z zakresu uzyskiwania odszkodowań za błędy medyczne. Więcej dokładnych informacji znajdą Państwo pod adresem http://www.mk-finanse.pl/oferta/odszkodowania/odszkodowania-za-bledy-medyczne/.

Comments

Presentation Transcript

Odszkodowania za błędy medyczne:

Odszkodowania za błędy medyczne

MK-FINANSE:

MK-FINANSE MK-FINANSE to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży odszkodowawczej, specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań. Głównym celem działalności jest pomoc osobom, które były uczestnikami kolizji, wypadków, błędów medycznych lub innych zdarzeń, w uzyskaniu od ubezpieczycieli świadczeń pieniężnych. Firma reprezentuje Klientów w zakresie dochodzeń odszkodowań na drodze postępowania polubownego oraz sądowego. MK-FINANSE dokłada wszelkich starań, by spełniać najwyższe wymagania Klientów - czego efektem są tysiące uzyskanych odszkodowań.

Slide3:

N iemalże połowa polskiego społeczeństwa uważa, że spotkała się z przypadkami błędów medycznych

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ:

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Jeśli w czasie leczenia (hospitalizacji bądź zabiegu operacyjnego) dojdzie do zaniedbania czy popełnienia błędu przez personel medyczny, w wyniku którego wyrządzono pacjentowi szkodę, może on ubiegać się o wypłatę odszkodowania od szpitala bądź innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Slide5:

O błędzie w sztuce lekarskiej mówimy, gdy w szpitalu bądź przychodni dojdzie do:

PRZYCZYNY BŁĘDÓW LEKARSKICH:

PRZYCZYNY BŁĘDÓW LEKARSKICH Nieznajomość aktualnej wiedzy i nauki medycznej, a także powszechnie przyjętej i obowiązującej praktyki lekarskiej; Przeoczenie objawów choroby lub właściwości organizmu, w tym niewykorzystania środków pomocniczych; Niewłaściwe przyporządkowanie danego przypadku określonym regułom postępowania; Niedbałe wykonywanie czynności leczniczych.

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE:

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE Jeśli w wyniku pobytu w szpitalu bądź przychodni doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu m.in. została postawiona zła diagnoza , wykonana nieudana operacja , doszło do zakażenia bądź rozstroju zdrowia - wówczas przysługuje nam odszkodowanie z tytułu błędu medycznego. Wniosek o zapłatę odszkodowania kierowany jest do placówki, w której doszło do zaniedbania bądź bezpośrednio do lekarza, który dopuścił się pomyłki.

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE:

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE W przypadku gdy doszło do popełnienia błędu lekarskiego, odszkodowanie powinno rekompensować wszystkie straty finansowe , które poniósł poszkodowany w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. Odszkodowanie może obejmować: zwrot kosztów za zakup leków, dalsze leczenie, dojazdy do szpitala, c omiesięczną rentę (jeśli w wyniku błędu lekarskiego pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu), zapłatę zadośćuczynienia, które wynagrodzi cierpienie fizyczne i psychiczne (ból, strach, stres itd.)

Kontakt:

Kontakt MK Finanse ul. Czerwonego Krzyża 41 08-110 Siedlce tel : 25/644-00-20 e-mail: biuro@mk-finanse.pl Po więcej informacji z zakresu odszkodowań za błędy medyczne zapraszamy na stronę internetową: http://www.mk-finanse.pl/oferta/odszkodowania/odszkodowania-za-bledy-medyczne/

authorStream Live Help