Співробітництво між Україною та Європейським Союзом

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Київ, 2012:

Київ , 201 2 Співробітництво між Україною та Європейським Союзом Департамент співробітництва з Європейським Союзом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

PowerPoint Presentation:

Поточний стан торговельного та інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС

PowerPoint Presentation:

Зовнішньоторговельний баланс України у 201 1 році ( млн. дол. США)

PowerPoint Presentation:

експорт імпорт

PowerPoint Presentation:

Зовнішня торгівля товарами України у 2004 – 2011 роках (млн. дол. США)

PowerPoint Presentation:

Основні товарні групи українського експорту до країн ЄС: ( у 2011 році)

PowerPoint Presentation:

Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС: ( у 2011 році)

PowerPoint Presentation:

Зовнішня торгівля послугами України у 2004 – 2011 роках (млн. дол. США)

PowerPoint Presentation:

Надходження в Україну прямих іноземних інвестицій з країн-членів Європейського Союзу та країн-кандидатів на вступ до ЄС станом на 01.01.2012

PowerPoint Presentation:

Надходження прямих інвестицій з України до країн-членів Європейського Союзу та країн - кандидатів на вступ до ЄС станом на 01.01.2012

PowerPoint Presentation:

Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, в ключаючи зону віл ьн ої торгівлі ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС

Структура Угоди про Асоціацію:

Структура Угоди про Асоціацію Преамбула Цілі Глава 1: Загальні принципи Глава 2: Політичний діалог та реформи, політичні об’єднання, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої політики та політики безпеки Глава 3: Правосуддя, свобода та безпека Глава 4: Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею Глава 5: Економічне та секторальне співробітництво Глава 6: Фінансове співробітництво, включаючи положення щодо боротьби з шахрайством Глава 7: Інституційні, загальні та заключні положення Додатки Протоколи

PowerPoint Presentation:

Структура переговорного процесу РОБОЧА ГРУПА З ПИТАНЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ (компетенція МЗС) РОБОЧА ГРУПА З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ, СВОБОДИ ТА БЕЗПЕКИ (компетенція Мінюсту) РОБОЧА ГРУПА З ЕКОНОМІЧНИХ, СЕКТОРАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ПИТАНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ (компетенція Мінекономрозивтку ) РОБОЧА ГРУПА ЩОДО СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (компетенція Мінекономрозивтку )

PowerPoint Presentation:

Мета та цілі створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС формування спільного економічного простору України та ЄС у рамках поступової економічної інтеграції до спільного Європейського ринку

:

Діючий тарифний захист Сторін : діюча середня арифметична ставка увізного мита , % ЄС Україна всього по Митному тарифу 7,6 5,0 по товарах груп УКТЗЕД 01-24 ( сільське господарство ) 19,8 9,2 по товарах груп УКТЗЕД 25-97 ( промислові та окремі перероблені сільськогосподарські товари ) 3,9 3,7 Лібералізація доступу до ринків Сторін (тарифна пропозиція)

:

Сільськогосподарські товари ; Легкові автомобілі ; Секонд-хенд ; Експортні мита; Географічні зазначення . Найбільш чутливі для України питання переговорного процесу :

:

Європейська Сторона : – повна лібералізація, – безмитний доступ в рамках тарифних квот, – часткова лібералізація Українська Сторона – повна лібералізація, – часткова лібералізація , – використання захисних заходів та додаткових умов торгівлі ( наприклад, застосування системи вхідних цін) . Умови, які пропонують Сторони в рамках лібералізації :

PowerPoint Presentation:

Домовленості щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією (тарифні квоти ЄС)

PowerPoint Presentation:

Домовленості щодо у мов лібералізації доступу до ринку легкових автомобілів України

PowerPoint Presentation:

Домовленості щодо умов лібералізації торгівлі секонд-хендом в Україні

PowerPoint Presentation:

Домовленості щодо умов скасування Україною у двосторонній торгівлі з ЄС дії експортних мит

PowerPoint Presentation:

Географічні зазначення

PowerPoint Presentation:

Географічні зазначення – це позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має пев ні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічног о місця природними умовами чи людським фактором або їх поєднанням. Це об'єкт інтелектуальної власності, що підлягає захисту. Типовим прикладом є сільськогосподарськ і продукти , особливі якості яких обумовлені місцем їх в иробництва, зокрема місцевими географічними фактор ами такими як клімат, ґрунт тощо.

PowerPoint Presentation:

За результатами переговорів Сторони зобов'язуються забезпечити взаємний захист географічних зазначень. ПРИКЛАД Сир “камамбер” Неможливо використовувати для позначення товару назву “Камамбер дьо Норманді” – є географічним зазначенням ЄС (за виключенням тих виробників, що знаходяться в Нормандії та виробляють цей вид сиру) Можливо використовувати для позначення товару назву “камамбер” або “камамбер по-українські” або “камамбер львівський” тощо

PowerPoint Presentation:

За Україною залишається право випускати вино з назвою “ кагор ” для вин власного виробництва за національними стандартами . Також закріплюється можли вість використову- вати в Україні назви, що є ім енами власними та назвами географічних місць, що розташовані як в державах-членах ЄС, т ак і в Україні, загальновживаними словами української мови, що є співзвучними або тотож ними географічним зазначенням ЄС за умови, що вони не вводитимуть в оману споживачів .

PowerPoint Presentation:

Встановлюються перехідні періоди на рівні 10 та 7 років для ряду чутливих для України товарів за умови надання з боку ЄС сприяння (технічного та фінансового), спрямованого на розвиток спроможності відповідних адміністративних структур, а також підтримку представників виноробної галузі щодо просування на ринки продукції з новими назвами . Впродовж перехідних періодів виводяться з обігу назви , що позначають товар та співпадають з географічними зазначеннями ЄС. При цьому заборони на виробництво не має. Неможливо лише застосовувати відповідні назви для маркування товару.

PowerPoint Presentation:

Основні здобутки від запровадження ЗВТ з ЄС

PowerPoint Presentation:

Вихід на один з найбільших світових ринків

PowerPoint Presentation:

Скорочення та ліквідація торговельних обмежень Адаптація до норм та стандартів ЄС Відмова ЄС від використання експортних субсидій Вплив на конку-ренто-спромож-ність україн-ської продукції підвищення ролі України на світових ринках формування іміджу нашої держави, як надійного гравця в умовах глобалізації торговельних відносин в світі

PowerPoint Presentation:

Підвищення якості вітчизняного виробництва Зменшення тарифного захисту ринку ЄС Збільшення обсягів експорту української продукції на ринки ЄС Підвищення конкуренто - спроможності української продукції Збільшення кількості робочих місць Збільшення попиту на українську продукцію на внут - рішньому ринку

PowerPoint Presentation:

Наслідки від реалізації положень розділів Угоди (окремі приклади)

PowerPoint Presentation:

Сільське господарство

PowerPoint Presentation:

Виробництво харчових продуктів , напоїв та тютюнових виробів

PowerPoint Presentation:

Машинобудування

PowerPoint Presentation:

Розвиток в Україні системи захисту географічних зазначень Залучення досвіду та ресурсів Євросоюзу Розбудова системи позначення товарів, що підкреслюватиме національну ідентичність української продукції на внутрішньому та світовому ринках, сприятиме поширенню позитивного іміджу держави як виробника особливих за своїми якостями продуктів та, як наслідок, полегшення збуту завдяки репутації ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

PowerPoint Presentation:

Окремі сектори ЄС (2007) для усіх державних організацій (1 € = 1,3 дол. США) Будівельні послуги 125,7 млрд. дол. США Хімічні продукти 21 млрд. дол. США Паливо і нафтопродукти 4,5 млрд. дол. США Механічне обладнання 14 млрд. дол. США Транспортні засоби та устаткування 9,6 млрд. дол. США Текстильні вироби, одяг і взуття 4,4 млрд. дол. США Пластмасові і гумові вироби 903 млн. дол. США Метал та вироби з нього 766 млн. дол. США Мінеральні продукти 145 млн. дол. США Вироби з деревини 195 млн. дол. США ВСЬОГО 181,21 млрд. дол. США Можливості доступу на ринки державних закупівель ЄС

PowerPoint Presentation:

паритетність у відносинах між сторонами (СОТ) створення умов для залучення до українських портів додаткових вантажів підвищення об’ємів перевезень автомобільним транспортом з країнами членами, суднами під українським прапором з країнами Дунайського регіону , Майну та Рейну збільшення товарообороту з країнами-членами ЄС збільшення кількості робочих місць розвиток національного транспортного сектору ( норми екологічності та безпеки , підвищення технічних стандартів ) Водний та наземний транспорт

PowerPoint Presentation:

Реалізація положень розділу “ Конку-рентна політика : антимо-нопольні заходи” підвищення прозорості надходження інвестицій в розвиток української економіки передбачуваність правозастосовних заходів Антимонополь-ного комітету добросовісна конкуренція; запобігання порушенням конкурентного законодавства на товарних ринках України Конкурентна політика : антимонопольні заходи

PowerPoint Presentation:

Реалі-зація поло-жень розділу “ Конку-рентна полі-тика : дер-жавна допо-мога ” забезпечення прозорості у сфері надання державної допомоги здійснення реформування системи надання державної допомоги в Україні мінімізація негативного впливу державної допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю створення конкурентного середовища на товарних ринках України розвиток торгівлі з країнами ЄС на засадах рівності сторін більш раціональ - не викорис - тання державних ресурсів Конкурентна політика : державна допомога

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу !

authorStream Live Help