Nie brab4etata

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ние, врабчетата Йордан Радичков:

Ние, врабчетата Йордан Радичков

За книгата:

През 1968 година от печат излиза книгата „Ние, врабчетата” на Йордан Радичков. Тя е пълна с разкази, в които участват врабчетата: Джифф, Чир, Драги ми господине, У Фу, Пиук, Тананик, Чику, Фр. Т. Мититаки, Мититаки, Ю. Тц., Смрадовранката,Чири и к раката му стърчат навън. За книгата

Да Ви запозная с врабчетата:

Д а В и з а п о з н а я с в р а б ч е т а т а Джифф е врабецът, който разказва. Чир може да лети на заден ход и да издържа под вода 1 час. Драги ми господине непрекъснато търси как да направи забележка на някой или нещо. У Фу е от Китай, носи фланелка, а името му означава Юнашка фланелка.

Да Ви запозная с врабчетата:

Пиук обича да пише песни, а Тинаник да ги тананика.Чику колекционира всичко което му попадне. Фр. Т. Мититаки е собственик на няколко кораба, терасите на хотелите, водните велосипеди и главен булевард. И всичко това в птичата ривиера, но единственото, което нямал е гнездо. Племеникът му Мититаки му гостувал за месец, а се върнал с пръстен на крака. Д а В и з а п о з н а я с в р а б ч е т а т а

Да Ви запозная с врабчетата:

Ю. Тц. беше врабчето, с което Джифф играеше на „ Врабчета”, но в разказа със заглавие „Птича перушина” един ястреб я хваща . Смрадовранката пък все оправяше фльонгите си и четеше френското си списание, Чири отиде на село, а Краката му стърчат навън винаги краката му стърчат навън. Д а В и з а п о з н а я с в р а б ч е т а т а

Книгата:

К н и г а т а

Slide 7:

1. Яйцето 2. По петите на насекомото 3. Юнашка фланелка 4. Училищно звънче 5. Тананик 6. Събирач на ценности 7. Игра на врабчета 8. Драги ми господине 9. Птича перушина 10. Да имаш и да нямаш 11. Кормилото 12. Страшилище за снежните човеци Книгата е разделена на 23 части:

Slide 8:

13. Пешеходецът, който си подсвирква с уста 14. Мититаки 15. Шпионите дебват и слушат 16. Драги ми господине отива с питание до Цариград 17. Далечен полет 18. плашилата 19. Автографи 20. Рисувани врабчета 21. Чири 22. Ястребът 23. Кукувица в гнездото Книгата е разделена на 23 части:

Яйцето:

Яйцето

Яйцето:

секи на тоя свят се е появил различно. Аз, преди да се пръкна, дълго време живях в яйцето. Да не ти дава господ да живееш в яйце! Вътре тъмно, ни прозорец, ни врата има, на това отгоре е и толкова тясно, че човек няма къде да се обърне, ами седи по цял ден и по цяла нощ н не знае навън ден ли е, нощ ли е, слънце ли грее, или пъкнавъсени облаци ходят навъсено по небето. Яйцето

По петите на насекомото:

По петите на насекомото

По петите на насекомото:

ато поживяхме известно време в гнездото, нашите викат: Хайде, време е да се научите да хвърчите и да започнете сами да си изкарвате прехраната. Баща ни беше много строг човек, той рядко приказваше. Помня, че тоя ден дойде много намусен, котка беше отскубнала две пера от опашката му. Той кацна на гнездото, постоя замислено, каза два-три пъти: "Хъм, хъм!" и започна да ни изхвърля от гнездото. По петите на насекомото

По петите на насекомото:

Кога пристигам там, какво да видя, приятелю! – нашият Чир се гмурнал в реката, захапал с човка една риба за опашката и плува подводно. Врабците крещят и му викат да пусне рибата и да излезе веднага на сушата, щото ще се удави, но Чир не чува нищо под водата, държи рибата за опашката и пет пари не дава за нашите тревоги. Питам нашите откога Чир е под водата, а те ми разправят: има-няма един час. По петите на насекомото

Юнашка фланелка:

Юнашка фланелка

Юнашка фланелка:

ие продължихме да си живеем в дървото, спяхме по клоните, в тях също така търсехме и сушина, когато валеше дъжд. Та като стояхме веднъж в дървото и почиствахме перушината си, гледаме, че от далечината се задава някакъв непознат врабец. Той едва се държеше за въздуха, залиташе и можеше всеки момент да се строполи на земята. Ръмеше съвсем слаб дъжд, по-скоро мъгла, отколкото дъжд. Юнашка фланелка

Юнашка фланелка:

Кой ли ще е тоя непознат врабец? – се питахме ние и гледахме как оня се приближава и със сетни сили се залавя за дървото. Той идваше от Китай и се казваше У Фу, което на китайски ще рече Юнашка фланелка . Юнашка фланелка

Slide 17:

Останалото може да прочетете в книгата.

Slide 18:

Изработила: Йоана Димитрова Vа клас ОУ „Отец Паисий” гр. Силистра

authorStream Live Help