past simple

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PAST SIMPLE TENSE:

CZAS GRAMATYCZNY PRZESZŁY PROSTY PAST SIMPLE TENSE

ZASTOSOWANIE CZASU:

Czasu gramatycznego Past Simple używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonanych w przeszłości. Jest to czas dokonany. Wyrażenia typowe dla tego czasu to: yesterday / the day before yesterday a week / month / year ago last week / month / year / Monday ZASTOSOWANIE CZASU

ZDANIE TWIERDZĄCE:

W zdaniu twierdzącym czasownik występuje w formie przeszłej. Czasowniki dzielimy na: regularne (czasownik + e d np. play - play ed ) nieregularne (czasownik przyjmuje inną formę, np. swim - sw a m , write – wr o te ) He played football yesterday . (czasownik regularny) They went to the cinema last Sunday . (czasownik nieregularny) ZDANIE TWIERDZĄCE

ZDANIE PYTAJĄCE:

W zdaniu pytającym używamy pomocniczego słówka did . Czasownik wraca do formy podstawowej. He played football yesterday . Did he play football yesterday ? They went to the cinema last Sunday . Did they go to the cinema last Sunday ? ZDANIE PYTAJĄCE

KRÓTKA ODPOWIEDŹ:

Krótka odpowiedź składa się z następujących elementów: Yes /No podmiotu wyrażonego zaimkiem osobowym słówka did (lub didn’t jeśli odpowiedź jest przecząca) Did he play football yesterday ? Yes , he did . No, he didn’t . KRÓTKA ODPOWIEDŹ

ZDANIE PRZECZĄCE:

W zdaniu przeczącym używamy pomocniczego słówka did z przeczeniem not Czasownik wraca do formy podstawowej He played football yesterday . He didn’t play football yesterday . They went to the cinema last Sunday . They didn’t go to the cinema last Sunday . ZDANIE PRZECZĄCE

authorStream Live Help