Masies Castelldefels

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Treball presentat per M. Angels Masat

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Masies de Castelldefels

PowerPoint Presentation:

Com a totes les poblacions del Delta del Llobregat, a Castelldefels una de les bases de la seva economia era la agricultura i, donat que és una població costanera, també la pesca. Moltes masies tenien torre de defensa per controlar els atacs dels pirates.

PowerPoint Presentation:

curiositats La paraula mas no apareix fins el 1058 com un concepte fiscal nou. Al segle XV uns pagaments al senyor feudal de 10 ous per Pasqua, un sou per porc venut o mort,sis jornals i altres van ser l’origen de la tradició dels ous i la mona de Pasqua. Les primeres referències les trobem en els capbreus (declaració patrimonial que els vassalls havien de fer davant el senyor feudal)

PowerPoint Presentation:

A Castelldefels hi han documentades 33 masies de les quals, es conserven 12, estan en runes 2 i 13 han desaparegut . Totes elles han tingut diferents noms, s egons l’època, intentarem fer un petit recull d’aquestes masie s

PowerPoint Presentation:

Es té constància que l’any 1256 es construí en aquet indret un hospici per vianants sota la invocació de San Salvador, no te èxit, i el 6 d’octubre de 1264 s’hi estableix el pagès Guillem Goguer, ocupança de les terres i la capella, no se en sap res fins el segle XIV que ja consta la torre de guaita a pocs metres de la masia. En el 1559 ja es propietari Gabriel Farrer de San Salvador. Aquest antiquíssim mas desprès de la guerra dels segadors passa a ser propietat dels Vinyes. En el segle XVI ens consta una segona torre, la primera se suposa que es correspon a la que actualment es la Torremoruna Durant tots aquets segles aquesta antiquíssima masia ha sofert moltes modificacions i afegits, de la primitiva quasi no en queda res . Mapa de Nicolau de Crendença al 1586 Nom antic: Ferrer de San Salvador Can Vinyes

PowerPoint Presentation:

En aquestes imatges es pot veure la torre mes antiga rodona i la segona es quadrangular integrada dins la masia. Zona de Bella mar Can Vinyes

PowerPoint Presentation:

1950 Zona de Bellamar L’ultima reforma es va fer l’any 1983 actualment es un habitatge unifamiliar Can Vinyes

PowerPoint Presentation:

Can Jover antigament Ferrer dels Pujols, Virginal , Nadal Zona de Montemar Tenim constància d’aquesta masia en el 1329 quan s’hi establi Arnau Ferrer segueix sent Ferrer fins el 1587,que sembla estar deshabitada, 11 anys mes tard i trobem en Pere Nadal que l’anomena Mas Virginal. Aquí perdem la pista, fins el 1784, trobem una referència que diu “”Mas Ferrer dels Pujols desprès Virginal , desprès Nadal, i avui Jover , posseït per Llorenç Bou i Aymerich ”” La família Bou perdura fins que el 1918 , Gertrudis Bou ,ven la propietat a Pere Peres i aquest als anys 30 la ven a la societat Borras-Huguet-Olabarria-Barnet . Un dels socis es queda el mas i el converteix en la seva casa d’estiueig

PowerPoint Presentation:

La societat Borràs i Cia. compra aquest i altres masos i tota la zona que els envolta, promovent la urbanització Montemar (anys 30). Casa pairal amb teulada a dues vessants, planta trapezoïdal i diversos elements afegits al llargs dels anys. Indicis d’una antiga torre, originàriament separada del cos de la casa i posteriorment integrada per posteriors ampliacions. Trobada una paret amb tècnica constructiva del segle XIV . Can Jover

PowerPoint Presentation:

En la segona meitat del segle XX va ser un restaurant. Zona de Montemar Can Jove r

PowerPoint Presentation:

Tenim referència de aquets mas a partir de 1391 amb diferents propietaris i per tan diferent noms : PUJOLS , DOLCET, PANGALA, FONT, QUEVEDO , MANSO, FRANCO I PATXOCA . Els propietaris del segle XX l’han anomenat, TORRE FAEL Cal Patxoca ò Torre Fael Zona Montemar

PowerPoint Presentation:

Com la majoria de masos de aquesta població, té torre de defensa i ha sofert grans transformacions i afegits sempre al seu voltant, per tant l’edifici actual té una forma molt irregular, aquesta torre de planta quadrangular té quatre pisos d’alçada i en algun moment el primer pis es va habilitar com a vivenda,això ens ho fa pensar aquest balcó senyorial d'obra, actualment amb barana de ferro. Cal Patxoca ò Torre Fael

PowerPoint Presentation:

Cal patxoca Torre Fael Actualment habitatge unifamiliar

PowerPoint Presentation:

Cal Maties Zona de Montemar Aquesta masia que destaca per l’austeritat i senzillesa, sembla ser del segle XVIII, tot i que en el segle XV any 1460 ja s’esmenta en el mateix indret el mas dels Pujols i mes tard mas Çalcalm dels quals no n’hi ha cap vestigi.

PowerPoint Presentation:

Cal Maties Avui dia es una vivenda unifamiliar

PowerPoint Presentation:

Ca n’Orbat Aquest mas ja esta documentat al 1184 passant per diferents propietaris i noms : Cortils , Grau, Pujades, Pineda, Arus del Racò, Huguet ,San Josep,Fetjo. Com altres masos de la zona va ser comprat per la cia . Huguet Borras i convertit amb casa d'estiueig. Imatges de principis del segle XX amb la familia Nomen masovers fins el 1931. Zona Montemar

PowerPoint Presentation:

Ca n’Orbat Aquí ja podem veure l’ iniçi de la urbanitzacio Montemar L’Era pavimentada amb cairons alguns decorats amb ditades Tenia teulada a dues aigües, planta baixa i primer pis amb tres finestres a la façana principal, amb blocs de marès vermell i a la porta un arc de mig punt també de marès vermell i un adossat a un sol aiguavés destinat possiblement a les vaques.

PowerPoint Presentation:

Can Roca de dalt Tot i que en el medalló de la façana ens diu com a data de construcció el 1792 ja es té constància de aquet mas en el capbreu de 1460 amb el nom de Puigdegall. El nom actual es deu a Josep Roca que va comprar el mas a principis del segle XVIII Està situat al c/Castanyer del barri de Can Roca enmig d’una amplia propietat que fa que conservi un caire rural Zona Can Roca

PowerPoint Presentation:

Can Roca de Da lt Zona Can Roca La masia es compon de planta baixa, pis i golfes. L’entrada de la façana principal té un arc acabat amb pedra de marès vermella i té a sobre un balcó de ferro forjat, el més interessant son els esgrafiats laterals d’una parra i una palmera i els medallons, un amb rellotge de sol, l'altre amb la data de construcció.

PowerPoint Presentation:

A la façana lateral, un segon rellotge de sol amb el lema Bada badoc que sense sol no fa bon jock Can Roca de Dal t

PowerPoint Presentation:

Cal Tiesso Aquest mas ja esta documentat al, 1553 època de molta activitat constructiva a Castelldefel s Noms antics: Saltò, Muntaner, Romeu Constava de planta i primer pis, ha mantingut la estructura original nomes si ha afegit una planta ,una finestra i ampliades les altres 1926 Zona Can Roca

PowerPoint Presentation:

Cal Tiesso Entre les dues finestres de la façana principal, tè un bonic rellotge de sol enquadrat dins d’un rectangle molt decorat i amb una barca sota el rellotge Detall de la cisterna al lateral de la casa

PowerPoint Presentation:

Cal Ganxo Noms antics Poch , Almirall , Romeu La primera referència que tenim es el any 1632 sent propietari el francès Bertran Poch. A mitjans del segle XVIII son propietaris la família Romeu Zona Can Roca Actualment es propietat de l’ajuntament que la va restaurar al 1997 i la va convertir en escola de natura i colònies, es pot visitar.

PowerPoint Presentation:

Cal Ganxo Zona Can Roca Té coberta a dos vessants, i tres cossos, el cos central sembla ser el mes antic i en alguns llocs de la planta baixa encara s’observa el parament original.

PowerPoint Presentation:

Can Vinader Aquarel-la que representa el aspecte antic de la masia i el seu entorn En el capbreu de 1587 Vicenç Vinader declara pagar al cens, 18 sous, un parell de capons, 3 quartons d’oli, una quartera de blat, un sou per porc, 10 ous per cistella de pasqua etc. etc. I diu que abans s’anomenava Coma Zona de muntanya camí de San Feliu Primer esment 1427

PowerPoint Presentation:

Can Vinader Noms antics Coma, Pagès Té coberta a dos vessants i el carener paral-lel a la façana, planta baixa i primer pis. Els elements que mes destaquen son les finestres i la porta de pedra rogenca de mares. Actualment es propietat de l’ajuntament que va reformar-la al 1994 i es la seu de Jarfels S.A.

PowerPoint Presentation:

Can Roca de baix Noms antics Costa ,Pujol ,Esteve El 1427 trobem el Mas Costa declarat per Bartomeu Costa i per les indicacions que dona, sembla que podria ser Can Roca de Baix, el que si podem assegurar que a partir de 1598 el mas segueix les mateixes vicissituds successòries que Can Roca de Dalt Zona Poble Vell Quadre per les cavalleries

PowerPoint Presentation:

Can Roca de baix també anomenada Can Creixell La masia té una forma molt irregular degut a les reformes i afegits que ha sofert al llarg dels anys, sempre al voltant de la torre que fa de pal de paller i serveix per recolzar-hi les noves construccions. matacò finestres La torre tot i que es quadrada per fora, l’ interior es circular amb una escala de cargol

PowerPoint Presentation:

Can Roca de Baix El 2010 van traslladar , la policía a un altre lloc i actualment esta pendent de restauraciò A principis del segle XX va ser la seu de la “Delegacion Local de Sindicatos”i, l’any 1978 s'instal·là la comissaria de policia

PowerPoint Presentation:

La Goma Dins de la masia, en el vestíbul hi ha una llosa mig esborrada que diu “1699 Montserrat Estev....” això ens indica que en aquella època era propietat dels Esteve,però en el capbreu de 1460 Joan colomer confessa “un mas amb torre” que sembla podria ser el mateix. A principis del segle XX era de Arcadi Balaguer i es deia Can Ballester. L’Ajuntament compra el mas al 1967 i l’any 1975 instal.la el casal de cultura. El nom l’hi bé de una fabrica de goma aràbiga que van muntar els propietaris a finals del segle XIX. Noms antics : Colomer,Esteve, Claret, Llor Zona poble vell pou

PowerPoint Presentation:

La Goma La torre de planta circular amb quatre nivells, es comunica amb la masia per un pont sostingut per un arc carpanell tot i que antigament era mòbil i sense sostre. Cal destacar un hipogeu sota el vestíbul mateix i un passadís soterrani que va des de aquesta estança fins l’actual carrer d’Urquinaona.( Hipogeu: excavació destinada a servir de sepulcre)

PowerPoint Presentation:

Cal Garrofer El primer esment que es té d’aquets mas 1497 passan per diferents propietaris reformes i afegits, el foratge de 1553 consta Duran del Garrofer, el 1926 es propietat d’en Salvador Vinyes en la dècada dels 1960 es va convertir en pisos de lloguer Per la irregularitat de la construcció i documentació del segle XVIII sembla que son dos propietaris diferents o al menys dos vivendes juntes Zona poble vell

PowerPoint Presentation:

Cal Garrofer La torre de defensa té la inscripció “IHS.EN L’ANY 1558 ANTONI A....(m) E FEIA FER” detall del rellotge de sol de la façana

PowerPoint Presentation:

Ca n’Eimeric Noms antics : Barceló Perellada Campamar Bartoli Masia del segleXIV, esta en runes i els elements que es conserven semblen ser de les reformes fetes en els segles XVII i XVIII. A mitjans del XX ja estava abandonada Ruïnes Espai per guardar el bestiar i paller Columnes que ajuntaven el porxo Zona Montemar

PowerPoint Presentation:

Can Gall Noms antics Arùs, Petit, Tries La masia va ser construïda el 1699 i sembla que les restes son d’ aquesta primitiva construcció. Zona Muntanya Ruïnes

PowerPoint Presentation:

MASIES DESAPAREGUDES

PowerPoint Presentation:

Can Armand Noms antics: Arús de la Torre, Herms, Molet . Es té constància de la masia des de 1587 passant per diferents propietaris, sent finalment propietat de l’ajuntament de Castelldefels Zona Poble Vell

PowerPoint Presentation:

Can Armand Restes Degut a l’impacta de una bomba caiguda el 1938 duran la guerra Civil Espanyola va quedar molt malmesa, sense coberta ni trespols i no es van fer mai treballs de conservació per lo qual va ser enderrocada el any 1981.

PowerPoint Presentation:

Can Armand D’aquesta important masia només en queda la torre de defensa, avui anomenada torre d’Antoni i que estava unida a Can Garrofer, fent de pont entre les dues masies 29 octubre 1981 dia del enderrocament Torre d’Antoni

PowerPoint Presentation:

Can Valls de la Muntanyeta La data d'aquesta masia es una mica confosa, ja que es fa esment d’ una casa fortificada el any 997 en el que sembla ser el mateix indret. En el capbreu de1587 Beneta Planes confessa “mas anomenat Guardiola abans Ferrer de la Creu amb els corrals i la torre ” . Dos anys més tard això mateix ho confessa en Bernat Valls, el 1783 passa a mans de Jaume Bou i Carbonell , àlies Escolà Noms antics: Guardiola, Ferrer de la Creu, Escolà Zona Poble Vell

PowerPoint Presentation:

Can Valls de la Muntanyeta Únic testimoni que queda de la casa Les restes arqueològiques de la masia mostren que fou saquejada i probablement destruïda duran la guerra dels segadors. Únicament queda dempeus laTorre Escolana sobrenom que li ve del àlies del que creiem últim propietari.

PowerPoint Presentation:

Cal Moliner Noms antics : Gener, Figueres, Ballester, Hostal Imatge del 1900 Imatge de 1927 Aquesta masia esta datada ja en el 1427 però la referència mes clara es en el 1719 quan el batlle i regidors de Castelldefels demanen un préstec de 440 lliures per comprar-la i tenir una seu estable i ingressos a través del hostal En un informe de 1789 es diu “ Las casas del ayuntamiento son las mismas que nos sirven de meson” Zona Poble Vell

PowerPoint Presentation:

Cal Moliner La casa va ser enderrocada en la dècada de 1960 i es van construí edificis d’habitatges i l’antiga era es convertir en l’actual plaça major Adossada a la façana hi havia una escala amb una porta per accedí a la torre en cas de perill. La torre que encara es conserva, consta de cinc plantes i té la porta tapiada

PowerPoint Presentation:

Cal Queco Cal Tivalla Panoràmica

PowerPoint Presentation:

Cal Queco Noms antics : Gabriel Folquer,Arus de la Vila Zona Poble Vell La primera documentació de aquesta masia es del 1365 a nom de Arnau Folquer. En el capbreu de 1460 Joan Folquer diu que limita al sud amb el “litoral marí” això ens indica l'extensió de la finca i fins on arribava el mar en aquella època.El nom de Cal Queco no sé sap de on bé.

PowerPoint Presentation:

Cal Queco El 1560 en Gabriel Folquer fa aixecar la torre de defensa i el seu nom apareix a la inscripció de la façana de ponent. La torre es va salvar de ser enderrocada gràcies a un decret del 22 d’abril de 1949, que declarà: monuments nacionals tots els castells i torres d’ Espanya

PowerPoint Presentation:

Cal Tivalla Noms Antics: Rafeguera,Savall de la Vila,Duran Ferrer, Paris, Planes i Crehuet Tenim constància d’aquest mas l’any 1127 en el testament d’ en Berenguer Bofill que concedeix al seu fill el Mas Rafeguera. Més endavant el 1143 s’esmenta el Moli Rafeguera .En el capbreu de 1427 Joan Savall confessa tenir el Mas Savall abans anomenat Rafeguera.Un dels darrers propietaris que tenim noticia es Melcior Planes, a ell l’hi va cedir els drets de la propietat en Joan Baptista Paris l’any 1824 Zona Poble Vell

PowerPoint Presentation:

Cal Tivalla Una inscripció a la torre, adossada a la masia diu “ JHS AY 1558 CLIMENT SA-VAL BALLE MA FETA PER MA DE IOHA FOT” ens indica clarament la data de construcció La casa va ser enderrocada entre el 1918 i 1926

PowerPoint Presentation:

Can Llopart Noms antics: Costa del Llopart, Miramar del Llopart, Llavaneres,Puig, Amat,Ferrer,Serra,Portbou Aquest mas esta datat ja el 1390 però en tenim poca informació i nomes aquesta imatge que ens diu que era una construcció agrícola i utilitària adaptada a les necessitats d’una família pagesa Es veu clarament les poques obertures que tenia i també el rellotge de sol a la façana principal sobre la porta d’ entrada Zona Vistalegre

PowerPoint Presentation:

Cal Mersó Noms Antics: Costa del Llopart, Gomar del Llopart, Pinyol, Espinos, Carbonell Aquesta masia es junt amb d'altres, de les mes antigues de Castelldefels. Primer esment 1502 l’edifici, malgrat estar catalogat, va desaparèixer a finals dels 80 del segle XX.Tenia planta baixa 1º pis i terrat, tot i que en la imatge etè coberta a dos vessa'ns,fruit de reformes a mitjans del segle XX.En el Catàleg del patrimoni diu que tenia safareig i pou. El rellotge de la façana té la inscripció1886, se suposa que es la data d’una reforma de tota la casa Zona Vista Alegre

PowerPoint Presentation:

Ca la Seca Noms Antics :Cases Jussanes, Gual Gilabert, Vadell, Valls, Rovira, Coscollana Masia que sembla ser que no havia quedat mai deshabitada, va ser enderrocada pels propietaris actuals al gener del 2002. Per la seva aparença tot i estar arrebossada de blanc, pensem que no havia patit reformes importants. Conservant la planta original,a la part mes baixa s’hi entreveien unes pedres col·locades en forma d’espina de peix , que recorden el anomenat opus spicatum. Últimament s'havia dividit amb nombrosos habitatges ZonaVista Alegre

PowerPoint Presentation:

Ca la Seca Tenia elements arquitectònics interessants arcs, cantoneres i portes Arc colonial decorat amb carasses Finestra renaixentista amb espitllera a sota Possiblement un cub de vi

PowerPoint Presentation:

1r. esment Situació Noms Antics 1587 Canyars Tintorer, Valls de la Pallissa,Alaió 1516 Poble Vell Caldes, Colldesans,Domènec,Golart,Rovira 1460 Desconeguda Pujades,Pons,Valls del Reco Romagosa,Fetjo 1427 ----------------- Les Llanes,Arenys,Gomar de la Marina 1427 ---------------- Sorenque, Costa, Pineda, Mates, Folquer,Gorcch, Salavert 1460 ----------------- Ferrer del Torrent,Puig, Riera 1460 ----------------- Pons Cases,Ferrer de la Riera 1427 ----------------- Cases Jussanes,Vidal, Çalcalm 1587 ----------------- Savall dels Àlberts,Teixidor, Almirall 1587 ----------------- Duran de la Vila S.XVI ----------------- Aravitx, Bosch, Vinyes,Ferrer, Teixidor Masies dels segles XV i XVI sense informació

PowerPoint Presentation:

Fonts Cosultades Àlbum col·leccionable Arxiu municipal de Castelldefels DE Josep Company i Guillot Albert López i Mullor Josep Puigdemont i Vinyals Montserrat Sanz i Borràs

authorStream Live Help