Нові надходження 2018

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Віртуальна виставка нових надходжень 2018

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

У навчальному посібнику презентовано навчальну програму з курсу «Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкових класів» і методичні рекомендації до практичних занять. Видання підготовлено в рамках держбюджетної теми « Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (Державний реєстраційний номер 0116Uo06913). Для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації «Християнська етика», викладачів вищих навчальних закладів, учителів, методичних працівників загальноосвітніх закладів, представників духовенства різних релігійних конфесій і широкого кола читачів. повернутися

Презентация PowerPoint:

Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту – спецкурс навчальної дисципліни “Право України”, що вивчає проблеми правового забезпечення безпечного перебування людини B довкіллі B процесі різних видів її діяльності (в т.ч. навчальної та трудової). Даний курс більш універсальний, ніж охорона праці, адже остання розглядає лише окремі випадки безпеки в конкретних ситуаціях. Охорона праці цікавиться людиною, яка знаходиться в умовах виробництва, а правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту - у всіх життєвих обставинах та в надзвичайних ситуаціях. В центрі уваги даного спецкурсу «Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» - людина (студент) як самоціль розвитку суспільства, а його лейтмотивом є вислів старогрецького філософа Протагора “Людина є мірило всіх речей”. Людина має цінність не тільки як робоча сила, яку потрібно охороняти в процесі трудової діяльності (чим з певним успіхом і займалася охорона праці), а як неповторний індивідуум, який зберігає свою цінність незалежно від свого конкретного місцезнаходження і виконуваних функцій, признаних суспільством необхідними і корисними (відпочинок, побут, заняття спортом, виконання громадських обов'язків тощо). повернутися

Презентация PowerPoint:

Эта книга о солдатах необъявленной афганской войны писалась более четверти века. Собирать воспоминания воинов-«афганцев», своих земляков , автор начал еще в те времена, когда об участии советских войск в далеком Афганистане власти СССР старались не говорить. Так получилось , что и в современной Украине об этих трагических событиях тоже мало упоминается. Принято считать что эта была « чужая » война, в которой украинцы участвовали поневоле . Автор книги считает своим гражданским долгом продолжить афганскую тему, чтобы восстановить историческую правду . Воспоминания «афганцев» складываются в объективную картину этой необъявленной и трагической для нашего народа войны. повернутися

Презентация PowerPoint:

У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови . З'ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів ; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб'єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub + Praed quant ; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанта об'єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub + Praed quant + Exp , розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів. повернутися Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Презентация PowerPoint:

Серія «Охорона дикої природи». Вип. 81 Книга знайомить читача з концепцією прав природи и прав тварин. Обговорені філософські, юридичні, етичні, екологічні питання захисту прав видів флори та фауни, а також прав дикої природи. повернутися

Презентация PowerPoint:

“ Гендер для медій ”, що виходить y світ уже третім виданням , є новим сучасним підручником із гендерної теорії . Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання . Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів , карикатур, графіків , таблиць , схем, кросвордів , інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми . Підручник буде корисним і для факультетів журналістики , і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей : філософії , філології , культурології , соціології , педагогіки , історії тощо . повернутися

Презентация PowerPoint:

Чи чули ви , що в Україні зарплата жінок у середньому на З0 % менша від зарплати чоловіків і тут досі існує список із кількох сотень професій , заборонених для жінок ? А як ви вважаєте , у якій саме сфері дискриміновані чоловіки ? Чи знаєте ви , що таке сексизм, ейджизм , ромофобія ? У цій книзі ви отримаєте відповіді на ці та інші запитання . Якщо вас бентежать суспільні нерівності та несправедливості і ви хочете зробити це суспільство кращим - ця книжка для вас. Тамара Марценюк написала цю книжку на основі свого досвіду навчання (в Україні та за кордоном), а також 10-річного викладання різноманітних курсів на гендерну та антидискримінаційну тематику в Києво-Могилянській академії , Німеччині , Шотландії і Швеції . повернутися У 2015 році на онлайн платформі « Прометеус » було запущено і'і авторський курс « Жінки і чоловіки : гендер для всіх », на основі матеріалів до якого вона вирішила зробити цю книгу. Книга розрахована на широку цільову аудиторію : експерток і експертів аналітичних центрів , активісток і активістів громадянського суспільства , студенток і студентів , людей із суспільно-гуманітарною освітою тощо .

Презентация PowerPoint:

У монографії наведено аналіз проблем, що виникають при розумінні та застосуванні принципу верховенства права в сучасній юриспруденції , внаслідок наявності істотних відмінностей між значеннями слів "право" та "закон" у вітчизняній правовій школі та їхніми загальновживаними історичними значеннями , а також значеннями їхніх західно-правових еквівалентів . Запропоновано авторські концепції вітчизняних професорів права (С. Головатий , М. Козюбра , С. Серьогін та ін ..), ідейні концепти яких заповнюють прогалини щодо відповідних західно-правових аналогів і, як наслідок , зробити більш зрозумілими поняття , запозичені з західно-європейської та американської правових шкіл , насамперед принцип верховенства права. Водночас на основі авторського варіанту перекладу Серьогіна С.В.(2014 року) виступів лорда Бінгема "Верховенство права" (2006 рік ), та відомого конституціоналіста А. Дайсі в яких наведено визначення цього принципу в розумінні прецедентно- правової системи , яке Венеціанською комісією визнано таким, що на даний час найкраще охоплює його головні елементи . повернутися

Презентация PowerPoint:

У книзі містяться стислі відомості про територію Чернігівського району Запорізької області з початку заснування (1783 p.) i по сьогодні . Ви зможете ознайомитися н основними подіями , що відбувалися на цій території , віхами історії та видатними людьми нашого краю . Опублікований матеріал може бути цікавим та корисним усім , хто цікавиться історією своєї малої батьківщини . повернутися

Презентация PowerPoint:

У навчальному посібнику розглядаються правові та організаційні основи охорони праці , техніки безпеки при експлуатації туристського комплексу, виробнича санітарія та гігієна , основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі та надання першої долікарської допомоги потерпілим тощо . Розрахований на студентів вузів і технікумів економічних спеціальностей , а також слухачів другої вищої освіти . Може бути корисним широкому загалу фахівців сфери послуг . повернутися

Презентация PowerPoint:

Держава і суспільство очікують , що жінки забезпечуватимуть демографічне зростання та покладають передусім на матерів обов ’ язок відповідального виконання батьківських функцій. Водночас особливі смисли і досвіди материнства, зокрема засвідчені голосами самих матерів, досі перебувають на марґінесі наукових студій і публічного обговорення. Декларативне звеличення материнства як головного «жіночого призначення» дає зручну нагоду далі іґнорувати його роль у механізмі відтворення ґендерної нерівності, а заразом нехтувати проблематичність материнських практик турботи про дітей і напруження та суперечності, що ці практики супроводжують. Загалом ідеться про фундаментальну суспільну недооцінку всієї складності піклування про дитину, яке далеко не обмежується самими лише виявами « дітолюбства », а є насамперед важкою працею, щоденною і кропіткою. повернутися

Презентация PowerPoint:

This series is designed to provide a source of reference for both language teachers and teacher trainers. Each title is intended to serve both as a basis for courses and seminars, and as a longer-term reference text for the working teacher’s bookshelf. Teaching and Learning in the Language Classroom is a source of information, ideas, and insights into teaching. It involves teachers in their own professional development by encouraging them to reflect on their practice, and aims to develop insights into issues, problems, and possibilities in ELT methodology. It is also useful as a general reference for the classroom teacher and can be used as a source book or as a class text by teacher educators working on in-service courses and seminars. The book is divided into four parts: ‘A framework for teaching and learning’, ‘Teaching the language system’, ‘Developing language skills’, and ‘Planning for learning’. All of the chapters have an initial task which raises issues which lie at the heart of current concern. повернутися

Презентация PowerPoint:

This is a book about teaching that puts learning in the centre of the frame. Teaching and learning are not two sides of the same coin, but are essentially different activities, although they both take place in the public arena of the classroom. This book aims to help readers to make teaching more effective, by attending to learning and the inner mental, world of the learner, and by then understanding how classroom activities and teacher decisions can create, or limit, children’s opportunities for learning. повернутися

Презентация PowerPoint:

Книга містить праці провідних учених Національної академії педагогічних наук України з пріоритетних питань методології , теорії , історії освіти , педагогіки , психології , соціальної роботи . Особливу увагу приділено практичному впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень та експериментальних розробок з метою модернізації вітчизняної системи освіти в контексті глобалізації , європейської інтеграції та національної самоідентифікації . Видання присвячується 25-річчю Національної академії педагогічних наук України . повернутися

Презентация PowerPoint:

До збірника ввійшли наукові праці , присвячені актуальним питанням філології . Дослідники різних , фахових рівнів ставлять і розв’язують проблеми широкого наукового діапазону . Основні положення статей були обговорені на VII Міжнародному науковому семінарі « Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі » (30 березня 2018 року) в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького . Збірник призначений для фахівців і широкого кола читачів , що цікавляться актуальними проблемами філології . повернутися

authorStream Live Help