povedenie_ v_ grada

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ГРАДА ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ГРАДА

Slide 2:

НЕ КЪСАЙТЕ ЦВЕТЯТА В ГРАДСКИТЕ ГРАДИНКИ!

Slide 3:

ИЗХВЪЛЯЙТЕ ОТПАДЪЦИТЕ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА!

Slide 4:

НЕ ВДИГАЙТЕ ШУМ ПО УЛИЦИТЕ! ДРАЗНИТЕ ХОРАТА И ИМ ПРЕЧИТЕ ДА СИ ПОЧИВАТ.

Slide 5:

НЕ РИТАЙТЕ КОШЧЕТАТА! ТОВА НЕ Е КРАСИВО И Е НЕПРИЛИЧНО. ТАКА ЗАМЪРСЯВАТЕ УЛИЦИТЕ.

Slide 6:

НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ ПО ПЕЙКИТЕ! ТАКА ХОРАТА НЕ МОГАТ ДА СЯДАТ НА ТЯХ.

Slide 7:

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ И ТЕРАСИТЕ! ПО УЛИЦИТЕ МИНАВАТ ХОРА И АВТОМОБИЛИ.

Slide 8:

НЕ УДРЯЙТЕ С ПРАШКИ ПТИЦИТЕ! Т Е НЕ ПРАВЯТ НА НИКОГО ЛОШО, А И ХОРАТА СЕ НАСЛАЖДАВАТ В ПАРКА НА ТЕХНИТЕ ПЕСНИ.

Slide 9:

НЕ ЧУПЕТЕ КЛОНИТЕ НА ХРАСТИТЕ И ДЪРВЕТАТА! ТАКА ЗАГРОЗЯВАТЕ ПРИРОДАТА.

Slide 10:

НЕ РАЗХОЖДАЙТЕ СВОИТЕ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ! ТАМ ИГРАЯТ МАЛКИ ДЕЦА.

Slide 11:

АКО СЕ ИЗГУБИТЕ, ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ ПОЛИЦАЙ!

Slide 12:

НЕ ИГРАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ!

Slide 13:

НЕ ВЗИМАЙТЕ ЧУЖДИ ВЕЩИ!

Slide 14:

НЕ СТОЙТЕ БЛИЗО ДО ФОЙЕРВЕРКИ!

Slide 15:

НЕ СЯДАЙТЕ НА ПРОЗОРЕЦА!

Slide 16:

КРАЙ!!! Преведе и адаптира : М.Чанева

authorStream Live Help