Väsentliga aspekter som en professionell överväger när han gör en logo

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Det finns många kreativa och berömda logotypdesignföretag tillgängliga på marknaden. Men innan någonting måste du veta vilken förståelse du behöver för att skapa en logotyp.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Väsentliga aspekter som en professionell överväger när han gör en logotyp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Det fnns många kreatva och berömda logotypdesignföretag tllgängliga på marknaden. Men innan någontng måste du veta vilken förståelse du behöver för at skapa en logotyp . Vad är en logotyp - En logotyp är något som fungerar som en symbol för et visst företag varumärke osv. Samtdigt som man gör en logo bör profsen fokusera på dess unika. Varje logotyp för et företag måste vara annorlunda än de andra på marknaden. Logotypens form färg storlek teckensnit och stl bör snyggt beskriva företaget som det skapas för. Skapa en logotyp för identfering. Hur man gör en bra logotyp - • För at skapa en logotyp måste du fokusera på at göra den praktsk distnkt grafsk lämplig och enkel och iögonfallande i sin form. • En bra logotyp måste alltd vara sådan at människor kan komma ihåg den länge. • Logotypen ska också kunna förmedla meddelandet den ska. Tillsammans med rät planering bör det också göras rät utörande. Väsentligheter för at skapa en bra logotyp- Som nämnts tdigare måste du fokusera på et område som grafskt distnkt lämpligt praktskt och enkelt för at skapa en logotyp. Här är några väsentligheter som du måste tänka på innan du gör en ny företagslogotyp- • Memorable - Det är verkligen viktgt för dig at skapa en logotyp som är minnesvärd av folket. Logotyperna måste vara mycket distnkta i sin form och mycket minnesvärda. Deta mål kan uppnås om du också håller din logotyp verkligen tll den aktuella och enkla. Men gör inte en billig logotyp. • Enkelt - När du skapar en ny företagslogotyp bör du se tll at den är enkel i designen. Efersom enkla mönster är lät minnesvärda igenkännliga och också mångsidiga. Logotypen måste vara unik men inte någontng överdras.

slide 2:

• Versatle-Create-logotyp som kan fungera i alla media och applikatoner. Därför måste logotyperna utormas i vektorformatet för at säkerställa at de kan skala tll nästan vilken storlek som helst. Det största tricket för at skapa en mångsidig logotyp är genom at designa den i svart och vit. På så sät kan du fokusera på logotypens koncept och inte på dess färg och form. • Evergreen - En bra logotyp blir inte gammal med tden. Det förblir alltd ungt och efektvt. Gå inte för marknadstrender. Trenderna förändras hela tden. Så du bör fokusera på din idé istället för at följa paketet. På så sät kommer dit varumärkes logotyp at vara längre. • Lämplig - Du måste ha i åtanke när du skapar logotyp det måste vara tllräckligt lämpligt för sin målgrupp. Du kan inte använda et barnliknande färgschema eller teckensnit för et elektronikföretag. Den typen av grats logotyp passar bara för barns väsentliga företag. Tänk därför på at du använder lämpliga logotyper för olika företag. Deta är några av de väsentliga aspekterna som en professionell alltd tänker på när han gör en ny företagslogotyp.

authorStream Live Help