11029 2003

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Proiect: Modele Teoretice ale Proceselor Locale si Globale in Campuri Intense Relevante Pentru Explorarile Spatiale (MTES) Executant: Institutul de Stiinte Spatiale – conducator de proiect Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara - HH - partener Autori: C.P. Grunfeld, F.C. Popa, O. Tintareanu: 

Proiect: Modele Teoretice ale Proceselor Locale si Globale in Campuri Intense Relevante Pentru Explorarile Spatiale (MTES) Executant: Institutul de Stiinte Spatiale – conducator de proiect Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara - HH - partener Autori: C.P. Grunfeld, F.C. Popa, O. Tintareanu

Elaborare si dezvoltare de modele si tehnici de rezolvare a problemelor matematice conexe privind procese dinamice si cinetice cu aplicatie la evolutia in campuri gravitationale intense, in particular cele cu anizotropie locala, procese cuantice in camp gravitational, proprietati de simetrie ale acestora, procese radiative in campuri electromagnetice intense : 

Elaborare si dezvoltare de modele si tehnici de rezolvare a problemelor matematice conexe privind procese dinamice si cinetice cu aplicatie la evolutia in campuri gravitationale intense, in particular cele cu anizotropie locala, procese cuantice in camp gravitational, proprietati de simetrie ale acestora, procese radiative in campuri electromagnetice intense Elaborari de Modele Teoretice Spatii cu anizotropie locala Conexiuni neliniare pe spatii fibrate Simetrii non-generice pe spatii curbe Generare de noi constante de miscare Sisteme atomice in camp electromagnetic intens Modelarea teoretica a proceselor multifotonice Corelarea datelor experimentale privind procesele multifotonice cu modele teoretice Teorie cinetica relativista si nerelativista Sisteme dinamice relativiste si nerelativiste infinit dimensionale Modele cinetice pentru sisteme in campuri gravitationale Dezvoltari de Metode Numerice Scheme numerice pentru ecuatii de evolutie puternic neliniare Implementari de algoritmi, convergente si erori

Gradul de noutate: 

Gradul de noutate Plecand de la o serie de modele fizice de mare interes atat teoretic cat si practic inca susceptibile de imbunatatiri majore pentru a fi relevante, proiectul contribuie la obtinerea de rezultate utile pentru comunitatea stiintifica privind solutii noi calitative si cantitative precum si de metode originale eficiente in modelarea sistemele considerate. Extinderea formalismului traditional al teoriei cinetice prin includerea proceselor reactive, disipative precum si formularile relativiste in raport cu sistemele neolonome de referinta in spatii curbe, cu relevanta in studiul marilor aglomerari de materie cosmica evoluand in campuri gravitationale (ex: evolutia inelelor de particule ale lui Jupiter, atmosferele stelare si planetare, evolutia galaxiilor in ciocnire) respectiv in termodinamica in spatii curbe dezvoltata pentru descrierea posibilelor mecanisme inflationiste ale Universului. Procesele caracterizate de prezenta campului electromagnetic intens (ciocniri electron-atom, ionizare si tranzitii multifotonice) au facut obiectul unui mare numar de studii recente, fapt ce a antrenat producerea unei cantitati semnificative de date experimentale care impun perfectionarea si corectarea modelelor existente. Proiectul face apel la concepte, ipoteze modele si metode de studiu din diferite domenii ale fizicii (relativitate si teoria clasica si cuantica a campurilor, fizica statistica, fizica particulelor, fizica atomica ) matematica (teoria ecuatiilor cu derivate partiale, teoria proceselor stochastice, analiza functionala, teoria algebrelor de operatori) chimie, informatica (sisteme de operare, elaborari si implementari de software). Plecand de la probleme de interes fundamental si aplicativ proiectul dezvolta metode noi in cadrul aparatului fizico-matematic necesar formularii si rezolvarii lor si apoi utilizeaza aceste metode in obtinerea de solutii la problemele considerate.

Stadiul de Realizare: 

Stadiul de Realizare ETAPE REALIZATE ETAPA I: Analiza datelor observationale, identificarea clasei de procese in campuri intense relevante si modelari locale Decembrie 2001 In detaliu: Rolul reperelor neolonome si a conexiunilor neliniare in studiul proceselor anizotrope Noi solutii folosind metodele geometrice Au fost construite si studiate solutiile ecuatiilor Einstein-Dirac cu variabile neolonome Au fost identificate clasele de spatii ce descriu metricile de tip Taub-NUT (5D) cu anizotropii generice, generate prin neolonomii ale sistemelor de referinta si anizotropii locale, folosind teoria reperelor neolonome si a conexiunii neliniare pe spatii fibrate. Prin transformari conforme ale metricii de tip Taub-NUT au fost obtinute doua clase de solutii Taub-NUT anizotrope: solutia Taub-NUT cu anizotropie magnetica si solutia Taub-NUT cu polarizari unghiulare. Au fost obtinute solutii Dirac spinoriale in spatiul Taub-NUT anizotrop, cercetand campul Dirac cu polarizari unghiulare, respectiv extradimensionale. ETAPA II: Studierea Rolului Simetriilor Ascunse in Evolutia Sistemelor in Campuri Intense Martie 2002 In detaliu: Evolutia particulelor relativiste de spin ½ in modele ce implica variabile Grassmann anticomutative Ecuatii Killing generalizate pentru spatii cu variabile de spin (spinning spaces) Constantele de miscare in termeni de tensori Killing si Killing-Yano Legatura dintre existenta simetriilor ascunse si existenta tensorilor Killing-Yano Rolul tensorilor Killing-Yano in constructia operatorilor de tip Dirac Aplicatie pentru spatiului spinorial 4-dimensional Taub-NUT Euclidian

Slide5: 

ETAPA III: Elaborarea si Dezvoltarea de Tehnici de Rezolvare a Modelelor Dinamice si Cinetice Locale si Globale (elaborare de metode, analize solutii noi) Iulie 2002 In detaliu: Evolutia sistemelor dinamice conservative si disipative Modelarea matematica a sistemelor dinamice A fost studiat modelul particulei cu spin in medii anizotrope folosind metode matematice specifice geometriei Finsleriene Au fost evidentiate legaturile dintre tensorii Killing-Yano generalizati corespunzator la varietatile de tip Taub NUT anizotrop si integralele prime ale miscarii. ETAPA IV: Modelarea proceelor multifotonice Martie 2003 In detaliu: Analiza datelor experimentale si modelarea teoretica a proceselor multifotonice A fost calculata probabilitatea de ionizare si spectrul ATI in magneziu, aflat in cimp laser Ti:sapphire laser (804 nm), durata pulsului laser fiind in intervalul [20, 120] fs, in domeniul de intensitati in domeniul 1012 - 1014 W/cm2 A fost rezolvata ecuatia Schrödinger pentru atomi cu doi electroni de valenta atunci cind sint deschise mai multe canale de ionizare folosind o metoda alternativa (FRBC) ETAPA V: Rezolvarea Modelelor Optimale, Implementari si Testari Numerice Iunie 2003 (final) In detaliu: Analiza dependenta de timp a proceselor de tunelare in formarea de molecule ultrareci prin fotoasociere Studii prin packete de propagare Elaborarea metodelor de rezolvare analitica schemelor de aproximare Elaborarea alogritmilor Aplicarea MPF Implementarea numerica Testari prin experimente numerice

contributia proiectului la realizarea programului: 

contributia proiectului la realizarea programului Incadrare: Subprogramul 2 «  Explorari Spatiale » Contribuie la: Cercetarea si obtinerea de modele teoretice si computationale ale fenomenelor specifice mediului circumterestru, sistemului solar, Universului. Modelari stiintifice in conditii spatiale si simulate pentru materia interplanetara, interstelara, intergalactica, camp gravitational, cosmologie si astrofizica stelara: Studii privind simetriile non-generice ale metricilor de interes cosmologic. Dezvoltari de metode cinetice pentru modelarea ciocnirilor de sisteme macroscopice multicomponente in spatiul cosmic (formari de inele planetare). Studii de procese atomice in campuri electromagnetice intense (procese de ionizare multielectron si fotoasocieri) cu aplicatii la astrofizica moleculara Caracter: cercetari fundamentale cunoasterea Universului dezvoltarea altor domenii ale stiintei Conexiune internationala: colaborari directe, conventii si protocoale cu centre din EU, SUA, etc. Universitatea Çankaya Universitate Cergy Politecnico di Torino CSU Fresno Instituto Superior Tecnico, Lisabona

Perspective de Aplicare / Dezvoltare / Continuare / Transfer in Urma Finalizarii: 

Perspective de Aplicare / Dezvoltare / Continuare / Transfer in Urma Finalizarii

Lucrari: 

Lucrari PUBLICATII IN REVISTE Fermions in Taub-NUT Background, International Journal of Modern Physics A, vol. 17, no. 6-7, 1049-1054, (2002) Dirac Spinor Waves and Solitons in Anisotropic Taub-NUT Spaces, Classical and Quantum Gravity, no. 18, 49-21, (2001) Anholonomic Frames, Generalised Killing Equations and Anisotropic Taub-NUT Spinning Spaces, Nuclear Physics B 626, 239-264 (2002) Modeling and analytic Problems for a Generalized Boltzmann Equation for a Multicomponent Reactin Gas, Nonlinear Analysis Real World Appl 4 189-202 (2003) Time Dependent Analysis of Tunneling Effect in the Formation of Ultracold Molecules via Photoassociation of Laser – Cooled Atoms, Eur. Phys. J. D 21, 191 – 204 (2002) Hierarchy of Dirac, Pauli and Klein-Gordon Conserved Operators in Taub-NUT Background, J. Math. Phys. 43 2978 (2002) Spinning Particles and Dirac Operators in Taub-NUT Background, Rom. Journ. Phys. 47, 519-530, (2002) Multiphoton Ionization of Magnesium in a Ti-Saphire Laser Field, trimsa la EJPD Coherent Phase Control in Autoionization of Magnesium by a Bichromatic Laser Field, trimsa la EJPD CONTRIBUTII LA CONFERINTE SI LECTII INVITATE Fermions on Curved Space-Time, International Conference on Quantum Field Theory Under the Influence of Extreme External Conditions, Leipzig, 2001 Estimations to Simulation Scheme for Nonlinear Boltzmann-Type Equations, The 2-nd International Colloquium "Mathematics in Engineering and Numerical Physics" Aprilie 2002 Bucharest Multiphoton Ionization of Magnesium in a Laser Field, International Conference on Multiphoton Processes (ICOMP) iX, Elounda, Greece, 18 – 22 Octombrie 2002 Multiphoton Ionization of Magnesium in a Strong Ultrashort Laser Field, Prezentare Orala la Intalnirea de Grup ATTO, Viena, Austria, 6 – 7 Februarie 2003 Towards Control of the Formation of Ultracold Molecules using Chirped Laser Pulses, acceptata la XXIII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC), Stockholm, Suedia, 2003 Symmetries and Supersymmetries of the Dirac-Type Operators on Curved Spaces, Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics, 23-29 iunie 2003, Kiev, Ucraina IN PREGATIRE: 3 lucrari

authorStream Live Help