Звук и буква ж 1 час

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Феята на буквите задачка ви поставя! Буквичка промени и нова дума получи! зън с ън зее с ее роза ро с а боза бо с а в ън в ее р ее п ее л ее ро б а

PowerPoint Presentation:

Есен в нивата се сее, а пък лете, щом узрее, жънат го - ми каза баба – и от него правят хляба. Що е то?

PowerPoint Presentation:

Звук и буква Жж

PowerPoint Presentation:

Къде е мястото на ж? б в д п ф т ж

PowerPoint Presentation:

Печатни букви Жж Ръкописни букви Жж

PowerPoint Presentation:

Четем срички жа жъ жо жу же жи

PowerPoint Presentation:

Четем срички жал жъл жен жел

PowerPoint Presentation:

Открий мястото на звук ж в думата.

PowerPoint Presentation:

Открий мястото на звук ж в думата.

PowerPoint Presentation:

Открий мястото на звук ж в думата.

PowerPoint Presentation:

Четем думи ! же на рав ле

PowerPoint Presentation:

Четем думи ! ре жа ни ле

PowerPoint Presentation:

Четем думи ! тъ жен не сне

PowerPoint Presentation:

Четем думи ! свеж а о и

PowerPoint Presentation:

Подготвяме се да четем текст ! звън ва свет ва же лез ни трам вай

PowerPoint Presentation:

Четем в буквара !

PowerPoint Presentation:

Изреченията в текста са:

PowerPoint Presentation:

На коя картинка е изобразен водач на трамвай?

PowerPoint Presentation:

Кои от думите в текста завършват по един и същи начин? жам плам трамвай май

PowerPoint Presentation:

Свържи думите по двойки. ароматен остър дребен божур жълъд нож

PowerPoint Presentation:

Свържи частите на изреченията. Прочети. Можем да преминем рожден ден. Да отиваме на на зелено.

PowerPoint Presentation:

На кой ред са написани имена на селища. Жени, Снежана, Павел Пловдив, Жеравна, Варна

PowerPoint Presentation:

ж и ра ф ж е ра в

PowerPoint Presentation:

Буквичката ж жужи, песничка заслужи ти.

authorStream Live Help