АКТ введення в експлуатацію кабінету румунської мови та літератури

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

АКТ введення в експлуатацію кабінету румунської мови та літератури Хряцьківського НВК АКТ № до Договору від « » ____________201__ р. введення в експлуатацію кабінету румунської мови та літератури Герцаївський район с. Хряцька вул. Центральна 270-А Чернівецької обл. «__»________ 201__ р. Ми що нижче підписались представник ПОСТАЧАЛЬНИКА директор НП «_____________» ___________________________ що діє на підставі доручення від «___» ___________201__р. та ОТРИМУВАЧ директор ________________ ЗОШ І-ІІІ ступенів м._________ вул. ____________________________________________________________ __________________________________ своїми підписами засвідчуємо: ПОСТАЧАЛЬНИКОМ здійснено введення кабінету румунсьої мови та літератури в експлуатацію. Перевірено на працездатність і визнано придатним експлуатації кабінету румунської мови та літератури для використання під час вивчення шкільних дисциплін згідно з документацією на нього. Термін гарантійного обслуговування 2 роки з дня підписання ОТРИМУВАЧЕМ цього акту. Претензій до якості та кількості поставлених та введених в експлуатацію кабінету румунської мовита літератури ОТРИМУВАЧ не має. Номер телефону спеціаліста по гарантійному ремонту та адреса: ПЕРЕДАВАВ Представник постачальника ____________________/______________ Прізвище ініціали М.П. ПРИЙНЯВ Представник отримувача ____________________/______________ Прізвище ініціали М.П.

authorStream Live Help