Сучасний урок

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інтерактивні технології навчання

Comments

Presentation Transcript

Сучасний урок:

Сучасний урок Інтерактивні технології навчання Підготувала: методист ЛВППУ Приходня С.М.

Slide2:

Учнів , їх особисту гідність і їх потреби треба так само шанувати, як і старших, і тільки поводячись з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна виховувати чесних, щирих, правдолюбних і справді вільних людей. Іван Франко

ВИХІДНІ ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ: - це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями. – це те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості. – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу. – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. :

ВИХІДНІ ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО УРОКУ: - це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями . – це те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості. – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу . – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В.О.Сухомлинський

Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи:

Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою і завданнями

Цілепокладання та цілереалізація уроку:

Цілепокладання та цілереалізація уроку Мета Завдання Форми Методи Засоби Взаємодія Результат

Урок як форма організації навчання:

Урок як форма організації навчання Наприкінці XVI — на початку XVII ст. як індивідуальна, так і індивідуально-групова форми організації навчання вже не відповідали потребам суспільства. В братських школах України, Білорусії та деяких інших країн виникло групове навчання, яке і стало основою класно-урочної форми навчання, обґрунтованої та вдосконаленої Я.А.Коменським

Елементи організації процесу навчання:

Елементи організації процесу навчання Основною одиницею занять є урок. Учні об'єднані в групи за віком . Існує постійний склад групи на весь період навчання. Заняття обов'язкові для всіх. Існує розклад занять, перерв, єдиний навчальний рік і канікули. Робота всіх учнів у кабінеті відбувається одночасно і по одній темі за єдиним для всіх учнів планом. Навчальним процесом на уроці керує викладач.

Інтерактивна модель навчання:

Слово « інтерактив » прийшло до нас з англійської від слова « interact », де « inter » — взаємний і « ас t ;» — діяти . Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивна модель навчання

Організація інтерактивного навчання передбачає::

Організація інтерактивного навчання передбачає : 1 2 3 Моделювання життєвих ситуацій Використання рольових ігор Спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації

«Піраміда навчання» :

«Піраміда навчання»

Дослідження психологів:

Дослідження психологів читаючи очима, може запам'ятати 10% інформації, слухаючи — 26% , розглядаючи — 30% , слухаючи і розглядаючи — 50%, обговорюючи — 70%, особистий досвід — 80%, спільна діяльність з обговоренням — 90% , навчання інших — 95%

Slide12:

Використання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 % поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу. Наочність варта не тільки сотень слів, а й утричі ефективніша за одні лише слова

Головні принципи , яких потрібно дотримуватися під час використання інтерактивних методів навчання::

Головні принципи , яких потрібно дотримуватися під час використання інтерактивних методів навчання: Доброзичливість :  - бо якщо на уроці не має взаєморозуміння, порядку, то результати у навчанні та вихованні будуть значно нижчими.   Наочність   – 2-3 рази на урок обов’язково   потрібно змінювати форми роботи з використанням різних наочних матеріалів, які частіше всього самому або з учнями доводиться виготовляти. Саме така зміна концентрує увагу, покращує засвоєння  матеріалу . Доступність   викладання матеріалу – необхідно вибрати найбільш важливі відомості, що стосуються теми, і викладати їх в залежності від контингенту групи. Наприклад, якщо це група ТУ, де учні більш дорпослі , відповідальніші, трудолюбивіші , які вміють слухати і розуміти, то матеріал по темі можна викладати значно ширше і значно складніше.

 З інтерактивних методів навчання  можна використовуються такі: :

  З інтерактивних методів навчання   можна використовуються такі : 1. Метод «Керована лекція».   Готуючи таку лекцію, викладач розділяє навчальний матеріал на логічно завершені частини. Виклад однієї частини не перевищує 5 хвилин. Потім учні самостійно конспектують викладений матеріал, зачитують конспект, перевіряють один одного.

2. Метод «Лекція з паузами»  навчальний матеріал викладач також розділяє на декілька логічно завершених частин. Викладає повний матеріал, учні конспектують і після кожної частини виконують завдання. -         підкреслюють два основних положення з викладу вчителя; -         складають таблиці; -         обмінюються конспектами і перевіряють записи один одного щодо повноти і точності; :

2. Метод «Лекція з паузами»   навчальний матеріал викладач також розділяє на декілька логічно завершених частин. Викладає повний матеріал, учні конспектують і після кожної частини виконують завдання. -         підкреслюю ть два основних положення з викладу вчителя; -         складаю ть таблиці; -          обмінюють ся конспектами і перевіряють записи один одного щодо повноти і точності;

3.     Метод «Лекція з допомогою учнів».  На початку вивчення нової теми з допомогою учнів ставляться питання, які бажано розкрити в лекції. А також учні готують свої приклади стосовно нового матеріалу («Які типи розподіляючих пристроїв чи електричних двигунів ви бачили на робочих місцях, де проходили виробничу практику на підприємствах?») :

3.       Метод «Лекція з допомогою учнів».   На початку вивчення нової теми з допомогою учнів ставляться питання, які бажано розкрити в лекції. А також учні готують свої приклади стосовно нового матеріалу («Які типи розподіляючих пристроїв чи електричних двигунів ви бачили на робочих місцях, де проходили виробничу практику на підприємствах?»)

- підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей; - поглибленню знань з предмета; підвищенню кругозору учнів; - перевірці знань учнів в ігровій та захоплюючій формі; - зняттю втомленості учнів; - активному розвитку пізнавальних процесів в учнів. :

- підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей; - поглибленню знань з предмета; підвищенню кругозору учнів; - перевірці знань учнів в ігровій та захоплюючій формі; - зняттю втомленості учнів; - активному розвитку пізнавальних процесів в учнів. Використання інтерактивних уроків сприяє:

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: :

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію.

Кредо інтерактивного навчання :

Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю . Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю . Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти . Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок . Коли я передаю знання іншим, я стаю МАЙСТРОМ

ТЕСТ “Хто ти?”:

ТЕСТ “Хто ти?” З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби

Результат::

Результат: Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість ( квадрат ) Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість ( прямокутник ) Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись ( коло ) Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність ( трикутник ) Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне ( зигзаг )

У своїй роботі кожний педагог повинен керуватися такими заповідями::

У своїй роботі кожний педагог повинен керуватися такими заповідями: Кожна дитина талановита Кожна дитина має право на помилку Кожна дитина має право на вільний творчий пошук

У таких випадках ПЕДАГОГ повинен бути::

У таких випадках ПЕДАГОГ повинен бути: Філософ Майстер Психолог Віра в життя Віра в дитину Віра в себе

Slide24:

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю. А. Дістервег

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

authorStream Live Help