Geometria 10

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Prof. Catana Cristina Dm. Proiect didactic Clasa -10

Slide2:

28 noiembrie Tema în clasă Proprietăţile planelor paralele

Slide3:

Poziţiile relative ale două plane; Proprietatea planelor concurente; Planele paralele; Criteriul de paralelism al dreptelor; Proprietatea fundamentală a planelor; Poziţia reciprocă a dreptei şi planului, Ce reprezintă următoarele notări: ‖ ; ⊥; ×; ∸; ∉; ∈ Pentru care din figurile date sun potrivite aceste notări ? А А а b a А b a Interogare teoretică:

Slide4:

Teoremă: (despre planele paralele şi planul secant) Dacă două plane paralele se intersecteză cu al treilea, dreptele de intersecţie sunt paralele. Dacă α ‖ β, atunci AD ‖ BC Teoremă: (despre egalitatea unghiurilor dintre dreptele concurente) dacă două drepte concurente sunt respectiv paralele cu alte două drepte concurente, atunci unghiul dintre primele drepte este egal cu unghiul dintre celelalte două. Adică, dacă a ₁×b₁=A₁ şi a×b=A, iar a ₁‖a şi b₁‖b atunci 𝜑=𝜑₁.

Slide5:

А В С Construirea unghiului , egal cu cel dat. О D E

PROBLEMA 258:

PROBLEMA 258 Fig.147 ABxBC=B A ₁B₁×B₁C₁=B ₁ AB‖A₁B₁, BC‖B₁C₁ de unde <ABC=<A₁B₁C₁ ABxBC=B A ₁B₁×B₁C₁=B ₁ AB‖A₁B₁, BC‖B₁C₁ de unde <ABC=<A₁B₁C₁ Fig. 148 (independent)

Fig. 150 LM, PL, QM :

Fig. 150 LM, PL, QM Pentru a obţine plan secant dreptele de intersecţie trebuie ... Problema 260 Fig. 151 NK, MD, CL Fig. 152 PR, RQ

Pr. 277:

Pr. 277 Planul ABC intersectează planele paralele α şi β după dreptele paralele MN şi M ₁N₁. Atunci ΔMAN ∾ ΔM₁A₁N₁. Din asemănarea triunghiurilor obţin proporţia:

Slide10:

Tema pentru acasă: De repetat §7 De rezolvat pr. 258(fig. 149), 277(2)

authorStream Live Help