Reptilele

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

TEMA : Î nmultirea ş i dezvoltarea reptilelor . Diversitatea reptilelor . Importanta lor in natura ş i î n viata omului .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

* Clasificarea reptilelor. * Înmulţirea şi dezvoltarea reptilelor. * Importanţa reptilelor în natură şi în viaţa omului. 1. Moment organizatoric

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Deviza lecției: Gândim – rapid Răspundem – corect Muncim - efectiv

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

2. Actualizarea cunoștințelor: Ce este biologia ? С are sunt compartimentele biologiei ? Ce este zoologia ? Ce este sistematica ? Cine pentru prima detă a propus unitățile sistematice ? Numiți unitățile sistematice. Ce este specia ?

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

3. Lucru individual: Dictare terminologică. Lucru în grup. Lucru în perechi.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

4 . Predarea temei noi: Tema: Î nmultirea ş i dezvoltarea reptilelor . Diversitatea reptilelor . Importanta lor in natura ş i î n viata omului .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Caracteristica generală: Herpetologia – este știința ce studiază reptilele. Reptilele sunt o clasă de vertebrate ovipare . Sunt animale poichiloterme . Corpul are cap, trunchi şi coadă. C orpul acoperit de o piele groasă solzoasă , placi cornoase sau scuturi . F ără picioare sau cu picioare scurte , dispuse lateral . Înmulţirea şi dezvoltarea decurge pe uscat. Oul este înconjurat de membrane protectoare. Se cunosc aproximativ 7 000 de specii de reptile ,dintre care în Ucraina 20 de specii.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

4. Diversitatea reptilelor : Cl. Reptilele Ord. Scvamatele Ord. Crocodilienii Ord. Broaşte- ţestoase

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Ord. Scvamatele Subordinul Ş op î rlele Subordinul Ş erpii 3750 de specii 2400 de specii

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Alcatuirea corpului la şopârle : Culorea verde a corpului seamănă cu mediul în care traieşte. Capul se termină cu un bot ,în vârful căruia sunt situate nările. Ochii protejati de o membrana subtire si 2 pleoape . Urechiile sunt ca nişte membrane întinse . Limba este scurtă şi bifurcată , iar dinţii sunt concrescuţi cu maxilarele . Ei sunt mici şi conici. Trunchiul este acoperit cu solzi cornoşi, proveniţi din îngroşarea pielii ; ei apără animalul de uscăciune şi lovituri.Coada este lungă şi cilindrică Membrele scurte , acoperite cu solzi netezi ,sunt aşezate pe părţile laterale ale corpului .Ele se termină cu gheare . .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Fenomenul de autotomie : Autotomia se realizează sub acţiunea contractării puternice a muşchilor, una din vertebrele codale se rupe şi capătul cozii cade. Peste un timp partea pirdută se regenerează .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Inmultirea ș opirlelor Prin ou ă depuse de femel ă in locuri î nsorite . Ele sunt clocite cu ajutorul caldurii soarelui . In luna iunie , femel a depune 5-13 ou ă. Durata de ecloziune in 45-60 de zile . Puii au 3-4 cm . Dezvoltarea este directă.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

CAMELEONUL Ş op â rl ă exotic ă care ş i -a c âş tigat notorietatea datorit ă capacita ţ ii de a- ş i schimba culoarea pielii , a devenit in ultimele decenii un animal de companie r â vnit ş i extrem de î ndr ă git . Exist ă peste 100 de specii diferite de cameleoni , jum ă tate din acestea tr ă ind cu predilec ţ ie î n insula Madagascar (Africa).

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Varanul de Komodo Acești uriași , care pot atinge 3 m lungime ș i o greutate de până la 80 kg , sunt considerați balaurii zilelor noastre . Se hrănesc , î n general, cu mamifere mici , păsări și șerpi , dar sunt capabili să ucidă și animale de dimensiuni mai mari , cum ar fi porcii , căprioarele sau caprele . Dacă prada scapă de mușcătura varanului , ea este ucisă ulterior de infecțiile cauzate de bacteriile conținute î n saliva acestei șopârle .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Alcatuirea corpului la şerpi: Șerpii, sunt reptile cu solzi a căror principală caracteristică este mobilitatea unică a oaselor faciale . F orma lungă a corpului și lipsa membrelor. Capul , trunchiul și coada sunt acoperite de solzi duri .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Șerpii îi putem grupa în : Șerpi neveninoși . Anaconda; Pitonul; Șarpele de casă; Șarpile boa; Șarpele orb; Șerpi veninoși. * Cobra regală; * Vipera de stepă; * Vipera comună; * Șarpele cu clopoței; * efa . Herpetofobie – frică de reptile.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

ANACONDA Anaconda este un şarpe semi- acvatic neveninos care trăieşte în America de Sud .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

COBRA Cobra este unul dintre cei mai mari șerpi veninoși, atingând lungimi de până la 5,7 m și greutatea de 20kg. Veninul său este atât de puternic încât cantitatea injectată la o singură mușcătură poate ucide 20 de oameni.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

VIPERA Viperă are corpul scurt (0,75 m), capul mai lat decât corpul , de formă triunghiulară , cu o pată neagră în zigzag care se întinde de-a lungul corpului şi una în formă de V pe cap . Vânează noaptea . Hrana preferată sunt şoarecii .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Șarpele cu clopoței Șarpele cu clopoței este o specie de șarpe veninos care trăiește în America de Nord, având o lungime de până la 2 metri și a cărui coadă este prevazută cu solzi cornoși ce produc un zgomot caracteristic . Se hrănește cu broaște , șoareci , șopârle , insecte și cu alți șerpi .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Alcatuirea corpului la crocodil: Mediul de viaţă – semiacvatic, pe uscat ei ies pentru odihnă şi înmulţire. Corpul alcătuit din : cap, trunchi şi coadă. Corpul acoperit cu plăci cornoase. Membrele situate pe părţile laterale ale corpului. La membrele posterioare între degete există membrană înotătoare.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Femelele depun ouă , protejate de o membrană , în nisip sau gropi săpate în pământul afânat . Alţi crocodili : a ligatorii din America de Sud şi Centrala , gavialul de Gange din India, caimanul din America de Sud şi Central ă .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Inmultirea c rocodililor La patru s ă pt ă m â ni de la î mperechiere femela depune ou ă le , iar dupa trei luni de a ş teptare puii fac primii pa ş i . Cuiburile in care sunt depuse ou ă le sunt facute pe malurile r â urilor , pe plaje , aproape de ap ă pentru ca puii sa fie bine protejati de atacatori . Femela depune intre 30 si 60 de ou ă , apoi camufleaz ă cuibul . Petrece putin timp acolo pentru a nu atrage atentia prad ă torilor care ar putea m â nca ou ă le .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Crocodilul ul de Nil Capul mare și plat are un bot lung, în vârful căruia se găsesc nările. Gura largă are pe maxilare dinți conici, neegali si puternici. Ochii sunt așezați spre înapoi și mult în sus. În apă, nările și urechile se închid. Corpul este acoperit cu plăci cornoase. Coada este aproximativ de aceeași lungime cu corpul și foarte puternică; ea este organul principal pentru mișcarea în apă. Cocodilul tr ă ie ș te pe p ă m â nt de acum 70-100 de milioane de ani , de pe vremea dinozaurilor .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

ALIGATOR Aligatorii și crocodilii sunt adesea confundați deși ei sunt foarte diferiți. Aligatorul are o față rotundă și lată, iar botul este și el rotund și scurt, în timp ce crocodilul are o față lungă și îngustă. Dinții de jos ai aligatorului nu sunt vizibili când ține gura închisă.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Ordinul Broa ş tele -ţ estoase Se cunosc 330 specii in Ucraina 1 specie Broasca ţ estoas ă de balt ă . Traiesc pe uscat , in bazinele cu ap ă dulce si marin ă . Corpul protejat de un scut cornos . Se hranesc majoritatea ierbivor , dar sunt si rapitori care se hranesc cu pie ş ti,amfibieni sau animale nevertebrate . Cele mai mari : Broasca-țestoasă verde – 1m și masa -450 kg Broasca-țestoasă elefa nt -2m ș i masa 400kg. Ambele sunt înscrise în Cartea Roșie Internațională .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Inmultirea broaștelor-țestoase Femela depune 3 - 6 ouă în nisip .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Broasca ţestoasă de Florida Cunoscut ă ş i sub denumirea de broasca ţ estoas ă cu t â mple ro ş ii, broasca ţ estoas ă de Florida se g ă se ş te printre primele preferin ţ e ale iubitorilor de anim ă lu ţ e exotice . Îş i are originile î n regiunile subtropicale ale Americii Centrale ş i de Nord, î nt â lnindu -se cu predilec ţ ie î n Statele Unite ş i Mexic . Datorit ă admira ţ iei de care s-a bucurat din partea iubitorilor de anim ă lu ţ e, broasca ţ estoas ă de Florida a ajuns s ă fie r ă sp â ndit ă pe î ntreg mapamondul .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Broasca ț estoas ă Ț estoasele gigant din insulele Galapagos pot atinge lungimea de 1,2 metri , greutatea de 385 de kilograme ș i o v â rst ă de peste 150 de ani .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Rolul reptilelor în natură: Reptilele servesc ca hrană pentru multe animale. Şerpii nimicesc un număr mare de rozătoare - dăunători a agriculturii. Şopîrlele nimicesc – insecte dăunătoare. Deci reptilele constituie o verigă importantă în lanţul trofic.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Rolul reptilelor în viaţa omului: Unele specii de şerpi, broaşte ţestoase, crocodil sunt consumate de cotre om. Omul foloseşte pielea de şarpe şi crorodil la confecţionarea încălţămintii, genţilor, curelilor. b răţărilor ... Din carapacea de broască ţestoasă se confecţionează scrumieri, trofee sau suvenire. Veninul şerpilor este folosit în medicină pentru fabricarea medicamentelor.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Reptile înscrise în Cartea Roșie a Ucrainei : Șopârla–fus , geconul-de-Crimea , vipera-de-spepă, șarpele –de-casă , șarpele-neted , șarpele cu pântece galben, șarpele târâtor leopard , broasca-țestoasă verde.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

5. Consolidarea materialului. Ce sunt reptilele. Ce ordine aparțin clasei reptilelor. Cu ce este acoperit corpul reptilelor. Ce este autotomia. Ce este herpetologia. Ce este herpetofobia. Ce împortanță au reptilele în natură. De ce reptilele necesită protecție

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

6. Notarea elevilor 7. Temă pentru acasă: De învăţat paragragul 19; de clasificat următoarele specii: camelionul, aligatorul, vipera,broasca ţestoasă de baltă, şopîrla cenuşie, pitonul.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Stiati ca .. C rocodilul casca gura din acelasi motiv din care cainii gafaie . Crocodililor le place sa stea in ape dulci . Crocodilul mascul poate atinge si peste trei metri lungime . Exista si unele cazuri , de crocodili uriasi care pot atinge 5 sau 6 metri lungime . Crocodilul nou-nascut e de trei ori mai mare decat oul din care abia a iesit . Crocodilul de Nil poate ajunge la o viteza de 46,67km/h. Exista in jur de 23 de specii de crocodili , iar multe din ele au disparut .

Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de realizări.:

Șopârla basilic poate merge pe apă . Varanul uriaş a fost descoperit la începutul sec al XX-lea, pe Insula Komodo, din Arhipelagul Indonezian. Este cea mai mare şopârlă de pe planetă masculul are 3 m. Camilionii își schimbă culoarea mereu. Stiati ca .. .

authorStream Live Help