моя хімічні властивості спиртів

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Тема уроку::

Тема уроку : Хімічні властивості спиртів. Добування та їх застосування

Завдання на урок::

Завдання на урок : поглибити знання про хімічні властивості органічних речовин на прикладі хімічних властивостей спиртів ; визначити вплив функціональної групи спиртів на їх хімічні властивості ; розкрити основні способи одержання спиртів ; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій , спостерігати , аналізувати , робити висновки . з’ясувати можливість застосування спиртів в народному господарстві

Девіз уроку::

Девіз уроку: «Немає у світі пагорба, якого наполегливість урешті-решт не досягне» ( Ч.Діккенс )

Очікувані результати::

Очікувані результати : Знати :    хімічний склад, молекулярні , структурні   формули спиртів Розуміти : суть поняття гідроксильна група Вміти : складати рівняння хімічних реакцій   спиртів , виявляти хімічним способом  гліцерин серед інших сполук ; пояснювати застосування спиртів  

План::

План : 1 . Історія походження назв спиртів  2. Добування спиртів  3. Хімічні властивості 4. Застосування      

Органічна хімія - хімія сполук Карбону :

Органічна хімія - хімія сполук Карбону 1. Які елементи можуть входити до складу органічних сполук? 2. Які елементи входять доскладу вуглеводнів? 3. Які хімічні зв’язки існують між атомами елементів у вуглеводнях? 4. Яку валентність має атом Карбону у органічних сполуках?

Історія походження назв спиртів: :

Історія походження назв спиртів : Метанол   –“ деревний спирт ”. Уперше добутий у XVIII ст. (перегонкою деревини). Етанол  – “винний спирт” , “горюча вода ”. Перша сполука синтезована людиною.   Добута перегонкою вина VIII ст. Гліцерин    – “ олійний цукор ”. Добутий з оливи у XVIII ст .

Добування:

Добування Промислові методи добування спиртів Метанол добувають, пропускаючи синтез-газ над змішаним цинк-хромовим каталізатором ( Zn О / Сг 2 О 3 ): CO + 2H 2 → CH 3 OH метанол Етанол добувають спиртовим бродінням вуглеводів (глюкози, фрукто-зи , крохмалю, хлібних злаків або целюлози) під дією природних ферментів (дріжджів): С 6 Н 12 О 6 → 2С 2 Н 5 ОН+ 2СО 2 або гідратацією етену в газовій фазі з використанням ортофосфатної кислоти, як каталізатора процесу добування технічного етанолу: Н 2 С = СН 2 +Н 2 О → СН 3 – СН 2 – ОН Лабораторні методи добування спиртів Гідроліз галогенопохідних алканів водним розчином лугів:

Хімічні властивості:

Хімічні властивості У хімічних реакціях гідроксисполук можливе руйнування одного з двох зв’язків: C −OH з відщепленням ОН-групи; О−H з відщепленням Гідрогену . Це можуть бути реакції заміщення, у яких відбувається заміна −OH або Н, або реакція відщеплення, коли утворюється подвійний зв’язок .

Спирти:

Спирти — нейтральні речовини, незважаючи на наявність гідроксильної групи, спирти не змінюють забарвлення індикаторів, не вступають у хімічні реакції з водними розчинами лугів і розведених кислот. Лабораторні спиртівки заповнюють 98%-м спиртом. Який висновок можна зробити про горючість спиртів?

Основні правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті  хімії:

Основні правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті  хімії Виконуйте тільки ті досліди, що узгоджені з учителем. Забороняється брати речовини руками і пробувати її на смак. Для визначення запаху речовини треба долонею зробити рух під отвору посудини до носа. Відкривши склянку з реактивом, ставте пробку догори. Посудину, з якої взято реактив, відразу закривайте пробкою і ставте на місце. Надлишок узятого не зливайте (не зсипайте) у ту ж саму посудину, а лише у спеціальну посудину.  Під час нагрівання пробірок і колб з реактивами користуйтесь тримачем. Отвір посудини спрямовуйте в бік від тих, що працюють поруч. Нагрівайте посудину з реактивом рівномірно, увесь об'єм рідини, не вище її рівня. Не зазирайте в посудину, яку нагріваєте або в яку наливаєте реактив. Якщо кислота або луг потрапили на руки або одяг, негайно змийте їх великою кількістю води і повідомте про це вчителя. Кислоту слід наливати у воду повільно, тонким струменем, переміщуючи; категорично забороняється наливати воду в кислоту.

Горіння або повне окиснення :

Горіння або повне окиснення C 2 H 5 OH +3O 2  → 2CO 2  ↑+ 3H 2 O 2CH 3 OH + 3O 2  → 2CO 2  ↑+ 4H 2 O   C 5 H 11 OH + 8O 2  → 5CO 2 ↑+ 6H 2 O C 6 H 13 OH + 9O 2  → 6CO 2 + 7H 2 O

Неповне окиснення спиртів:

Неповне окиснення спиртів CH 3  – CH 2  – OH + CuO → CH 3  – CHO + С u + H 2 O Реакцію взаємодії етанолу з купрум (ІІ) оксидом можна використовувати як якісну на етанол , так як утворюється альдегід, що має характерний запах – запах зеленого яблука.

Реакції за зв’язком O–H :

Реакції за зв’язком O–H До найбільш характерних реакцій спиртів, що відбуваються з розривом зв’язку O −H, належать такі: реакції заміщення атома Гідрогену на метал з утворенням акоголятів 2CH 3  – CH 2 – OH + 2Na →  2CH 3  – CH 2  – ONa + H 2↑ натрій етилат  

Реакції заміщення ОН -групи:

Реакції заміщення ОН - групи Заміщення гідроксогрупи–ОН на галоген відбувається в реакції спиртів з галогеноводнями в присутності каталізатора — сильної мінеральної кислоти (наприклад, концентрованої H 2 SO 4 ). При цьому спирти проявляють властивості слабких основ. CH 3  – CH 2 – OH +  НСІ →  CH 3  – CH 2  – СІ + H 2 О

Дегідратація:

Дегідратація Дегідратація — відщеплення води, відбувається під дією концентрованої сульфатної кислоти. За температури понад 140°С протікає внутрішньо-молекулярна дегідратація з утворенням подвійного зв’язку : CH 3 − CH 2 − OH → CH 2 = CH 2 + H 2 O етен За температури менш ніж 140°С протікає міжмолеку-лярна дегідратація з утворенням етерів: CH 3 − OH + CH 3 − OH → CH 3 − O − CH 3 + H 2 O диметиловий етер

Якісна реакція на гліцерин:

Якісна реакція на гліцерин На відміну від одноатомних спиртів гліцерин взаємодіє з гідрооксидами важких і лужних металів .  Для аналітичного визначення   гліцерину проводять реакцію з купрум (  II)  гідроксидом . У результаті реакції при додаванні до блакитного осаду купрум (ІІ) гідроксиду розчину гліцерину утворюється розчин яскраво-синього кольору.

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Головоломка.:

Головоломка. В О Ж Х Б З Й О Д Л З А Щ Д Д Н О Г Г Ш Л А О О В А Г О У А К О Т Н Р П Т С Д О Е П О О И Н А К А Л М Г Е Т У В П Н Е В О Ц І Е И Н И М Й Ф Н Й П Й Н И Й

Запитання до головоломки:

Запитання до головоломки Молекула спирту складається з таких хімічних елементів: карбон, гідроген і ….. Спирт, який складається з декількох гідроксильних груп називається….. В якому полярному розчиннику добре розчиняються спирти… Для спиртів характерний….. зв ’ язок Спирт, який складається з однієї функціональної групи називається… Назви спиртів мають суфікс…..

Завдання :

Завдання Напишіть рівняння хімічних реакцій, щоб здійснити ланцюжок перетворень: C 2 H 5 Cl                                        ↑ C→CH 4 → CH≡CH → CH 2 =CH 2 →C 2 H 5 OH→CH 3 CНО                                            ↓                                      C 2 H 5 ONa

Домашнє завдання:

Домашнє завдання Прочитати: параграф 27, впр. 1-6 «підготувати повідомлення “Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини.”

Дякую за співпрацю!:

Дякую за співпрацю!

authorStream Live Help