презентація моя

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Презентація Кохан Марії Дмитрівни

Slide2:

Вже встало сонце і торкнулось тихо Ясним промінням сонних яворів, І ранок задзвенів веселим сміхом, Щасливим сміхом наших школярів. Заходжу в клас – і серце б ' ється часто, Я віддаюся праці залюбки… Моє важке, моє тривожне щастя – Учительське, найбільше з щасть людських. Кохан Марії Дмитрівни

Slide3:

На покутській славетній землі, Врожаями й садами багатій, Є найкраще у світі село Й називається гарно – Чернятин. Кохан Марії Дмитрівни

Slide4:

Чернятинська загальноосвітня школа I - III ступенів Кохан Марія Дмитрівна

Кохан Марія Дмитрівна:

Кохан Марія Дмитрівна Вчитель хімії в Чернятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича в 2004 році за спеціальністю “Хімія” та здобула кваліфікацію хіміка, викладача. Вчитель другої категорії. Кохан Марії Дмитрівни

Slide6:

Педагогічний стаж – 8 років З 2007 року працюю учителем хімії Чернятинської загальноосвітньої школи Городенківського району Івано-Франківської області

Slide7:

Підвищення кваліфікації Березень, 2009 - курси підвищення кваліфікації учителів хімії в Івано-Франківському обласному інститут післядипломної педагогічної освіти Спеціальність «Хімія». Свідоцтво № 1600 Січень, 2014 - курси підвищення кваліфікації учителів хімії в Івано-Франківському обласному інститут післядипломної педагогічної освіти Спеціальність «Хімія». Свідоцтво № 526

Slide8:

Результати педагогічної діяльності: 2010-2011 н.р . Франків Ірина, учениця 10-го класу зайняла І місце у ІІ етапі районної олімпіади з хімії; 2011-2012 н.р . Франків Ірина, учениця 11-го класу зайняла ІІ місце у ІІ етапі районної олімпіади з хімії; 2013-2014 н.р . Кохан Віталій, учень 8-А класу зайняла І місце у ІІ етапі районної олімпіади з хімії;

Моє педагогічне кредо: В кожній дитині живе талант, кожна дитина – особистість. Зумій це своєчасно побачити, зрозуміти та розвити:

Моє педагогічне кредо: В кожній дитині живе талант, кожна дитина – особистість. Зумій це своєчасно побачити, зрозуміти та розвити Кохан Марії Дмитрівни

Slide10:

Т Е М А: Використання інформаційних технологій на уроках хімії Кохан Марії Дмитрівни

Slide11:

можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позакласну роботу; розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел, що значно допоможе їм у підготовці до ЗНО; Основні завдання: моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставини та відповідної ситуації; застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність. залучення до роботи всіх учнів, самих активних на уроці заохочую різними формами оцінювання; Кохан Марії Дмитрівни

Slide12:

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: «Те, що я чую, я забуваю. Кохан Марії Дмитрівни

Slide13:

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Те, що я бачу, я пам’ятаю. Кохан Марії Дмитрівни

Slide14:

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Те, що я роблю, я розумію». Кохан Марії Дмитрівни

Обгрунтування проблеми:

Обгрунтування проблеми До школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

Slide16:

Актуальність зазначеної проблеми обумовлена трьома основними чинниками : перший - це швидкі темпи інформатизації суспільства ; другий - полягає в необхідності під-вищення інтересу учнів до вивчення пред-метів та у створенні позитивної мотивації до процесу навчання ; третій чинник – це ефективне використання навчально-мето - дичного забезпечення

Slide17:

Новизна полягяє у створенні власних мультимедійних презентацій для використання у навчально-виховному процесі початкової школи. Адже, використання ІКТ на уроках в початкових класах дозволяє інтенсифікувати діяльність вчи- теля і школяра, підвищити якість навчання предметів, краще та повніше відобразити істотні ознаки досліджуваних об'єктів і явищ. Практична значущість досвіду: розроблені уроки з використанням ІКТ дозволять підвищити ефективність уроку , урізноманітнити навчальний процес,а також можуть використовуватися іншими вчителями.

Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) -:

Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання. Дана технологія використовується вчителями епізодично, зокрема надається перевага її елементам. Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. Комп'ютер може використовуватися як при підготовці до уроку, так і на всіх його етапах в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Slide19:

Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами. За рахунок поєднання слухового й зорового подання інформації учень здатний засвоїти до 60 % інформації.

Мета та завдання вчителя :

Мета та завдання вчителя Мета: формування гармонійної, цілісної, особистості . Формування навичок роботи з комп’ ютером, інформаційної культури. Розвиток пам ' яті, уваги, творчих здібностей. Розвиток особистості, адаптованість до комп ' ютерної діяльності. Розвиток інтелектуальної активності дитини, пошук рішень проблемних ситуацій.

Використання ІКТ на уроках дозволяє мені :

Використання ІКТ на уроках дозволяє мені забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання; підвищити унаочненість навчального процесу; моделювати досліджувані процеси або явища; організувати колективну й групову форми роботи. А також: сприяє активізації уваги дітей; будить фантазію та спостережливість; формує алгоритмічне та логічне мислення, стимулює інтерес молодших школярів до навчальної діяльності.

Slide22:

Іформаційні технології, які я використовую на уроках хімії “ Періодична система ” ДК “Хімія 8-11 клас” “Хімія 9 клас ПП Контур плюс” Енциклопедія Хімія 10 клас 8 клас. ППЗ « КВАЗАР- Мікро» “Віртуальна Хімічна Лабораторія 8-11 клас” “хімічний калькулятор” „Хімія. 8-9 клас. Компілятор уроків” (видавництво "Мальва") Кохан Марії Дмитрівни

Slide23:

Впровадження інформаційних технологій, на різних етапах уроку тестування Презентація Створення кросвордів Створення лабіринтів Практичні роботи Демонстрація Лабораторні досліди Кохан Марії Дмитрівни

Slide24:

Висновок: Сьогодні комп'ютери стають неодмінним атрибутом нашого життя, інформаційні технології створюють нові можливості отримання людиною знань. Актуальність використання інформаційних технологій в навчанні хімії обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в навчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчаного (аудіальний, кинестетічеській, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня Кохан Марії Дмитрівни

authorStream Live Help