jing2x

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

hi....

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

(KAY ESTELLA ZEEHANDELAAR) PANITIKANG INDONESIA

Slide2:

  Ang Edukasyon sa Indonesia ay nasa ilalim ng pananagutan ng   Kagawaran ng Edukasyon at Kultura .  Dapat sumailalim ang lahat na mamamayan sa siyam na taong   sapilitang edukasyon  , na binubuo ng anim na taon sa   antas ng elementarya at tatlong taon sa antas ng sekondarya . Ang Saligang -Batas ng Indonesia ay nagsasaad din na may dalawang uri ng edukasyon ang bansa :  pormal at di- pormal . Ang pormal na edukasyon ay nahahati sa tatlong mga antas : primarya , sekondarya at tersiyarya .   Ang mga paaralan sa Indonesia ay pinapattakbo sa pamamagitan ng alinman sa pamahalaan ( negeri ) o pribadong sektor ( swasta ). Ang mga Islamic na paaralan naman ay nasa ilalim ng responsibilidad ng Ministry of Religious Affairs. URI NG EDUKASYON

Slide3:

Isa sa mga paraan ng pamumuhay ng Indonesia noon at ngayon :        Ang palay  ay isa sa mga hilaw na sangkap ng pagkain ng Indonesia at nag- iiba sa pagitan ng mga rehiyon sa paghahanda nito . Ang mainit at maanghang na pagkain mula sa rehiyon ng Padang ay maaaring matagpuan sa mga dalubhasang Padang restaurant sa buong kapuluan ng Indonesia. Ang   pagkaing Sundanese ay inihahain sa West Java, habang ang karamihan naman sa mga lugar ay may isang lokal na specialty, tulad ng inihaw na isda at pagkaing-dagat sa Makassar. Ang traditional na inumin ng Indonesian  ay kinabibilangan ng   isang alcoholic wine ( tuak ) na ginawa mula sa pulang asukal ng isang puno ng palma.Ang  Islam ay nagbabawal sa paggamit ng alkohol , gayunpaman , kaya   ang karamihan sa mga Indonesian ay  uminom na lang ng mahinang black tea na may pagkain .  PARAAN NG PAM UMUHAY

Slide15:

Kay Estella Zeehandelar ( Panitikang Indonesian) Mula sa mga liham ng isang Prinsesang Javanese Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo Japara , Mayo 25, 1899 Ibig na ibig kong makakilala ng isang " babaeng moderno ," iyong babaeng malaya , nakakapagmamalaki't makaaakit ng aking loob ! Iyong masaya , may tiwala sa sarili , masigla't maagap na hinaharap ang buhay , puno ng tuwa at sigasig , pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at kaligayahan kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan . Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon ; totoong sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga katutubo , kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong Kanluran . Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan , wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang aking sarili sa mga nagtatrabaho't nagsisikap na bagong kababaihan ng Europa; subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaring suwayin .

authorStream Live Help