Duong gap khuc Do dai duong gap khuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MÔN TOÁN LỚP 2:

MÔN TOÁN LỚP 2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Slide2:

Luật chơi: Mỗi câu hỏi sẽ có 5 giây suy nghĩ, các em hãy chọn thật nhanh đáp án đúng! Bạn nào trả lời đúng cả hai câu hỏi thì bạn đó sẽ trở thành nhà thông thái của lớp ta ngày hôm nay. Trò chơi: “Đi tìm nhà thông thái”

Slide3:

1 2 3 4 5 BẮT ĐẦU Đoạn thẳng A C được tạo thành bởi: A B C 2 đoạn thẳng b . 3 đoạn thẳng c. 4 đoạn thẳng

Slide4:

1 2 3 4 5 BẮT ĐẦU Độ dài đoạn thẳng A C là: A B C 3cm 3cm 7cm b. 9cm c. 6cm

Slide5:

BÀI GIẢNG TOÁN 2 ĐƯỜNG GẤP KHÚC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC

Slide6:

Chuẩn bị : SGK Toán, vở ghi, bút, thước, nháp.... Ngồi học ngay ngắn, đủ ánh sáng. Không ngồi quá gần máy tính Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Khi làm bài các em hãy nhấn chuột vào nút TẠM DỪNG để thực hiện bài làm của mình. LƯU Ý TRƯỚC KHI HỌC

Slide7:

MỤC TIÊU - Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc . khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó. Nhận biết độ dài đường gấp khú c.

Slide8:

A B C D . . Đường gấp khúc ABCD . . Ghi nhớ: Đường gấp khúc là đường gồm từ 2 hay nhiều đoạn thẳng kế tiếp nhau không thẳng hàng. Toán Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Slide9:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài 3 đoạn thẳng AB, BC, CD : 2cm 2cm 4cm 3cm 4cm 3cm 9cm + + = A B C D . Đường gấp khúc ABCD Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng : AB, BC và CD . . .

Slide10:

Độ dài đường gấp khúc là tổng độ dài của các đoạn thẳng trên đường gấp khúc đó. Toán Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Slide11:

M N P Q Đường gấp khúc MNPQ A B C D E Đường gấp khúc ABCDE

Slide12:

Bài 1 : Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm: a. Hai đoạn thẳng: B C A B C A . . B C . A . . . . . .

Slide13:

Bài 2 : Tính độ dài đường gấp khúc (theo mẫu): M N P Q 3cm 2cm 4cm a) Mẫu : Bài giải Độ dài đường gấp khúc MNPQ là : 3 + 2 + 4 = 9 ( cm ) Đáp số : 9cm • • Toán Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Slide14:

C b) A B 4cm 5cm • • c) (Bài 1 b Luyện tập/ trang 104) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó. 10dm 9dm 14dm

Slide15:

b) A B C 4cm 5cm • • Bài giải: Độ dài đường gấp khúc ABC là: 5 + 4 = 9 ( cm ) Đáp số : 9cm Toán Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Slide16:

10dm 9dm 14dm Bài giải : Độ dài đường gấp khúc là : 10 + 14 + 9 = 33 (dm) Đáp số : 33 dm c) (Bài 1 b Luyện tập/ trang 104) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Slide17:

Bài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó . 4cm 4cm 4cm Bài giải Độ dài đoạn dây đồng là: 4 + 4 + 4 =12 ( cm ) Đáp số : 12cm Hoặc : Bài giải Độ dài đoạn dây đồng là: 4 x 3 = 12 ( cm ) Đáp số : 12cm Toán Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Slide18:

5dm 7dm 2dm A B C D Bài giải : Con ốc sên phải bò đoạn đường là : 5 + 2 + 7 = 14 (dm) Đáp số: 14 dm Bài 4:( Bài 2 Luyện tập/ trang 104) : Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Slide19:

Củng cố Xét xem đường gấp khúc gồm bao nhiêu đoạn thẳng. Để tính được độ dài đường gấp khúc ta thực hiện như sau: Sau đó, lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau ta sẽ tìm ra được độ dài đường gấp khúc. - Các em nhớ làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị bài sau.

Slide20:

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi Hẹn gặp lại các em!

authorStream Live Help