01- EDAT MITJANA 2011-12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

EDAT MITJANA 1ª fase: A- dimarts 11 d’octubre B- dijous 13 d’octubre 2ª fase: A- dimarts 31 de gener B- dijous 2 de febrer

PowerPoint Presentation:

del Segle V : Caiguda de l’Imperi Romà d’Occident a segle XV : Caiguda de Constantinopla (1453) Imperi Romà d’Orient En música, comença l’ Ars Nova : periode de transició al Renaixement Comparem.....

Context sociocultural:

Context sociocultural Edat Mitjana / “Època Fosca” - gran mortaldat; invasions bàrbares; peste negra; fam ... - desaparició del progrés clàssic: de la xarxa de vies de comunicació, del comerç, les ciutats, .. - societat “militaritzada”, defensiva (al voltant del castell) - societat eminentment rural - societat estamental, feudal: el senyor feudal, el cler, el poble (servituds)

Comparem..... :

Comparem..... Aqüeducte de Segòvia

PowerPoint Presentation:

Comparem..... Biblioteca de Celsus (110 aC)

PowerPoint Presentation:

Factor d’unió: EL CRISTIANISME (motor de recerca intel·lectual i artística) Santíssim Ministeri (St. Joan Abadesses) Cultura: majoritàriament al voltant dels monestirs i món eclesiàstic (conservadors, copistes, il·lustradors) Cultura TEOCÈNTRICA. (religiosa, però també amb creences, supersticions, ..)

L’ART:

L’ART ROMÀNIC: ( del X-XI al XIII) arquitectura massissa, escultura i pintura esquemàtiques Sant Esteve de Llanars Sta Mª de Núria Romànic musical: MONÒDIA?

PowerPoint Presentation:

GÒTIC:arquitectura més esbelta i lluminosa escultura i pintura més naturalistes Catedral de Chartres (s. XIII) Lluís Borrassà (1411- Retaule de St Pere) ) Gòtic musical: POLIFONIA ARS NOVA ?

LA MÚSICA:

LA MÚSICA

MONÒDIA RELIGIOSA i CANT GREGRORIÀ :

MONÒDIA RELIGIOSA i CANT GREGRORIÀ PAPA GREGORI I EL MAGNE S.VI : c.540-604 unificació de la litúrgia i els cants Diferents escoles de copistes i cantors, segons centres d’influència: - Sant Gall (Suïssa) - San Ambrosi (Milà) - Limosges (Aquitània) - Catalunya: importància de Sta Mª deRipoll - Península: Toledo (escola visigòtica) Goya, San Gregorio Magno .

Característiques del cant gregorià:

Característiques del cant gregorià Litúrgic. Funcional Monòdic (“cant pla”) A capella En llatí Ritme lliure: salmòdic – melismàtic - sil·làbic Ofertori Missa de Nadal Te lucis ante terminum Cant col·lectiu ( responsoris-antífones) Modal – melodies d’àmbit reduit Anònim

MONÒDIA PROFANA Els Trobadors :

MONÒDIA PROFANA Els Trobadors Inicis del moviment trobadoresc: Sud de França s.XI (Provença – Occitània, Catalunya Nord) Època d’esplendor: segle XII i XIII Guillaume d’Aquitaine. (“ 1er trobador ”), Marcabrú Guiraut de Riquier Bernat de Ventadorn... Alfons I (II Aragó) Ramón Vidal de Besalú Guillem de Bergadà Guillem de Cervera- Cerverí de Girona Berenguer de Palou Trouvères (nord de França) Ricard Cor de Lleó, Adam de la Halle Minnesänger (Alemània)

La Música trobadoresca:

La Música trobadoresca CARACTERÍSTIQUES Monòdica – Modal Música civil - Autors coneguts (no anònim) Llengües vernacles – formes i ritmes més definits Amb instruments (funció rítmica / doblar veus)- TEMÀTIQUES: - amor : “ Chanson” , “Aube” - polítiques, morals, iròniques: “ Sirventès” - cançons fúnebres: “ Planys” (“ Planch”) - cançons per ballar: “ Ballades” - literàries, filosòfiques, paràboles, metàfores, cites: “ Trobar clus” Berenguer - de Palou “ Tant m’abellis” - CD 2 Tk2

BERENGUER DE PALOU Tant m’abellis :

BERENGUER DE PALOU Tant m’abellis

PowerPoint Presentation:

En el cant gregorià trobem l’origen de certs elements o fets posteriorment evolucionats de la música occidental: Els neumes, el tetragrama, la notació quadrada, el sistema de notes: origen del nostre sistema d’escriptura Els trops: origen d’obres independents, no funcionals, no litúrgiques. Els drames i els misteris: primeres manifestacions de música escènica L’Organum i el Discantus: primeres mostres depolifonia

1. Els inicis de l’escriptura : els neumes:

1. Els inicis de l’escriptura : els neumes

dels NEUMES a la notació quadrada:

dels NEUMES a la notació quadrada

LA NOTACIÓ QUADRADA i EL TETRAGRAMA:

LA NOTACIÓ QUADRADA i EL TETRAGRAMA

2. Els trops:

2. Els trops TROP Inicialment, text nou no litúrgic que s’afegia als melismes com ajuda a la memòria. Més tard, es convertiren en fragments nous, independents del cant tradicional. Els trops són l’origen, juntament amb la música trobadoresca, de les primeres formes “independents”, no funcionals, no litúrgiques. Trobador: poeta-músic = “ tropador” ?

3. Drames i Misteris:

3. Drames i Misteris El drama litúrgic , era una representació teatralitzada d’episodis de la vida de Jesús o altres escenes religioses o passatges bíblics. Més tard, els Misteris incloïen passatges polifònics, instruments, textos en llengua vulgar, llegendes, ... - “Baltasar, Gaspar i Melcior” al Monestir de Ripoll - “ El Cant de la Sibil·la” - “El misteri d’Elx”

PowerPoint Presentation:

POLIFONIA

ORGANUM EN NEUMES:

ORGANUM EN NEUMES

:

Primeres referències de música a veus “Música Enchiriadis” (Manual de música ) - S. IX “ Schola Enchiriadis” - S.X els textos neumàtics de St. Martial de Limosges, el Còdex Calixtinus de Santiago de C., el Còdex de las Huelgas, + textos sobre modes rítmics (codificats a partir del S.XIII) ARS ANTIQUA i “Època de Notre Dame” s. XII i XIII - Léonin (c.1150s — d. ? 1201) : “el millor compositor d’organum” - Pérotin dit El Gran (?1183-?1236) Organum Nativitatis de Pérotin

L’ORGANUM:

L’ORGANUM Kirie. Organum Missa de Nadal -Escola de Notre Dame

L’ORGANUM MELISMÀTIC EL DISCANTUS:

L’ORGANUM MELISMÀTIC EL DISCANTUS Leonin, “Propter veritatem” Organum melismàtic Pérotin, “Viderunt Omnes” Organum florit

PowerPoint Presentation:

ARS NOVA Època que marca el final de EM (S.XIV) Primer desenvolupament de la polifonia: Motets, Madrigals, Cànons. FRANÇA: Philippe de Vitry Tractat “ ARS NOVA” : ( innovacions rítmiques, pautes per anotar-les..) Guillaume de Machaut Primera biografia completa d’un músic Primers composicions signades Primera Missa sencera atribuïda a un sol compositor ALTRES CENTRES: Miniatura del s-XIV Ofrena de la Natura a . Machaut - ITÀLIA: Landini (Madrigals) - ANGLATERRA (fals bordó: introducció de 3es i 6es) - FLANDES: Naixement de l’Escola Franco-Flamenca: inicis XV- Inicis Renaixment Glòria de la Missa de Notre Dame Machaut

Llibre vermell de Montserrat:

Llibre vermell de Montserrat

INSTRUMENTS :

INSTRUMENTS Flautes Salteri

PowerPoint Presentation:

Viela de roda Llaüt Rebell

PowerPoint Presentation:

Arpes Campanes

authorStream Live Help