Изобразително изкуство 6. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 6. КЛАС Учебният комплект по Автори: проф. О. Занков проф. Б. Дамянов доц. Б. Доневска О. Христова А. Генчева

Slide2:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide3:

УЧЕБНИКЪТ съобразен е с възрастовите особености на учениците осигурява постигане на целите на учебната програма за формиране на визуална култура и умения за работа с различни изобразителни материали създава условия за творческа работа, изразяване на мнение, критично мислене способства за формиране на ключови компетентности на базата на активни междупредметни връзки надгражда наученото в 5. клас, доразвива знания и умения

Slide5:

Уроци за нови знания Основен текст Образци на изобразителното изкуство в подкрепа на теоретичните знания

Slide6:

Уроци за нови знания с изобразителна задача Изобразителна задача  Насоки за изпълнение Изобразителна задача  Насоки за изпълнение

Slide7:

Уроци за художествена практика Практическа задача  Съвет

Slide8:

Урок за преговор и обобщение обобщаващ текст въпроси и задачи илюстративен материал за провеждане на дискусии и коментари

Slide9:

Урок за контрол визуален тест върху основните понятия

Slide10:

Е - УЧЕБНИК: ВЪЗМОЖНОСТИ

Slide11:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Включва: характеристика на преход от началния към прогимназиалния етап • годишно разпределение • методически разработки на всички видове уроци • конкретни съвети как да се насърчава активност, самостоятелност и творчеството на ученика в различни учебни дейности

authorStream Live Help