Човекът и природата за 6. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

  Автори: проф. д-р Мария Шишиньова проф. д-р Стефан Цаковски доц. д-р Александрия Генджова Елка Златкова Елисавета Илиева Лиляна Банчева Ирина Враджалиева е-учебник ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6 . КЛАС Учебният комплект по

Slide2:

УЧЕБНА ТЕТРАДКА УЧЕБНИК М Е Н Ю E ЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide3:

Предимства УЧЕБНИК СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА • резултат от взаимодействието между: наука и приложение научност и достъпност традиционни и добри практики в обучението и съвременни стратегии за преподаване и учене • обособено в четири части ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ • включват всички елементи на изследователския и проблемния подход за развиване на компетентостите по природни науки • използват жизнения опит на учениците при усвояването на новите знания • последователно и системно надграждат уменията за учене според индивидуалния стил на възприемане и обучение

Slide4:

лабораторно упражнение семинар/ дискусия/ екскурзия обобщение самопроверка ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА УЧЕБНИКА • видовете уроци и рубриките са маркирани графично • способства за лесна ориентация и концентрация урок за нови знания урок за практически дейности урок за обобщение урок за контрол и оценка решаване на задачи

Slide5:

УЧЕБНИК СЪДЪРЖА 77 ТЕМИ 48 за нови знания 19 за практически дейности 3 за самоконтрол с алгоритъм за учене с достъпен текст интерактивни стимулират активното учене развиват изследователския дух качествена оценка на резултати от учебната програма осигуряват избор и свобода при ученето 7 за обобщение единен алгоритъм за работа задачи за реализиране на ВПВ иМПВ

Slide6:

Първите три части съответстват на трите природни науки – физика, химия и биология, а четвъртата обобщава единството на природата и природните науки. Въвеждането им е изпълнено в графично единство.

Slide7:

Приложения 1, 2, 3, 4 – ресурси за практически дейности

Slide8:

нови знания II раздел III раздел I раздел

Slide9:

ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ III раздел II раздел I раздел

Slide10:

РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ, СЕМИНАРИ

Slide11:

обобщение

Slide12:

Тематична самопроверка

Slide13:

Нещо повече • развива ключовите компетентности • разкрива междупредметни връзки • представена с разнообразни ресурси в електронния вариант на учебника Основният текст с графично подсказани • компоненти • понятия • определения • изводи Мотивационният увод • включва разнообразни текстове и изображения, съобразени с темата, знанията и опита на учениците • графично отделен, съобразен с различните стилове на учене Ресурсите з а компетентности по природни науки изображения на модели на обекти, графики, схеми, снимки, таблици • научно верни и достъпни • разнообразни и балансирани • многофункционални нови знания

Slide14:

Направете у дома • опити за домашна работа • лесни и интересни • не изискват специални уреди и материали • в помощ на учителя Вече научихте – обобщаваща рубрика • с новите понятия и ключовите знания • в подкрепа на различните стилове на учене • развита в електронния вариант на учебника нови знания

Slide15:

Помислете и отговорете • включва задачи с различна степен на трудност • обогатена в електронния вариант на учебника нови знания

Slide16:

В този час • урочни цели и задачи (кратко формулирани) Необходими уреди и материали • за предварителна, по-добра и лесна организация на часа Задачите • с ясни инструкции • лесни за изпълнение • с алгоритъм за работа и представяне на резултати Вече можете • обобщава уменията, придобити в края на часа • стимулира положителната нагласа към предмета • развива уменията за самооценка ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Slide17:

Речник • обогатява езиковата култура • разкрива значението на непознати думи, важни за темата Информация за организацията на урока ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Slide18:

Тематична самопроверка В края е предложена качествена оценка, която развива уменията за учене и самооценяване

Slide19:

Речникът на новите понятия по учебната програма • с ясни, кратки и точни определения

Slide20:

Предимства РЕСУРСИ В Е - УЧЕБНИК • улеснява учителя като обогатява изборът на подходящите за неговите ученици задачи • улеснява учениците при ученето, затвърдяването и приложението на знанията, при развитието на предвидените ключови компетентности

Slide21:

Съдържание на електронните ресурси в края на е-учебника Електронни задачи Мултимедийни презентации Видеофилми Е - УЧЕБНИК След кликване ресурсът се стартира Възможности за подчертаване с маркери, за водене на бележки Линкове

Slide22:

НАД 200 интерактивни задачи, видеа, галерии, интересни рубрики.

Slide23:

Мотивира учениците сами: • да откриват алгоритми за учене • да обогатяват езиковата си култура • да развиват креативността си • да творят Използва се през всички етапи на обучението УЧЕБНА ТЕТРАДКА ЦВЕТНА И ИНТЕРЕСНА

Slide24:

Темите за нови знания включват • място за написване на кратък план • разнообразни по вид и трудност задачи УЧЕБНА ТЕТРАДКА Структурата й следва учебното съдържание на учебника.

Slide25:

В лабораторните упражнения , семинарите и дискусиите , акцентът е поставен върху дейностите на учениците: попълване на таблици обработване на данни от опити попълване на бланка за самооценка представяне на резултати от самостоятелно проучване формулиране и записване на собствено мнение записване на информация от дискусия УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Slide26:

Предимства КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ • научна обосновка на разработеното учебно съдържание • годишно разпределение в дваварианта • тематични разработки на типови уроци • тестове в два варианта

Slide27:

Издателска къща „ Анубис “ Централен офис: гр. София 1124 ул. „ Младен Павлов “ №1 Тел.: 02/944 16 43 Факс: 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg

authorStream Live Help