Музика за 2. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Автори: доц. д-р Янна Рускова доц. д-р Стефан Русков д-р Магдалена Лобутова Розалина Паскалева Учебният комплект по музика 2. клас е - учебник

Slide2:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ CD

Slide3:

Уроци за нови знания НЗ 25 часа Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение З О 25 часа 4 часа Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда Н 6 часа ( 3 бр. ) Уроци за диагностика на входно, междинно и изходно ниво Д 3 часа Резерв   1 час

Slide5:

СПЕЦИФИЧНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ – ОБЩУВАНЕ С МУЗИКА – ДУХОВНОСТ МУЗИКА ВЪВ 2. КЛАС Креативност, творчество, творческо мислене Емоционалност, емоционално-образно мислене и развитие Познавателна активност Ключови компетентности

Slide6:

Музикално-дейностна среда Музика – разнообразие Музика – традиции и съвременност

Slide7:

35 песни

Slide8:

78 произведения за слушане 8 музикални примера

Slide9:

Уроци за нови знания

Slide15:

УРОЦИ ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ на новите знания – 25 бр. следват тези за нови знания нямат заглавие: освен че са свързани с предшестващия ги урок за нови знания, обхващат и винаги могат да се разширяват и с друга проблематика разгръщат темата, допълват я не с нови знания, а с нова музика, с нов поглед към позната музика, на основа на която се разширява както когнитивният прочит на темата, така и творческото начало

Slide20:

УРОЦИ ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 4 бр.

Slide24:

УРОЦИ ЗА ДИАГНОСТИКА – 3 бр.

Slide25:

НАБЛЮДЕНИЕ – 3 бр.

Slide26:

ПРИЛОЖЕНИЯ

Slide28:

Въпроси и задачи Познавателни равнища

Slide29:

Въпроси и задачи

Slide30:

Въпроси и задачи

Slide31:

Въпроси и задачи

Slide32:

Въпроси и задачи

Slide33:

Въпроси и задачи

Slide34:

Въпроси и задачи

Slide35:

ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА

Slide36:

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА Всички аудио файлове – песни и инструменталните им съпроводи, музика за слушане КАРАОКЕ ФАЙЛОВЕ Допълнителна музика атрактивни задачи видео файлове Образователни игри Демонстрации, анимации Дигитални тестове Материали за разпечатване допълнителни ресурси за личностна изява и обогатяване

Slide37:

За разпознаване, свързване, групиране

Slide38:

За Музиакална памет, преконфигуриране и синтез от по-високо равнище

Slide39:

За комплексна изява на компетентности

Slide40:

За поощряване на словесна и писмена активност

Slide41:

речник

Slide42:

Работни листове към уроците за нови знания, затвърдяване и обобщение

Slide43:

към уроците за диагностика Работни листове

Slide44:

Работни листове за екипна работа

Slide45:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ за учебНИЯ комплект ПО Музика за 2 . клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАНИЦИТЕ В УЧЕБНИКА

Slide46:

КОГНИТИВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА ВЪВ 2. КЛАС Успешна работа!

authorStream Live Help