Изобразително изкуство 2. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

АВТОРИ: проф. Бисер Дамянов проф. Огнян Занков доц. Даниела Маркова Елена Георгиева ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2. КЛАС Учебният комплект по

Slide2:

Отговаря на учебната програма по изобразително изкуство Съобразен е с възрастта на децата и с особеностите на началната образователна степен Осъществява междупредметни връзки Провокира творчество Способства за формиране на ключови компетентности

Slide3:

Съдържа: ......глобални теми богат илюстративен материал електронни ресурси – видео, аудио, демонстрации, галерии разнообразни задачи за различни изобразителни дейности – рисуване, моделиране, апликиране възможности за самостоятелна и екипна работа

Slide4:

Как да се ориентираме в учебника? Продължава традицията от първи клас: цветен маркер за различните видове уроци

Slide5:

Атрактивни артистични пиктограми

Slide6:

Задача Чрез нея учителят въвежда в темата по интересен и вълнуващ начин Тема на урока за нови знания Пиктограма – дейност на учителя Визуален материал за обсъждане на темата и подготовка за изпълнение на изобразителни задачи

Slide7:

Пиктограма - дейност на ученика Тема на урока за практическа дейност Изобразителна задача Поле за изпълнение на изобразителните задачи Насоки за изпълнение на задачата: техники последователност материали

Slide8:

Задача за работа в блока Задача за портфолиото

Slide9:

Всичко необходимо за работата на учителя Стратегически модел на обучението Тематично годишно разпределение Методически насоки за всеки урок Указания за използване на е-ресурсите

Slide10:

Е – УЧЕБНИК

authorStream Live Help