Околен свят за 2. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 2. КЛАС Учебният комплект по е - учебник Автор: проф. д-р Илиана Мирчева

Slide2:

УЧЕБНА ТЕТРАДКА УЧЕБНИК М Е Н Ю E ЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide3:

Предимства УЧЕБНИК Предвидените дейности осигуряват активна позиция на ученика в процеса на обучение непрекъснато ваимодействие между учител и ученик гъвкав подход на преподаване за приобщаване на всички ученици Алгоритъмът в структурирата на уроците способства за бързото и лесно използване на учебника Учебното съдържание обогатява, систематизира и обобщава сетивно-познавателния опит на малките ученици

Slide4:

УЧЕБНИК СЪДЪРЖА 30 ТЕМИ 20 за нови знания 10 за затвърдяване и обобщение на знанията за диагностика на входното и изходното ниво с алгоритъм за учене богато илюстрирани интерактивни стимулират активното учене развиват изследователския дух могат да се включват в портфолиото на ученика осигуряват избор и свобода при ученето В УЧЕБНАТА ТЕТРАДКА И 2 ТЕМИ

Slide5:

А З Б У Ч Н И К УЧЕБНИК СПРАВОЧЕН МАТЕРИАЛ Приложения-2 броя в учебника • Игра „Сезони“ • Природозащитен календар ПР ИЛОЖЕНИЯ

Slide6:

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА Структурирано по тематичните области в учебната програма

Slide7:

Разделните страници информират и насочват към предстоящите практическите дейности съдържат изследовтелски задачи

Slide8:

Темите са: • с цветен маркер за вида на урока • разположени на две страници • богато илюстрирани и онагледени ЗА ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЧЕБНИКА Задачите са графично диференцирани: • за самостоятелна или групова работа (с пиктограми) • за мотивация и обобщение (с геройчето Лиско)

Slide9:

НОВИ ЗНАНИЯ Основеният текст е: • достъпен и съобразен с възрастовите особености • с маркирани нови понятия Изображенията са в графично единство и с ясно предназначение

Slide10:

НОВИ ЗНАНИЯ Мотивационната задача насочва познавателния интерес. Задачата за обобщение затвърждава и надгражда наученото в часа. Дейности, задачи, алгоритми за работа

Slide11:

ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ Дейности, задачи, алгоритми за работа • за осъществяване на междупредметни връзки • за изграждане на ключовите компетентности

Slide12:

Съдържание на електронните ресурси в края на е-учебника Електронни задачи Мултимедийни презентации Видеофилми Работни листове Е - УЧЕБНИК След кликване ресурсът се стартира Възможности за подчертаване с маркери, за водене на бележки

Slide13:

НАД 100 интерактивни задачи, видеоинтервюта, галерии, интересни рубрики, работни листове Е - УЧЕБНИК

Slide14:

Предимства УЧЕБНА ТЕТРАДКА • разнообразни дейности • занимателна и цветна • с разнообразни задачи

Slide15:

• опитни задачи УЧЕБНА ТЕТРАДКА • тестове за входяща и изходяща диагностика

Slide16:

УЧЕБНА ТЕТРАДКА • задачи с повишена трудност

Slide17:

Предимства КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ • научна обосновка на разработеното учебно съдържание • годишно разпределение • тематични разработки на уроците • описани ресурси в учебния комплект • приложения със стратегии и методи за преподаване

Slide18:

РЕСУРСИ В Е - УЧЕБНИК ТЕМИТЕ „ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В СЕЛИЩАТА“ И „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА“ ПРЕДСТАВЕНИ В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Slide19:

УЧЕБНИК УЧЕБНА ТЕТРАДКА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В СЕЛИЩАТА (НОВИ ЗНАНИЯ)

Slide20:

РЕСУРСИ В Е - УЧЕБНИК КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide21:

УЧЕБНИК УЧЕБНА ТЕТРАДКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ПАСТЕНИЯ (ЗАТВЪРДЯВАНЕ)

Slide22:

РЕСУРСИ В Е - УЧЕБНИК КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide23:

Издателска къща „ Анубис “ Централен офис: гр. София 1124 ул. „ Младен Павлов “ №1 Тел.: 02/944 16 43 Факс: 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg

authorStream Live Help