Изобразително изкуство 3. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Учебни комплекти за 3. клас, 2018 г. Печатни издания с електронен вариант

Slide2:

Най-важното за учебните комплектите за 3. клас Осигуряват баланс между добрите практики и традиции и иновативните подходи за организиране и провеждане на учебния процес. Предлагат:  р азнообразие от електронни ресурси, които подпомагат, онагледяват и надграждат знанията и уменията в процеса на обучение. Осигуряват приемственост с 1. и 2. клас. Издателски продукти, ориентирани към резултатите от обучението и успеха на всеки ученик. Дават възможности за активно участие на ученика в процеса на обучение чрез задачи и въпроси с различна степен на сложност. ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС

Slide3:

 разнообразни задачи за индивидуална, групова и проектна работа, насоки за оформяне на портфолио на ученика  възможности за работа с различни видове информация, включително дигитална  начини за организиране на интерактивна среда на обучение в класната стая и извън нея Единна графична концепция: цветови маркери на различните видове уроци съвременна визия на учебните комплекти, съобразена със спецификата на учебните предмети и възрастовите особености на учениците баланс между текст и изображения – рисунки, снимки, схеми, графики, карти и др.

Slide4:

Интерактивно учебно съдържание с помощта на атрактивни герои. Заедно с учениците те участват в интересни учебни ситуации – изследват, прилагат знанията си и се забавляват. ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Ая, Малкият писател и Ян Ани и Боби Малките изследователи Храбрият мишок Софти Безстрашният котак Скрачи Злият магьосник Бъг и неговите помощници

Slide5:

Авторски екип проф. Бисер Дамянов проф. Огнян Занков доц. Методий Ангелов Теменужка Тошева Учебното съдържание е организирано в девет глобални теми. Приоритетна област в обучението са декоративно-приложните изкуства, архитектурната среда и технологиите.

Slide6:

Учебникът по изобразително изкуство за 3. клас продължава стратегията, заложена в 1. и 2. клас, за разпределение на темите за нови знания и за практическа работа Обучението се основава на познатите области на компетентности: Обект и среда Обект и образ Зрител и творба Визуална комуникация Материали и техники Всички уроци имат интересни заглавия, които въвеждат учениците в предстоящата дейност Книгата за учителя предлага подробни методически разработки на всички уроци от учебника В началото на урока за нови знания се стимулират наблюдението, обсъждането, запознаването с обекта, който ще се рисува В часа за практическа работа се поставя изобразителната задача. Изпълнението ѝ е подкрепено от указания, детски рисунки и препоръки за подходящи материали Акцентът в обучението в 3. клас пада върху архитектурната среда и декоративните образи, народното творчество и др.

Slide7:

Общо 113 електронни ресурса обхващат всички теми надграждат и обогатяват учебното съдържание подходящи за включване в учебните часове и за самостоятелни упражнения. галерии с произведения на деца визуализация на реални обекти информационни материали с любопитни факти разнообразни интерактивни упражнения видеоклипове, които представят спецификата на практическата работа виртуални разходки работни листове  

authorStream Live Help