Музика за 3. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Учебни комплекти за 3. клас, 2018 г. Печатни издания с електронен вариант

Slide2:

Авторски екип доц. Янна Рускова доц. Стефан Русков д-р Магдалена Лобутова Розалина Паскалева Учебникът отразява същността и спецификата на музикалното изкуство, оригинално адаптирани към възрастта на учениците в 11 основни теми . Основните цели на обучението в 3. клас са интерпретирани основно през разнообразна музика за изпълнение и слушане.

Slide3:

Най-важното в учебника по музика е самата музика Учебното съдържание е организирано изцяло върху музикалните дейности за слушане, пеене, танцуване Всички уроци въвеждат в темата чрез атрактивните си заглавия. Те могат да служат за мотивация още при въвеждане в темата. В 3. клас се формират понятия в областта на музикалните инструменти, метрум и размер, елементи на нотописа, музикални жанрове Учебникът предлага възможност за активно включване на децата в процеса на обучение чрез: разнообразни музикални творчески дейности музикални задачи във всяка тема в хартиения и електронния учебник Учебникът съдържа около 100 произведения за пеене и слушане от различни музикални жанрове. Атрактивни илюстрации, които допълват и подпомагат усвояването на материала.

authorStream Live Help