Компютърно моделиране за 3. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Учебни комплекти за 3. клас, 2018 г. Печатни издания с електронен вариант

Slide2:

Авторски екип д-р Иван Душков д-р Даниела Кожухарова Елена Димитрова Станислава Христова Нов учебен предмет Цели: Изграждане на дигитална грамотност Запознаване с блоково програмиране Използване на алгоритми Създаване на компютърни модели на обекти Създаване на анимирани проекти

Slide3:

Основни теми Дигитални устройства Управление на дигитална идентичност Конструиране на последователни действия Конструиране на повтарящи се действия Визуална среда за програмиране Работа с текст и звук във визуална среда В света на анимацията Акценти в комплекта Съдържанието е представено като приказна история Изпълнението на задачите е свързано с нея Учениците участват активно в сюжета, като могат да го променят и да създават свои интерактивни истории чрез текст и звук Понятията се въвеждат на стъпки по зададени алгоритми и чрез практическо изпълнение на задачите Компютърните модели се създават въз основа на познати и на нови обекти, процеси и явления във визуална среда за блоково програмиране

Slide4:

Структура на учебника Четири вида уроци Шест рубрики с вида на дейността Герои Речник на командите Организация на учебното съдържание Сюжетно ориентирано Интегрирано представяне на новите знания и практическите дейности

Slide5:

Полезен за учителя, защото: Лесен за ориентиране Методически подредени задачи Разноцветни пиктограми Разграничени дейности Алгоритмично поставени задачи Разработка на всеки урок в КнУ Помощни ресурси в диска Видеоклипове на решенията на всички задачи в електронния учебник

Slide6:

Полезен за ученика, защото: Написан увлекателно Новите знания ще се усвояват с лекота Развива творческия му потенциал и уменията за работа в екип Създава свои интерактивни истории Създава анимации Развива логическото си мислене Запознава се със здравните норми за работа с дигитални устройства Може да работи вкъщи с родител

authorStream Live Help