Читанка за 3. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Учебни комплекти за 3. клас, 2018 г. Печатни издания с електронен вариант

Slide2:

Учебен комплект по български език и литература

Slide3:

проф. Стойка Здравкова ас. Теодора Власева Юлия Спиридонова – Юлка Велка Славова Авторски екип Учебният материал е разработен в четири тематично-целеви модула: Чета, уча, играя Чета, вълнувам се, обичам Чета, мечтая, откривам Чета още и още Продължава да развива и утвърждава стратегията от 1. и 2. клас

Slide4:

Всеки модул е пътешествие в света на литературата, книгите и четенето с новите герои на читанката Тяхната основна задача е да помогнат на детето да стане активен читател чрез два основни инструмента: карта на пътешественика с четене карта с уменията на читателя Структура на читанката Карта на пътешественика с четене Карта с уменията на читателя Ая Малкият писател

Slide5:

Различни видове уроци според учебната програма Функционални рубрики, които организират дейностите на ученика при работа с текста и способстват за постигане на ключовите компетентности Организацията на учебното съдържание улеснява учителя в прилагането на традиционни и интерактивни подходи

Slide6:

Предтекстова задача за въвеждане в съдържанието на текста Подготвя и мотивира учениците към активно четене с разбиране по два начина

Slide7:

Богатият илюстративен материал подпомага: работата с текста и свързаните с него задачи възприемането и осмислянето на новите понятия

Slide8:

Читанката съдържа ........ произведения: от различни жанрове на българската и чуждата литература от детската литературна класика от съвременната детска литература баланс между проза и поезия във всеки модул

Slide9:

Тетрадката по четене създава среда за активно учене чрез различни рубрики Ученикът е активен участник в процеса на обучение планира дейността си оценява постиженията си ангажира се със собственото си учене

authorStream Live Help