Български език за 3. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Учебни комплекти за 3. клас, 2018 г. Печатни издания с електронен вариант

Slide2:

Учебен комплект по български език и литература

Slide3:

Учебното съдържание е обособено в два основни раздела: езиково обучение създаване на текстове проф. Стойка Здравкова доц. д-р Мая Сотирова Мариана Ачева Авторски екип

Slide4:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Езиково обучение в пет глобални теми: Звуков състав на думата Строеж на думата Части на речта Думата и речниковото ѝ значение Видове изречения по цел на изказване Създаване на текстове Структура на учебника 4 основни типа уроци Ая Ян Учебно съдържание

Slide5:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Пътешествието започва с преговор на езиковите знания от 2. клас. Езиковото обучение е представено като пътешествие във вселената на българския език Пътешествието има ясна цел – надгражда и обобщава знанията и уменията за общуване на български език като базова компетентност в началния етап на обучение.

Slide6:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Два начина за въвеждане на новото знание Ритмично редуване на темите за нови знания и за упражнение Различни дейности за прилагане на наученото

Slide7:

Новият подход за обобщение реализира: вътрешнопредметни връзки за осмисляне функцията на думите в текста междупредметни връзки – пресъздаване на емоции, възприятия и отношения чрез словото и чрез изобразителното изкуство

Slide8:

Тетрадките № 1 и № 2 са предназначени за: самостоятелна работа в клас или вкъщи самопроверка и самооценка диагностика на входното, изходното ниво и текущи проверки Съдържат: упражнения и логически задачи към всяка тема от учебника разнообразни по формат и степен на сложност тестови въпроси и задачи след всеки раздел Новото знание, което се упражнява Страничка за самопроверка и самооценка Работни листове след всеки раздел

Slide9:

Тетрадка № 3 Формират се умения за създаване на текстове

Slide10:

проф. Стойка Здравкова ас. Теодора Власева Юлия Спиридонова – Юлка Велка Славова Авторски екип Учебният материал е разработен в четири тематично-целеви модула: Чета, уча, играя Чета, вълнувам се, обичам Чета, мечтая, откривам Чета още и още Продължава да развива и утвърждава стратегията от 1. и 2. клас

Slide11:

Всеки модул е пътешествие в света на литературата, книгите и четенето с новите герои на читанката Тяхната основна задача е да помогнат на детето да стане активен читател чрез два основни инструмента: карта на пътешественика с четене карта с уменията на читателя Структура на читанката Карта на пътешественика с четене Карта с уменията на читателя Ая Малкият писател

Slide12:

Различни видове уроци според учебната програма Функционални рубрики, които организират дейностите на ученика при работа с текста и способстват за постигане на ключовите компетентности Организацията на учебното съдържание улеснява учителя в прилагането на традиционни и интерактивни подходи

Slide13:

Предтекстова задача за въвеждане в съдържанието на текста Подготвя и мотивира учениците към активно четене с разбиране по два начина

Slide14:

Богатият илюстративен материал подпомага: работата с текста и свързаните с него задачи възприемането и осмислянето на новите понятия

Slide15:

Читанката съдържа ........ произведения: от различни жанрове на българската и чуждата литература от детската литературна класика от съвременната детска литература баланс между проза и поезия във всеки модул

Slide16:

Тетрадката по четене създава среда за активно учене чрез различни рубрики Ученикът е активен участник в процеса на обучение планира дейността си оценява постиженията си ангажира се със собственото си учене

authorStream Live Help