Комплект материали за работа с деца от 2 до 3-годишна възраст

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ОТ 2 ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

PowerPoint Presentation:

Папка с 30 картона за индивидуална работа

PowerPoint Presentation:

Папка с игрови материали за индивидуална и групова работа

PowerPoint Presentation:

Тематични табла за фронтална работа

PowerPoint Presentation:

НОВО Музикален материал, специално разработен за темите от комплекта НОВО

PowerPoint Presentation:

Методическо ръководство, годишно разпределение и система за планиране по образователни направления

PowerPoint Presentation:

Създаване на подкрепяща среда за развитие на личностния потенциал на всяко дете в условия на партньорско взаимодействие. Концептуални цели и идеи

PowerPoint Presentation:

Активиране на сензитивния потенциал

PowerPoint Presentation:

Развитие на интелектуалния потенциал

PowerPoint Presentation:

Обогатяване на уменията и разширяване на представите

PowerPoint Presentation:

Станете наши партньори и приятели Издателска къща " Анубис " Централен офис : гр . София 1124 ул . " Младен Павлов " № 1 Тел .: 02/944 16 43 Факс : 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg Благодарим за вниманието!

authorStream Live Help