География и икономика 9. и 10. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-666/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката. НОВО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

PowerPoint Presentation:

Преработеният учебник съдържа всички характерни за модерния училищен учебник елементи : ясна структура, включваща уроци за нови знания; обобщителни уроци; страници с тестове; уроци за проектна работа.

PowerPoint Presentation:

Основно преработената и допълнена информация в учебника за 9. клас е достатъчна за учениците, които искат да се подготвят за зрелостен изпит, тъй като е съобразена с програмата по предмета и с програмата за провежданата матура.

PowerPoint Presentation:

Уроците в раздела Природна структура и ресурси на Земята са представени по нов начин. Включени са много систематични таблици, подпомагащи лесното усвояване на понятията. Изцяло са преработени схемите и диаграмите, добавен е атрактивен илюстративен материал.

PowerPoint Presentation:

Обобщителните уроци са изцяло преработени , тъй като са съобразени с нанесените в разделите корекции.

PowerPoint Presentation:

В края на всеки раздел са поместени разнообразни тестови задачи – с избираем отговор, за откриване на съответствие, както и за работа с карта и с диаграма. Те успешно измерват изучения материал и подготвят бъдещите зрелостници за изпит.

PowerPoint Presentation:

В раздела ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА В СВЕТА са публикувани нови статистически данни, които отразяват реалната демографска ситуация.

PowerPoint Presentation:

В раздела Политическа и стопанска организация на о бществото . География на световното стопанство учениците ще открият отговор на въпросите : ● Как изглежда съвременната политическа карта на света ? ● Кои са полюсите на световното стопанство ? Целият раздел е пренаписан , тъй като данните са актуализирани към 2011 г.

PowerPoint Presentation:

В раздела ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ И СТРАНИ В ТЯХ учениците ще намерят отговор на въпросите: Какви са основните принципи за регионализация на света? Икономическото развитие на Китай феномен ли е, или има своето логично обяснение?

PowerPoint Presentation:

Включени са и уроци за проектна работа , в които учениците използват компютърните си умения за намиране и подреждане на текст и изображения.

PowerPoint Presentation:

Новите статистически данни , поместени в таблици на края на учебника, дават въ з можност на учениците да видят в сравнителен план изменението на икономическите и демографските показатели.

PowerPoint Presentation:

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-679/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката. НОВО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

PowerPoint Presentation:

Структурата на учебника и на отделните уроци позволява бързо и лесно ориентиране в учебния материал и възможност за прилагане в практиката на получените знания. Темите в учебника са основно преработени, като са взети предвид членството на България в ЕС, съвременното икономическо състояние на страната, както и последните демографски данни.

PowerPoint Presentation:

В урока Географско положение умело се правят препратки към изучени факти по история. Това дава възможност на учениците по-лесно да осмислят от геополитическа гледна точка територията и границите на България, да четат успешно карти и документи. В урок Граници освен осъвременения текст е налице и нова карта с международните инфраструктурни обекти на България.

PowerPoint Presentation:

В края на всеки раздел се предлагат разтвори с тестови задачи . Освен задачите с избираем отговор учениците работят по карта и с диаграми. Това е основна част от подготовката на бъдещите зрелостници.

PowerPoint Presentation:

В раздела НАСЕЛЕНИЕ, СЕЛИЩА И ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО учениците проследяват: Възрастово-половата и социалната структура на населението; Главните демографски проблеми; Особеностите в държавно-политическото и административно-териториалното устройство на България.

PowerPoint Presentation:

В раздела Национално стопанство учениците п ридобиват знания за: ● основните етапи в неговото развитие; ● отрасловата структура; ● териториалната структура на стопанството и механизмите за нейното формиране. Разделът е представен по нов начин, тъй като статистическите данни са актуализирани. Таблици, графики, диаграми и илюстрации са преработени и обновени .

PowerPoint Presentation:

Разделът География на регионите в България е представен по съвсем нов начин. Пренаписването му се налага поради приемането през 2008 г. на Закон за регионалното развитие. Според него се обособяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагани в Европейския съюз.

PowerPoint Presentation:

Издателска къща "Анубис" Централен офис: гр. София 1124 ул. "Младен Павлов" № 1 Тел.: 02/944 16 43 Факс: 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg Благодарим за вниманието! СТАНЕТЕ НАШИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ

authorStream Live Help