Къде е българският рай

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Р и л а и Седемте рилски езера

Slide 10: 

ПРИВЕТ КЪМ СВЕТЛИТЕ УМОВЕ, СЪВЪРШЕНИТЕ ДУШИ, БЛАГОРОДНИТЕ СЪРЦА, КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО МИСЛЯТ, КОИТО ПОЗНАВАМЕ И КОИТО НИ ПОЗНАВАТ В СВЕТА НА РЕАЛНОТО И НЕИЗМЕННОТО.

Slide 11: 

ДА ОЖИВЕЕ ПРИРОДАТА ЗА ТЕБ, ТОВА ЗНАЧИ ТЯ ДА БЪДЕ ЗА ТЕБ ЖИВА И РАЗУМНА - НАВСЯКЪДЕ ДА ВИЖДАШ ПРОЯВАТА НА РАЗУМНОТО.

Slide 15: 

Планината е място за проява на Любовта. Достатъчно е да погледнете света през очите на Любовта, за да видите красотата навсякъде. Човек може да намери Великото и красивото в света само по високите места – всеки човек да се изкачва по високи върхове.

Slide 19: 

Когато ходите по планините, вървете бавно, спокойно без бързане. На всеки сто метра спирайте за малка почивка на крак,около 30 секунди. Във време на почивката ще придобивате енергия. По този начин ще се приспособите към силите на Природата и ще ги използвате правилно.

Slide 21: 

Когато човек се отнася към Природата с любов, тя му разкрива своите тайни. Картините на Природата са чисти и възвишени, подтикват човека към наука, към изучаване законите, които управляват Природата.

Slide 22: 

Природата е един от най-хубавите институти за самовъзпитание.

Slide 23: 

От Природата човек ще изучава законите на съвършенството и ще ги прилата в живота си.

Slide 24: 

Всяка планина, всеки връх, всяко езеро има свое велико предназначение.

Slide 25: 

Долното езеро или езерото Махарзи Първото езеро е Разположено на 2095 м надморска височина, дълбочина – 11 метра.

Slide 27: 

Второто езеро е Рибното езеро или Елбур - езеро на доброто. Разположено на 2184 м надморска височина, дълбочина – 2,5 метра.

Slide 29: 

Третото езеро е Балдер-Дару или Трилистника. Разположено на 2216 м надморска височина, дълбочина 6,5 метра.

Slide 31: 

Четвъртото езеро е Б л и з н а ц и т е - езеро на приятелството. Разположено на 2243 м надморска височина, дълбочина 27,5 метра.

Slide 33: 

Петото езеро е Бъбрека или Махабур - езерото на чистотата. Разположено на 2282 м надморска височина, дълбочина 28 метра.

Slide 35: 

Шестото езеро е Окото Нарича се също и Сърцето. Разположено е на 2440 м надморска височина, дълбочина 37,5 метра.

Slide 37: 

Седмото езеро е Сълзата или Шемхаа-име на мъдростта. Разположено на 2535 м надморска височина, дълбочина 4,5 метра.

Slide 39: 

Местата на езерата са чисти и магнетични.

Slide 40: 

Да се запечатат живо във вас красивите образи, които виждате тук на планината. И когато слезете долу на полето, често да възкръсват във вашето съзнание тези образи. По този начин вие правите връзка с планината и нейните енергии протичат във вас и ви повдигат.

Slide 43: 

Планината обича чистотата. Пазете като свещен завет чистотата на планината! Трябва да бъдете образец на чистота, светли мисли, възвишени чувства и благородни постъпки.

Slide 44: 

Когато човек отиде на планината с чувство на благодарност за всичко, Разумната Природа му дава богатства. Тогава той има условия да черпи от тях. Благодарете за днешния ден, за всичко, което ви е дадено и тогава денят за вас ще бъде радостен и весел. Сега да благодарим, че сме на планината при чистия въздух, при чистата вода и при изгряващото слънце.

Slide 45: 

Твърди бъдете като земята! Подвижни бъдете като водата! Бързи бъдете като въздуха! И лъчезарни бъдете като светлината!

authorStream Live Help