chuyên đề phi kim

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

tổng hợp lí thuyết phi kim hóa học 9

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÍ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Môn : Hóa học 9 Giáo viên: Phạm Quỳnh Hoa Trường:THCS Phú Xuân - TPTB

Slide2:

HÓA HỌC 9 Chuyên đề I. Các hợp chất vô cơ Chuyên đề II. Kim loại Chuyên đề III. Phi kim – Bảng TH các NTHH Ch uyên đề IV. Hidrocacbon – Nhiên liệu Chuyên đề V. Dẫn xuất hidrocacbon

Slide3:

HÓA HỌC 9 Chuyên đề I. Các hợp chất vô cơ Chuyên đề II. Kim loại Chuyên đề III. Phi kim – Bảng TH các NTHH Ch uyên đề IV. Hidrocacbon – Nhiên liệu Chuyên đề V. Dẫn xuất hidrocacbon

Slide4:

CHUYÊN ĐỀ PHI KIM ( tiết 1) Phi kim có những tính chất vật lí nào ? Clo , cacbon , silic có tính chất và ứng dụng gì ? Phi kim có những tính chất hóa học nào ? Khí Clo Than chì

Slide5:

4 MỤC TIÊU Kiến thức trọng tâm 1 2 5 Một số dạng bài tập 3 Câu hỏi TN theo ĐHPTNL

Slide6:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách ghi nhớ các đơn chất phi kim : “ Bà Chị CHỌN Sản Phẩm Sịn ” Br 2 , Cl 2 , C , H 2 , O 2 , N 2 , S , P , Si

Slide7:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM Brom (lỏng) Clo (khí) Iot (rắn) Photpho đỏ (rắn) Lưu huỳnh (rắn) Cacbon (rắn) Natri (rắn) Nhiệt kế thủy ngân A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Slide8:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Iot (rắn) Brom (lỏng) Clo (khí) Em có biết: Clo là một trong những chất được sử dụng là vũ khí hóa học trong chiến tranh. Quân Đức đã sử dụng Clo để tiêu diệt đối phương trên chiến trường lần đầu tiên vào ngày 22/4/1915.

Slide9:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Iot là chất độc nhưng được sử dụng trong muối ăn với một lượng rất nhỏ được lấy từ rong biển. BN bướu cổ

Slide10:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Na + Cl 2 NaCl 2 2 t o Fe + S FeS t o (Natri Clorua) ( Sắt (II) sunfua)

Slide11:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Mg + O 2 MgO 2 2 t o (Magie oxit) Al + 3 O 2 Al 2 O 3 4 2 t o (Nhôm oxit)

Slide12:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ O 2 + 2 H 2 2 H 2 O t 0

Slide13:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cl 2 + H 2 2 HCl t o Khí Hiđro clorua

Slide14:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ S + O 2 SO 2 4 P + 5 O 2 2 P 2 O 5 t o t o

Slide15:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ …

Slide16:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . 3Cl 2 + 2Fe 2FeCl 3 Cl 2 + Cu CuCl 2 Phi kim

Slide17:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cl 2 + H 2 2 HCl Khí Hiđro clorua II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . Không tác dụng với Oxi Phi kim

Slide18:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cl 2 + H 2 O HCl + HClO ⇌ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . Không tác dụng với Oxi Phi kim

Slide19:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cl 2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H 2 O II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . Không tác dụng với Oxi Phi kim

Slide20:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . 4 HCl + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 O t o 2 NaCl + 2 H 2 O Cl 2 + H 2 + 2 NaOH Điện phân có màng ngăn Không tác dụng với Oxi Phi kim

Slide21:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon .

Slide22:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . CO + CuO Cu + CO 2 CO không khử được oxit của kim loại mạnh như Na 2 O, Al 2 O 3 … 2 CO + O 2 2 CO 2 t 0

Slide23:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Cacbon đioxit CO 2 H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 ⇌

Slide24:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Cacbon đioxit CO 2 2 NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O

Slide25:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Cacbon đioxit CO 2 CaO + CO 2 CaCO 3

Slide26:

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Axit cacbonic H 2 CO 3 Axit cacbonic có trong nước mưa , nước tự nhiên . Axit yếu : Làm quỳ tím chuyển đỏ nhạt . Axit không bền : H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 ⇌

Slide27:

PHÂN LOẠI CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Muối cacbonat Tính tan: + Hầu hết muối cacbonat trung hòa không tan ( Trừ Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 ,…) + Hầu hết muối cacbonat axit tan ( Như NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 ,…) Tính chất hóa học : + Tác dụng axit . + Tác dụng với dung dịch bazo . + Tác dụng với dung dịch muối . + Muối cacbonat bị nhiệt phân hủy . Muối cacbonat trung hòa Na 2 CO 3 , CaCO 3 ,… Muối cacbonat axit NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 ,… - CaCO 3 dùng làm nguyên liệu sản xuất vôi , xi măng . - Na 2 CO 3 dùng để nấu xà phòng , thủy tinh . - NaHCO 3 dùng làm thuốc , hóa chất bình cứu hỏa .

Slide28:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Silic và công nghiệp Silicat II.3. Silic và công nghiệp Silicat . Si + O 2  SiO 2 t o Tỉ lệ phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong vỏ Trái Đất Cát tr ắng Đất sét(Cao lanh) Tế bào quang điện Pin mặt trời Linh kiện điện tử

Slide29:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Silic và công nghiệp Silicat II.3. Silic và công nghiệp Silicat . Nguyên liệu chính: Đất sét, thạch anh, fenpat. Không tác dụng với nước SiO 2 + 2 NaOH  Na 2 SiO 3 + H 2 O t o SiO 2 + CaO  CaSiO 3 t o

Slide30:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Silic và công nghiệp Silicat II.3. Silic và công nghiệp Silicat . - Thành phần chính: Canxi silicat, canxi aluminat... - Nguyên liệu chính: Đất sét, đá vôi, cát...

Slide31:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . Silic và công nghiệp Silicat II.3. Silic và công nghiệp Silicat . - Thành phần chính: Natri silicat, canxi silicat... - Nguyên liệu chính: Thạch anh (cát trắng), đá vôi, sôđa

Slide32:

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM I. Tính chất của phi kim . A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. Một số phi kim cụ thể . II.1. Khí Clo . II.2. Cacbon và các hợp chất của cacbon . II.3. Silic và công nghiệp Silicat . B . BÀI TẬP VẬN DỤNG

Slide33:

Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã quan tâm đến bài giảng!

authorStream Live Help