MICHELANGELO (2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: dayadiya (91 month(s) ago)

good one

Presentation Transcript

Slide 1: 

MICHELANGELO, BUONARROTI (1475 – 1564) NH?NG KI?T TÁC H?I H?A TRANG TRÍ TRONG TÒA THÁNH VATICAN Suu t?m và th?c hi?n slideshow: JEAN PAUL VU (Ph?n 2)

Slide 6: 

The Sacrifice of Noah (1508-1512) trang trí trong Sistine Chapel - Vatican

Slide 15: 

The Flood (1508-1512) trang trí trong Sistine Chapel – Vatican

Slide 18: 

The Last Judgment. (1534-1541) trang trí trong Sistine Chapel, Vatican.

Slide 26: 

Conversion of Saint Paul. (1542-1545). Bích h?a - trung bày t?i Pauline Chapel, Vatican.

Slide 27: 

Crucifixion of Saint Peter. (1546-1550) Bích h?a - trung bày trong Pauline Chapel, Vatican.

Slide 28: 

Michelangelo, Buonarroti (1475-1564) Là m?t H?a si, Ðiêu kh?c gia, Ki?n trúc su và còn là m?t Thi si d?i tài c?a Th? gi?i - sinh ngày 06/03/1475 t?i Caprese – Italy - qua d?i ngày 18/02/1564. Suu t?m và th?c hi?n slideshow: JEAN PAUL VU http://www.dunglac.net/slideshow

authorStream Live Help